Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πώς να ανοίξετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου του Outlook με τα ID εγγραφής από MAPI σε Visual C++ 6.0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:304894
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της PR_ENTRYID ιδιότητας λαμβάνεται από εκτεταμένα MAPI για να ανοίξετε και να εμφανίσετε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου του Outlook.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να δημιουργήσετε και να δημιουργήσετε δείγματα αυτού του έργου στο Microsoft Visual C++, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξετε το Visual Studio, δημιουργήστε μια νέα εφαρμογή Win32 που ονομάζεται "OOMEntryID" και στη συνέχεια επιλέξτεΜια εφαρμογή τυπικού Win32.
 2. Ανοίξτε το αρχείο OOMEntryID.cpp και να αντικαταστήσετε ολόκληρο το περιεχόμενο με τον παρακάτω κώδικα. Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τη διαδρομή αρχείου Mso.dll και Msoutl.olb ώστε να οδηγούν στις αντίστοιχες θέσεις τους στον υπολογιστή σας.
  #include "stdafx.h"#include "edk.h"// Import Outlook object model.#define IMPPROPS rename_namespace("OL")// Define this according to the Outlook object model // version you are compiling under.//#define OL2000 // Outlook 2000#define OL2002 // Outlook 2002 (2002)#if defined(OL2000) // TODO: Verify that the path to the file is correct. #import "c:\Program Files\Microsoft Office\Office\mso9.dll" IMPPROPS  #import "c:\Program Files\Microsoft Office\Office\msoutl9.olb" IMPPROPS#elif defined(OL2002) // TODO: Verify that the path to the file is correct. #import "c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office10\mso.dll" IMPPROPS  #import "c:\Program Files\Microsoft Office\Office10\\msoutl.olb" IMPPROPS#endifstruct StartOle {  StartOle() { CoInitialize(NULL); }  ~StartOle() { CoUninitialize(); }} _inst_StartOle;void dump_com_error(_com_error &e){  _tprintf(_T("Oops - hit an error!\n"));  _tprintf(_T("\a\tCode = %08lx\n"), e.Error());  _tprintf(_T("\a\tCode meaning = %s\n"), e.ErrorMessage());  _bstr_t bstrSource(e.Source());  _bstr_t bstrDescription(e.Description());  _tprintf(_T("\a\tSource = %s\n"), (LPCTSTR) bstrSource);  _tprintf(_T("\a\tDescription = %s\n"), (LPCTSTR) bstrDescription);}using namespace OL;int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,           HINSTANCE hPrevInstance,           LPSTR   lpCmdLine,           int    nCmdShow){ // MAPI session pointer. LPMAPISESSION pSession = NULL;  HRESULT hRes = S_OK;  // Please add error checking yourself. // Initialize MAPI. hRes = MAPIInitialize(NULL); // Log on to MAPI and get a session pointer. hRes = MAPILogonEx(0, NULL, NULL, MAPI_LOGON_UI, &pSession); // Open message store. ULONG   cbEIDStore = 0; LPENTRYID lpEIDStore = NULL; IMsgStore *pMsgStore; hRes = HrMAPIFindDefaultMsgStore(pSession,          &cbEIDStore,          &lpEIDStore); hRes = pSession->OpenMsgStore(NULL,          cbEIDStore,          lpEIDStore,          NULL,          MAPI_BEST_ACCESS,          &pMsgStore);  // Open Inbox. ULONG    ulObjType; ULONG    cbEntryID; LPENTRYID  lppEntryID; IMAPIFolder *lpFolder; hRes = pMsgStore->GetReceiveFolder(NULL,           NULL,           &cbEntryID,           &lppEntryID,           NULL); hRes = pMsgStore->OpenEntry(cbEntryID,         lppEntryID,         NULL,         MAPI_BEST_ACCESS,         &ulObjType,         (LPUNKNOWN *)&lpFolder); // Get Inbox items. LPMAPITABLE lpContentsTable = NULL; LPSRowSet  pRows = NULL; enum {ePR_SUBJECT, ePR_ENTRYID, NUM_COLS}; static SizedSPropTagArray(NUM_COLS,sptCols)  = {NUM_COLS, PR_SUBJECT, PR_ENTRYID};  hRes = lpFolder->GetContentsTable(0,           &lpContentsTable); hRes = HrQueryAllRows(lpContentsTable,        (LPSPropTagArray) &sptCols,        NULL,        NULL,        0,        &pRows);  if (pRows->cRows > 0) // Make sure there is at least one message. {  // Get the first item in the Inbox and get its entry ID.  IMessage  *lpMessage;  LPSPropValue pspvEID = NULL;  hRes = pMsgStore->OpenEntry(pRows->aRow[0].lpProps[ePR_ENTRYID].Value.bin.cb,               (LPENTRYID)pRows->aRow[0].lpProps[ePR_ENTRYID].Value.bin.lpb,               NULL,               MAPI_BEST_ACCESS,               &ulObjType,               (LPUNKNOWN *)&lpMessage);    hRes = HrGetOneProp(lpMessage,        PR_ENTRYID,        &pspvEID);    char szEID[1001];  HexFromBin(pspvEID[0].Value.bin.lpb,        pspvEID[0].Value.bin.cb,        szEID);  // Open Outlook item using the entry ID we got from MAPI.  try{   OL::_ApplicationPtr pOutlook("Outlook.Application");   OL::_NameSpacePtr  pNameSpace = pOutlook->GetNamespace("MAPI");   OL::_MailItemPtr   pMailItem = NULL;   pMailItem = pNameSpace->GetItemFromID(szEID, vtMissing);   if (pMailItem)   {    // Display message.    pMailItem->Display(vtMissing);   }  }   catch (_com_error &e)  {   dump_com_error(e);  }  UlRelease(lpMessage); } else {  MessageBox(NULL,      "There are no messages in the inbox",      "Open Item",      MB_OK); } pSession->Logoff(NULL, 0L, 0); FreeProws(pRows); UlRelease(lpContentsTable); UlRelease(lpFolder); UlRelease(pMsgStore); UlRelease(pSession); return 0;} 					
 3. Στο διακομιστήΤο έργομενού, κάντε κλικ στο κουμπίρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην καρτέλαLinkκαρτέλα και στη συνέχεια επιλέξτεΕισαγωγή δεδομένωνμε την κατηγορία.

  Για τοΑντικείμενο/βιβλιοθήκηλειτουργικές μονάδες ενότητα, προσθέστε τα ακόλουθα.
  MSVCRT.LIB addrLkup.lib edkguid.lib edkdebug.lib edkmapi.lib edkutils.lib mapi32.lib						
  Για τοΠαράβλεψη βιβλιοθήκεςενότητα, προσθέστε libcd.lib και libc.lib.

  Κλείστε το παράθυρο διαλόγουΡυθμίσεις έργουπαράθυρο διαλόγου.
 4. Δημιουργία και εκτέλεση του έργου.
 5. Θα εμφανιστεί το πρώτο μήνυμα στο φάκελο "Εισερχόμενα".
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
259298Πώς να χρησιμοποιούν ένα μοντέλο αντικειμένου του Outlook από τη Visual C++, χρησιμοποιώντας μια δήλωση #import

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304894 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:31:38 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Messaging Application Programming Interface, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbemail kbopenfile kbprogramming kbhowto kbmsg kbmt KB304894 KbMtel
Σχόλια