Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος διαίρεσης με μη αυτόματο τρόπο μιας βάσης δεδομένων της Access στη Microsoft Access

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR304932
Για προχωρημένους: Απαιτεί ειδικές γνώσεις κωδικοποίησης, διαλειτουργικότητας και περιβάλλοντος για πολλούς χρήστες.

Αυτό το άρθρο αφορά αρχεία βάσεων δεδομένων της Microsoft Access (.mdb) ή (.accdb).
Περίληψη
Για διάφορους λόγους, μπορεί να αποφασίσετε να διαιρέσετε τη βάση δεδομένων σε μια εφαρμογή περιβάλλοντος χρήστη/υποστήριξης. Η βάση δεδομένων υποστήριξης περιλαμβάνει τους πίνακες και αποθηκεύεται σε ένα διακομιστή αρχείων. Η βάση δεδομένων περιβάλλοντος χρήστη, η οποία συνδέεται με τους πίνακες υποστήριξης, περιλαμβάνει όλες τις φόρμες, τα ερωτήματα, τις εκθέσεις, τις μακροεντολές και τις λειτουργικές μονάδες. Η βάση δεδομένων περιβάλλοντος χρήστη διανέμεται τους σταθμούς εργασίας των χρηστών.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο διαίρεσης της βάσης δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο και όχι χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα διαίρεσης βάσης δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να διαιρέσετε τη βάση δεδομένων σε Microsoft Office Access 2003 και σε παλαιότερες εκδόσεις της Access, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε μια νέα, κενή βάση δεδομένων της Access.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Λήψη εξωτερικών δεδομένων (Get External Data) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή (Import).
 3. Εντοπίστε και επιλέξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να διαιρέσετε.
 4. Στην καρτέλα Πίνακες (Tables) κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή όλων (Select All), και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώστε ότι η Access εισάγει όλους τους πίνακες στη νέα βάση δεδομένων, η οποία είναι η βάση δεδομένων υποστήριξης.
 5. Αποθηκεύστε τη νέα βάση δεδομένων υποστήριξης σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο του δικτύου και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες έχουν πλήρη δικαιώματα στο κοινόχρηστο στοιχείο.
 6. Δημιουργήστε μια δεύτερη νέα, κενή βάση δεδομένων της Access.
 7. Στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Λήψη εξωτερικών δεδομένων (Get External Data) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση πινάκων (Link Tables).
 8. Επιλέξτε τη βάση δεδομένων υποστήριξης που μόλις δημιουργήσατε.
 9. Στην καρτέλα Πίνακες (Tables) κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή όλων (Select All) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώστε ότι η Access συνδέει τους πίνακες της βάσης δεδομένων υποστήριξης με τη βάση δεδομένων περιβάλλοντος χρήστη.
 10. Στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Λήψη εξωτερικών δεδομένων (Get External Data) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή (Import).
 11. Επιλέξτε την αρχική βάση δεδομένων που διαιρείτε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή (Import).
 12. Στην καρτέλα Φόρμες (Forms), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων (Select All). Επαναλάβετε αυτό το βήμα σε όλες τις καρτέλες, εκτός από την καρτέλα Πίνακες (Tables). Επειδή έχετε ήδη συνδέσει τους πίνακες, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να εισαγάγετε τα υπόλοιπα αντικείμενα.
 13. Αφού επιλέξετε όλα τα αντικείμενα, εκτός από τους πίνακες, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώστε ότι έχετε συνδέσει όλους τους πίνακες και έχετε εισαγάγει τα υπόλοιπα αντικείμενα.
Για να διαιρέσετε τη βάση δεδομένων σε Microsoft Office Access 2007, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε μια νέα, κενή βάση δεδομένων της Access.
 2. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα (External Data) κάντε κλικ στην επιλογή Access στην ομάδα Εισαγωγή (Import).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων (Get External Data) κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse) για να εντοπίσετε και να επιλέξετε τη βάση δεδομένων που θέλετε να διαιρέσετε, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή πινάκων, ερωτημάτων, φορμών, αναφορών, μακροεντολών και λειτουργικών μνάδων στην τρέχουσα βάση δεδομένων (Import tables, queries, forms, reports, macros, and modules into the current database) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένων (Import Objects) κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή όλων (Select All) στην καρτέλα Πίνακες (Tables) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώστε ότι η Access εισάγει όλους τους πίνακες στη νέα βάση δεδομένων, η οποία είναι η βάση δεδομένων υποστήριξης.
 5. Αποθηκεύστε τη νέα βάση δεδομένων υποστήριξης σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο του δικτύου και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες έχουν πλήρη δικαιώματα στο κοινόχρηστο στοιχείο.
 6. Δημιουργήστε μια δεύτερη νέα, κενή βάση δεδομένων της Access.
 7. Στην περιοχή Εξωτερικά δεδομένα (External Data), κάντε κλικ στην επιλογή Access στην ομάδα Εισαγωγή (Import).
 8. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων (Get External Data) κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse) για να επιλέξετε τη βάση δεδομένω υποστήριξης που δημιουργήσατε, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση με αρχείο προέλευσης δεδομένων δημιουργώντας συνδεδεμένο πίνακα (Link to the data source by creating a linked table) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 9. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένων (Import Objects) κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή όλων (Select All) στην καρτέλα Πίνακες (Tables) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώστε ότι η Access συνδέει τους πίνακες της βάσης δεδομένων υποστήριξης με τη βάση δεδομένων περιβάλλοντος χρήστη.
 10. Στην περιοχή Εξωτερικά δεδομένα (External Data), κάντε κλικ στην επιλογή Access στην ομάδα Εισαγωγή (Import).
 11. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων (Get External Data) κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse) για να επιλέξετε την αρχική βάση δεδομένων που θα διαιρέσετε, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή πινάκων, ερωτημάτων, φορμών, αναφορών, μακροεντολών και λειτουργικών μνάδων στην τρέχουσα βάση δεδομένων (Import tables, queries, forms, reports, macros, and modules into the current database) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 12. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένων (Import Objects) κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή όλων (Select All) στην καρτέλα Φόρμες (Forms), επαναλάβετε αυτό το βήμα σε όλες τις καρτέλες, εκτός από την καρτέλα Πίνακες (Tables) επειδή έχετε ήδη συνδέσει τους πίνακες. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να εισαγάγετε τα υπόλοιπα αντικείμενα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώστε ότι έχετε συνδέσει όλους τους πίνακες και έχετε εισαγάγει τα υπόλοιπα αντικείμενα.
Σημειώσεις

Αυτή είναι η βάση δεδομένων περιβάλλοντος χρήστη. Μπορείτε να διανείμετε αυτήν τη βάση δεδομένων περιβάλλοντος χρήστη στους σταθμούς εργασίας, έτσι ώστε κάθε χρήστης να έχει το δικό του αντίγραφο αυτής της βάσης δεδομένων.

Έχετε διαιρέσει με επιτυχία τη βάση δεδομένων σας, γεγονός που θα βελτιώσει τις επιδόσεις. Τώρα, όταν ένα χρήστης θα ανοίγει μια φόρμα, η φόρμα θα ανοίγει τοπικά στον υπολογιστή του και δεν θα αποστέλλεται μέσω του δικτύου. Τα μόνα δεδομένα που θα διέρχονται από το δίκτυο, είναι τα δεδομένα από τους συνδεδεμένους πίνακες.

Λόγοι για τους οποίους μπορεί να θέλετε να διαιρέσετε τη βάση δεδομένων

Στη συνέχεια αναφέρονται μερικοί τυπικοί λόγοι για τη διαίρεση μιας βάσης δεδομένων:
 • Κάνετε κοινή χρήση της βάσης δεδομένων με πολλούς χρήστες στο δίκτυο.
 • Υπάρχουν αρκετά άτομα που αναπτύσσουν στη βάση δεδομένων και δεν έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Visual Source Safe.
 • Δεν θέλετε οι χρήστες να μπορούν να κάνουν αλλαγές σχεδίασης στους πίνακες.
Ο πιο συνηθισμένος λόγος για τη διαίρεση μιας βάσης δεδομένων είναι η κοινή χρήση της βάσης δεδομένων από πολλούς χρήστες στο δίκτυο. Εάν αποθηκεύσετε απλώς τη βάση δεδομένων σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο του δικτύου, όταν οι χρήστες θα ανοίγουν μια φόρμα, ένα ερώτημα, μια μακροεντολή, μια λειτουργική μονάδα ή μια έκθεση, αυτά τα αντικείμενα θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω του δικτύου σε κάθε μεμονωμένο χρήστη της βάσης δεδομένων. Εάν διαιρέσετε τη βάση δεδομένων, κάθε χρήστης θα έχει το δικό του αντίγραφο με φόρμες, ερωτήματα, μακροεντολές, λειτουργικές μονάδες και εκθέσεις. Επομένως, τα μόνα δεδομένα που θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω του δικτύου είναι τα δεδομένα από τους πίνακες.

Σημείωση Για να διαιρέσετε τη βάση δεδομένων, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα διαίρεσης βάσης δεδομένων.
OfficeKBHowTo inf ACC2002 ACC2003 ACC2007
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304932 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/21/2007 11:52:28 - Αναθεώρηση: 5.1

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbinfo kbexpertiseinter kbhowto KB304932
Σχόλια