Συμπεριφορά αναμετάδοσης SMTP στα Windows 2000, Windows XP και Exchange Server

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αναμετάδοση SMTP (Microsoft Simple Mail Transfer Protocol) είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει σε έναν υπολογιστή-πελάτη SMTP να χρησιμοποιεί ένα διακομιστή SMTP για την προώθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν απομακρυσμένο τομέα. Όπως έχει περιγραφεί στο Request for Comments (RFC) 282, ενότητες 2.1 και 3.7, το SMTP έχει σχεδιαστεί με τη δυνατότητα αναμετάδοσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ωστόσο, εάν η αναμετάδοση δεν ελέγχεται, κάποιος κακόβουλος χρήστης ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα αναμετάδοσης για μαζική αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ένας μη ελεγχόμενος κεντρικός υπολογιστής είναι γνωστός ως κεντρικός υπολογιστής "ανοιχτής αναμετάδοσης". Με την αποστολή αυτών των ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ενδιάμεσο κεντρικό υπολογιστή, ο κακόβουλος χρήστης μπορεί να αποκρύψει την ταυτότητά του. Αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει υπερβολική χρήση πόρων στο διακομιστή αναμετάδοσης και να αποτρέψει την αποστολή έγκυρων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αυτόν το διακομιστή αναμετάδοσης. Συγκεκριμένα, ένας κακόβουλος χρήστης που αποστέλλει ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να στείλει ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες χωρίς να χρησιμοποιήσει το δικό τους εύρος ζώνης.

Από προεπιλογή, τα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για" δεν ρυθμίζονται για ανοιχτή αναμετάδοση.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα εργαλεία άλλων κατασκευαστών για να ελέγξετε διακομιστές SMTP για δυνατότητα αναμετάδοσης, ο διακομιστής SMTP ίσως φανεί ότι απέτυχε στον έλεγχο και το προϊόν Microsoft SMTP που διαθέτετε μπορεί να φαίνεται ότι είναι ανοιχτό για αναμετάδοση, ενώ δεν είναι. Αυτό συμβαίνει επειδή ο διακομιστής SMTP ίσως να μην απορρίπτει αμέσως το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αντίθετα, ο διακομιστής SMTP επεξεργάζεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, στέλνει μια έκθεση μη παράδοσης (NDR). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκριση του διακομιστή SMTP σε αναμετάδοση, ανατρέξτε στην ενότητα "Ανταπόκριση του διακομιστή SMTP σε αναμετάδοση". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου του διακομιστή SMTP για αναμετάδοση, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος ελέγχου για αναμετάδοση".

Κάθε διεύθυνση "ΠΡΟΣ" (TO) ή "ΑΠΟ" (FROM) σε μια συζήτηση πρωτοκόλλου SMTP περιέχει δύο τμήματα: το τοπικό τμήμα και το τμήμα τομέα. Εάν το τμήμα τομέα, δηλαδή, το τμήμα που ακολουθεί αμέσως μετά το σύμβολο (@), δεν καθορίζεται, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται ότι είναι τοπικό. Ορισμένα προϊόντα SMTP της Microsoft προσαρτούν τον τοπικό τομέα, επειδή ορισμένοι χρήστες ρυθμίζουν τις παραμέτρους των διακομιστών τους SMTP ώστε να χρησιμοποιούν μόνο ένα όνομα χρήστη ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την προσθήκη του προεπιλεγμένου τοπικού τομέα, ο διακομιστής της Microsoft μπορεί να προσθέσει το στοιχείο που είναι πιο πιθανό να είναι ο τοπικός τομέας, για να μειώσει το κόστος υποστήριξης.

Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή ορισμένα προϊόντα SMTP της Microsoft δεν εκτελούν αναζήτηση καταλόγου πριν κάνουν αποδεκτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP για παράδοση. Τα προϊόντα Microsoft SMTP ελέγχουν μόνο τον τομέα του παραλήπτη για να διαπιστώσουν αν πρόκειται για τοπικό τομέα ή για τομέα που επιτρέπεται ρητά. Στην περίπτωση που ο τομέας του παραλήπτη δεν είναι τοπικός τομέας ή επιτρεπόμενος τομέας, ο διακομιστής SMTP ανταποκρίνεται με ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
550 5.7.1 Relaying prohibited
Η μόνη απαίτηση για την αποτροπή της αναμετάδοσης είναι η επαλήθευση ότι το τμήμα του τομέα της διεύθυνσης "ΠΡΟΣ" (TO) είναι τοπικό. Ο έλεγχος του καταλόγου του διακομιστή αλληλογραφίας για να διαπιστωθεί αν ο παραλήπτης είναι έγκυρος είναι μια επιλογή, αλλά δεν απαιτείται. Εάν ένας διακομιστής αλληλογραφίας αποδεχτεί ένα μήνυμα και αποφασίσει αργότερα ότι δεν μπορεί να το παραδώσει, ο διακομιστής πρέπει να δημιουργήσει μια έκθεση μη παράδοσης (NDR). Τα προϊόντα Microsoft SMTP συμμορφώνονται με αυτήν την απαίτηση.

Σημείωση Ο Microsoft Exchange Server 2003 μπορεί να πραγματοποιήσει αναζητήσεις καταλόγου στη διάρκεια της συνομιλίας του πρωτοκόλλου SMTP. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί στη Διαχείριση Συστήματος (System Manager). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα παραληπτών στον Exchange Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
823866 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων φίλτρου σύνδεσης ώστε να χρησιμοποιεί RBL (Realtime Block Lists) και τρόπος ρύθμισης παραμέτρων φιλτραρίσματος παραληπτών στο Exchange 2003

Η εκτέλεση μιας αναζήτησης καταλόγου στη διάρκεια της συνομιλίας του πρωτοκόλλου SMTP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση διευθύνσεων. Επομένως, συνιστούμε να ενεργοποιείτε τη λειτουργία TarpitTime που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base):
842851 Δυνατότητα επιβράδυνσης SMTP για τον Microsoft Windows Server 2003
Σημαντικό Εάν πρέπει να εκτελέσετε αναζητήσεις καταλόγου στη διάρκεια της συνομιλίας του πρωτοκόλλου SMTP, μπορείτε να κάνετε εγγραφή ενός δέκτη συμβάντων πρωτοκόλλου SMTP των Microsoft Windows 2000. Για πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN Platform SDK SMTP Server Events στο Web (στα αγγλικά):

Απόκριση του διακομιστή SMTP σε αναμετάδοση

Η συνιστώμενη απόκριση που είναι συμβατή με RFC είναι παρόμοια με την ακόλουθη:
550 5.1.1 Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld... User unknown
Στα προϊόντα που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για", η Microsoft επέλεξε να μην πραγματοποιούνται αναζητήσεις καταλόγου στη διάρκεια της συνομιλίας του πρωτοκόλλου SMTP, για τους ακόλουθους λόγους:
 • Εάν ο διακομιστής SMTP επιστρέψει σφάλμα 5xx σε έναν κακόβουλο χρήστη ο οποίος προσπαθεί να κάνει μαζική αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο κακόβουλος χρήστης θα γνωρίζει αμέσως ποιες διευθύνσεις είναι πραγματικές. Εάν ο κακόβουλος χρήστης στείλει ένα λεξικό ονομάτων μέσω του πρωτοκόλλου SMTP, ο κακόβουλος χρήστης μπορεί εύκολα να συλλέξει μια λίστα έγκυρων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό ενδέχεται επίσης να αποτελεί κίνδυνο για τους τοπικούς σας χρήστες, επειδή τα ονόματα λογαριασμού χρήστη είναι συχνά ίδια με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση "ΑΠΟ" (FROM) για να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα σύστημα και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσει το διακομιστή του θύματος για την αποστολή έκθεσης μη παράδοσης (NDR) στον παραλήπτη προορισμού. Αυτή η επίθεση, γνωστή ως πλαστογράφηση, προσβάλλει αυτόν το διακομιστή μόνο με όσα δεδομένα στέλνει ο εισβολέας. Με άλλα λόγια, εάν ο κακόβουλος χρήστης θέλει να στείλει 1 MB δεδομένων σε ένα τρίτο πρόσωπο, ο κακόβουλος χρήστης πρέπει να ξοδέψει 1 MB από τη δικό του εύρος ζώνης για να στείλει 1 MB δεδομένων στο διακομιστή SMTP. Συνήθως, ένας τέτοιος κακόβουλος χρήστης προσπαθεί να στείλει 1 MB δεδομένων, αλλά προκαλεί την επίθεση δεκάδων ή εκατοντάδων MB δεδομένων ενάντια σε ένα θύμα ή ομάδα θυμάτων στο Internet.
 • Εάν πραγματοποιηθεί αναζήτηση καταλόγου στη διάρκεια της συνομιλίας του πρωτοκόλλου SMTP, η συνομιλία του πρωτοκόλλου SMTP ενδέχεται να εκτελείται πολύ πιο αργά. Όταν δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, η Microsoft θεωρούσε ότι ο διακομιστής SMTP πρέπει να λειτουργεί όσο το δυνατό γρηγορότερα για να αποτρέψει τον αποκλεισμό των μηνυμάτων SMTP στο Internet ή στους υπολογιστές-πελάτες SMTP. Ορισμένες φορές, ο κατάλογος μπορεί επίσης να μην είναι διαθέσιμος ή να απαιτείται η αναμετάδοση ενός συγκεκριμένου τομέα, αλλά να μην είναι διαθέσιμο ένα αντίγραφο του καταλόγου. Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιαστεί σε ένα περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή μιας υπηρεσίας παροχής Internet (ISP).

Τρόπος ελέγχου για αναμετάδοση

Μπορείτε να ελέγξετε το διακομιστή SMTP, για να εξακριβώσετε αν είναι ρυθμισμένος για να αναμεταδίδει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στα παρακάτω παραδείγματα, οι έλεγχοι αναμετάδοσης 1 έως 5 δεν γίνονται αποδεκτοί από το διακομιστή SMTP και απορρίπτονται αμέσως. Οι έλεγχοι 6 και 7 γίνονται αποδεκτοί από το διακομιστή STMP, αλλά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αναμεταδίδονται και, τελικά, ο διακομιστής δημιουργεί μια έκθεση μη παράδοσης (NDR).

Για να εκτελέσετε τους παρακάτω ελέγχους αναμετάδοσης, ξεκινήστε πρώτα μια περίοδο λειτουργίας Telnet και συνδεθείτε με τη θύρα 25 του διακομιστή SMTP:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών.
 2. Πληκτρολογήστε telnet Όνομα_διακομιστή 25, όπου Όνομα_διακομιστή είναι το όνομα ή η διεύθυνση IP του διακομιστή SMTP και 25 είναι ο αριθμός θύρας και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε EHLO και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Έλεγχος αναμετάδοσης 1

Αυτός είναι ο τυπικός έλεγχος για αναμετάδοση SMTP. Σε έναν υπολογιστή-πελάτη SMTP δεν πρέπει να επιτρέπεται να αναμεταδίδει με αυτόν τον τρόπο, εκτός αν ο διαχειριστής το έχει επιτρέψει ρητά ή ο υπολογιστής-πελάτης εκτελεί πρώτα έλεγχο ταυτότητας. Για να πραγματοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη γραμμή εντολών της περιόδου λειτουργίας Telnet, πληκτρολογήστε RSET.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Πληκτρολογήστε MAIL FROM:Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld, όπου Όνομα_χρήστη είναι το όνομα του χρήστη, Όνομα_τομέα είναι το όνομα του τομέα και tld είναι ο τομέας ανώτατου επιπέδου, όπως .com ή .net.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.1.0 Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld....Sender OK
 3. Πληκτρολογήστε RCPT TO:Όνομα_παραλήπτη@Όνομα_τομέα.tld, όπου Όνομα_παραλήπτη είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  550 5.7.1 Unable to relay for Όνομα_παραλήπτη@ Όνομα_τομέα.tld

Έλεγχος αναμετάδοσης 2

Αυτός ο έλεγχος είναι σχεδόν ίδιος με τον έλεγχο αναμετάδοσης 1, αλλά ο αποστολέας είναι ένας τοπικός χρήστης αντί για χρήστης απομακρυσμένου τομέα. Επειδή οι διευθύνσεις "ΑΠΟ" (FROM) χρησιμοποιούνται γενικά για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ένα σύστημα, ο διακομιστής δεν πρέπει να αναμεταδίδει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να πραγματοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη γραμμή εντολών της περιόδου λειτουργίας Telnet, πληκτρολογήστε RSET.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Πληκτρολογήστε MAIL FROM:Τοπικός_χρήστης, όπου Τοπικός_χρήστης είναι ένα τοπικό όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ένα λογαριασμό χρήστη του τομέα και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.1.0 Τοπικός_χρήστης@Όνομα_τομέα.tld....Sender OK
 3. Πληκτρολογήστε RCPT TO:Όνομα_παραλήπτη@Όνομα_τομέα.tld

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  550 5.7.1 Unable to relay for Όνομα_παραλήπτη@Όνομα_τομέα.tld

Έλεγχος αναμετάδοσης 3

Αυτός ο έλεγχος αφορά μια ΜΗΔΕΝΙΚΗ (NULL) ή κενή διεύθυνση φακέλου "ΑΠΟ" (FROM). Τα NDR και οι άλλες ειδοποιήσεις έχουν ΜΗΔΕΝΙΚΗ (NULL) διεύθυνση φακέλου "ΑΠΟ" (FROM). Ωστόσο, οι ειδοποιήσεις δεν πρέπει να αναμεταδίδονται εκτός αν ο τομέας της διεύθυνσης "ΠΡΟΣ" (TO) είναι ένας τοπικός τομέας. Για να πραγματοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη γραμμή εντολών της περιόδου λειτουργίας Telnet, πληκτρολογήστε RSET.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Πληκτρολογήστε MAIL FROM: και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.1.0 <>....Sender OK
 3. Πληκτρολογήστε RCPT TO:Όνομα_παραλήπτη@Όνομα_τομέα.tld

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  550 5.7.1 Unable to relay for Όνομα_παραλήπτη@Όνομα_τομέα.tld

Έλεγχος αναμετάδοσης 4

Αυτός ο έλεγχος είναι ίδιος με τον έλεγχο αναμετάδοσης 2, αλλά ο τοπικός τομέας προστίθεται ρητά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ένας διακομιστής SMTP που είναι κλειστός για αναμετάδοση δεν πρέπει να αναμεταδώσει αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να πραγματοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη γραμμή εντολών της περιόδου λειτουργίας Telnet, πληκτρολογήστε RSET.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Πληκτρολογήστε MAIL FROM:Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld, όπου Όνομα_τομέα είναι το όνομα του τοπικού τομέα και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.1.0 Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld....Sender OK
 3. Πληκτρολογήστε RCPT TO:Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  550 5.7.1 Unable to relay for Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld

Έλεγχος αναμετάδοσης 5

Αυτός ο έλεγχος είναι επίσης ίδιος με τον έλεγχο αναμετάδοσης 2, αλλά χρησιμοποιείται η διεύθυνση IP του διακομιστή στη θέση του ονόματος τομέα. Αν και αυτή η μορφή διεύθυνσης είναι γενικά αποδεκτή, ο διακομιστής δεν πρέπει να αποδέχεται αναμετάδοση σε έναν απομακρυσμένο τομέα. Σε διάφορους άλλους ελέγχους που χρησιμοποιούν το "localhost" ή το όνομα DNS (Domain Name System) του διακομιστή στη διεύθυνση "ΑΠΟ" (FROM), ο διακομιστής δεν πρέπει να αναμεταδώσει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν αυτήν την προσέγγιση. Για να πραγματοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη γραμμή εντολών της περιόδου λειτουργίας Telnet, πληκτρολογήστε RSET.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Πληκτρολογήστε MAIL FROM:Όνομα_χρήστη@10.10.10.10 και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.1.0 Όνομα_χρήστη@10.10.10.10....Sender OK
 3. Πληκτρολογήστε RCPT TO:Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  550 5.7.1 Unable to relay for Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld

Έλεγχος αναμετάδοσης 6

Αυτός ο έλεγχος προορίζεται αποκλειστικά για παλαιότερους διακομιστές που βασίζονται σε UNIX, οι οποίοι δρομολογούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσαρτώντας τον τοπικό τομέα και αλλάζοντας το σημείο @ με το σύμβολο ποσοστού (%). Ο διακομιστής αναμεταδίδει, στη συνέχεια, το μήνυμα αλληλογραφίας. Επειδή ένα σύμβολο ποσοστού (%) είναι ένας έγκυρος χαρακτήρας στο τοπικό τμήμα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο διακομιστής SMTP ενδέχεται να αποδεχτεί το μήνυμα και, στη συνέχεια, να στείλει μια έκθεση μη παράδοσης (NDR) στην περίπτωση που αποτύχει η αναζήτηση καταλόγου. Τα προϊόντα Microsoft SMTP δεν είναι ευάλωτα σε αυτό το είδος αναμετάδοσης, επειδή το μήνυμα δεν προωθείται και δημιουργείται μια έκθεση μη παράδοσης (NDR). Για να πραγματοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη γραμμή εντολών της περιόδου λειτουργίας Telnet, πληκτρολογήστε RSET.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Πληκτρολογήστε MAIL FROM:Όνομα_χρήστη και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld....Sender OK
 3. Πληκτρολογήστε RCPT TO:Όνομα_χρήστη%Όνομα_τομέα.tld και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.1.5 Όνομα_χρήστη%Όνομα_τομέα.tld@Όνομα_τομέα.tldΌνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld
  Σημείωση Ο τοπικός τομέας προσαρτάται στον τομέα του παραλήπτη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έλεγχος αναμετάδοσης 7

Αυτός ο έλεγχος είναι μια παραλλαγή του ελέγχου αναμετάδοσης 6. Επειδή ο χαρακτήρας εισαγωγικών (") είναι έγκυρος χαρακτήρας του τοπικού τμήματος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο διακομιστής SMTP αποδέχεται το μήνυμα και στη συνέχεια στέλνει μια έκθεση μη παράδοσης NDR, στην περίπτωση που αποτύχει η αναζήτηση καταλόγου. Τα προϊόντα Microsoft SMTP δεν είναι ευάλωτα σε αυτό το είδος αναμετάδοσης, επειδή το μήνυμα δεν προωθείται και δημιουργείται μια έκθεση μη παράδοσης (NDR). Για να πραγματοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη γραμμή εντολών της περιόδου λειτουργίας Telnet, πληκτρολογήστε RSET.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Πληκτρολογήστε MAIL FROM:Όνομα_χρήστη και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld....Sender OK
 3. Πληκτρολογήστε RCPT TO:"Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld" και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Η περίοδος λειτουργίας telnet ανταποκρίνεται με κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  "Όνομα_χρήστη@Όνομα_τομέα.tld"@Όνομα_τομέα.tld
  Σημείωση Ο τοπικός τομέας προσαρτάται στον τομέα του παραλήπτη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τρόπος εξακρίβωσης αν ο διακομιστής SMTP είναι κλειστός στους ελέγχους αναμετάδοσης 6 και 7

Όταν εκτελείτε τους ελέγχους αναμετάδοσης 6 και 7 σε έναν υπολογιστή με Exchange 2000, οι έλεγχοι δημιουργούν ένα μήνυμα προς έναν παραλήπτη που δεν επιλύεται και λαμβάνονται εκθέσεις μη παράδοσης (NDR) από το γραμματοκιβώτιο που καθορίζεται στο Exchange System Manager. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του γραμματοκιβωτίου για μη επιλυμένους παραλήπτες από τις ιδιότητες του προεπιλεγμένου εικονικού διακομιστή SMTP, στο πλαίσιο Forward all mail with unresolved recipients to host της καρτέλας Messages του Exchange System Manager.

Οι εκθέσεις μη παράδοσης (NDR) αποτελούν απόδειξη ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αναμεταδίδονται.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε όταν χρησιμοποιείτε τον Exchange Server 5.5 και θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή σας ώστε να μην είναι ανοιχτός για αναμετάδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
196626 Περιορισμός δρομολόγησης στην υπηρεσία αλληλογραφίας Internet (Internet Mail Service)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποτροπής της αναμετάδοσης στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310356 Τρόπος αποτροπής της αναμετάδοσης αλληλογραφίας στο διακομιστή IIS 5.0 SMTP στα Windows 2000
Υπάρχουν κοινοί έλεγχοι τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε διακομιστές SMTP για δυνατότητα αναμετάδοσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web και εργαλεία άλλων κατασκευαστών (στα αγγλικά): Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
XIMS κατάχρηση orbs αναζήτηση msn hotmail κατάχρηση-αλληλογραφίες-abuse.org ordb.org osirusoft.com χάρτες
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304897 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:31:51 - Αναθεώρηση: 10.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbwinservnetwork kbnetwork KB304897
Σχόλια