Τρόπος ανάπτυξης του Περιβάλλοντος Προεγκατάστασης των Windows (WinPE) από διακομιστή RIS χρησιμοποιώντας υπολογιστές-πελάτες με δυνατότητα PXE

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ανάπτυξης του Περιβάλλοντος Προεγκατάστασης των Microsoft Windows (Windows PE) από ένα διακομιστή Υπηρεσιών απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Installation Services - RIS), για εκκίνηση Pre-Boot Execution Environment (PXE).
Περισσότερες πληροφορίες
Υπάρχουν δύο μέθοδοι τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανάπτυξη του Windows PE από διακομιστή RIS. Η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιεί μια συσκευή δίσκου μνήμης RAM για την ανάπτυξη του Windows PE από το διακομιστή RIS. Η δεύτερη μέθοδος αναπτύσσει ένα είδωλο του Windows PE από ένα είδωλο που βασίζεται σε CD των Microsoft Windows XP ή του Microsoft Windows Server 2003. Αυτή η δεύτερη μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που έχετε παλιότερες εκδόσεις του Windows PE ή που δεν διαθέτετε διακομιστή RIS που βασίζεται στον Windows Server 2003. Αυτή η δεύτερη μέθοδος ανοίγει πολλούς δείκτες χειρισμού αρχείων από το διακομιστή RIS. Επομένως, αυτή η μέθοδος μειώνει τις επιδόσεις του διακομιστή RIS κατά την εκκίνηση πολλών εμφανίσεων του Windows PE. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσετε σφάλματα λήξης χρονικού ορίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του Windows PE από διακομιστές RIS, ανατρέξτε στο πιο πρόσφατο αρχείο Winpe.chm. Αυτό το αρχείο περιλαμβάνεται στο CD του Windows PE και στο CD του Κιτ προεγκατάστασης OEM (OEM Preinstallation Kit - OPK).

Πριν να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ένα προσαρμοσμένο είδωλο ISO (Διεθνούς οργανισμού τυποποίησης) του Windows PE που δημιουργείται από το CD του Windows PE ή το CD του OPK.
 • Ένα διακομιστή RIS που εκτελεί τον Windows Server 2003 με Service Pack 1 (SP1).
 • Ένα CD του Windows PE ή του OPK.

Μέθοδος 1: Ανάπτυξη του Windows PE από διακομιστή RIS με δίσκο μνήμης RAM

 1. Στο διακομιστή RIS, εντοπίστε το φάκελο \RemoteInstall\Setup\Γλώσσα\Images.
 2. Δημιουργήστε έναν υποφάκελο για το Windows PE. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  μονάδα_δίσκου:\Cd \RemoteInstall\Setup\English\Images md winpe
  Σημείωση Σε αυτό το βήμα, μονάδα_δίσκου είναι η κράτηση θέσης για τη μονάδα σκληρού δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένος ο διακομιστής RIS. Γλώσσα είναι η γλώσσα του ειδώλου του περιβάλλοντος προεγκατάστασης Windows PE.
 3. Δημιουργήστε έναν υποφάκελο στο φάκελο \Windows PE με το όνομα Platform, όπου platform είναι i386 ή amd64. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών: md winpe\i386
 4. Αντιγράψτε το προσαρμοσμένο αρχείο ειδώλου .iso του περιβάλλοντος προεγκατάστασης Windows PE που δημιουργήσατε νωρίτερα στο φάκελο Windows PE\Platform , όπου platform είναι i386 ή amd64. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  copy μονάδα_δίσκου:\Work\Winpex86.iso μονάδα_δίσκου 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\i386
  Σημείωση μονάδα_δίσκου (drive) είναι η κράτηση θέσης του σκληρού δίσκου που περιέχει το είδωλο του Windows PE. Επίσης, μονάδα_δίσκου 1 είναι η κράτηση θέσης για το διαμέρισμα σκληρού δίσκου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο διακομιστής RIS.
 5. Δημιουργήστε έναν υποφάκελο στο φάκελο \Windows PE\Platform με το όνομα Templates. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  md winpe\i386\templates
 6. Εντοπίστε το φάκελο Platform του ειδώλου του περιβάλλοντος προεγκατάστασης Windows PE και, κατόπιν, αντιγράψτε τα αρχεία Ntdetect.com και Startrom.com στο φάκελο Windows PE\Platform\Templates. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές στη γραμμή εντολών:
  μονάδα_δίσκου:\ cd \winpe\i386 copy ntdetect.com
  μονάδα_δίσκου 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates copy startrom.com
  μονάδα_δίσκου 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates


  Σημείωση Στο βήμα αυτό, το στοιχείο μονάδα_δίσκου είναι η κράτηση θέσης του σκληρού δίσκου που περιέχει το είδωλο του Windows PE και μονάδα_δίσκου 1 είναι η κράτηση θέσης για το διαμέρισμα σκληρού δίσκου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο διακομιστής RIS.
 7. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του αρχείου \Platform\Setupldr.exe (όχι το αρχείο Setupldr.bin) από το είδωλο του περιβάλλοντος προεγκατάστασης Windows PE στο φάκελο \Windows PE\platform\templates και στη συνέχεια μετονομάστε το αρχείο Setupldr.exe σε Ntldr. Για παράδειγμα, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών:
  copy setupldr.exe μονάδα_δίσκου 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates\ntldr
  .

  Σημείωση Στο βήμα αυτό, το στοιχείο μονάδα_δίσκου 1 είναι η κράτηση θέσης για το διαμέρισμα σκληρού δίσκου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο διακομιστής RIS.
 8. Δημιουργήστε ένα αρχείο κειμένου με το όνομα Winnt.sif στο φάκελο \Windows PE\Platform\Templates χρησιμοποιώντας το ακόλουθο κείμενο.
  [SetupData]BootDevice = "ramdisk(0)"BootPath = "\platform\System32\"OsLoadOptions = "/noguiboot /fastdetect /minint /rdexportascd /rdpath=%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\<bootimage>"Architecture = "platform" [RemoteInstall]Repartition = No [OSChooser]Description = "brief description"Help = "longer description"LaunchFile = "%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\templates\startrom.com"ImageType = FlatVersion = "5.2 (0)"
 9. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα-πελάτη RIS και κατόπιν επιλέξτε το είδωλο λειτουργικού συστήματος που δημιουργήσατε.
Σημειώσεις
 • Η μέθοδος δίσκου RAM υποστηρίζει μόνο είδωλα ISO του Windows PE που βασίζονται σε x86 και x64. Για είδωλα ISO του Windows PE που βασίζονται στην τεχνολογία Itanium (IA-64), χρησιμοποιήστε τη Μέθοδο 2.
 • Μπορείτε να τοποθετήσετε τους φακέλους i386 και amd64 μέσα στον ίδιο φάκελο σε ένα διακομιστή RIS. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε την ακόλουθη δομή φακέλων:
  \RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\i386 \RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\Amd64
 • Μπορείτε να δώσετε στο αρχείο Winnt.sif όποιο όνομα θέλετε, εφόσον η επέκταση ονόματος αρχείου είναι .sif.
 • Η καταχώρηση "Repartition = No" του αρχείου Winnt.sif αποφεύγει μια προειδοποίηση από τον οδηγό Client Installation Wizard (OSChooser) σχετικά με το δίσκο που διαγράφεται.
 • Το κείμενο για τις καταχωρήσεις Description και Help μπορεί να είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες θέλετε να περιληφθούν.
 • Οι καταχωρήσεις LaunchFile και ImageType δεν πρέπει να αλλάξουν.
 • Επανεκκινήστε τον υπολογιστή-πελάτη και, κατόπιν, συνεχίστε με την εκκίνηση του PXE. Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε το στοιχείο Maintenance and Troubleshooting από το μενού Main. Η ένδειξη Windows PE in RAMDisk ή οποιαδήποτε άλλη περιγραφή υπάρχει στο αρχείο .sif, εμφανίζεται ως επιλογή. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο και πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Ο υπολογιστής ξεκινά το Windows PE, χρησιμοποιώντας το δίσκο μνήμης RAM.

Μέθοδος 2: Ανάπτυξη του Windows PE από διακομιστή RIS με την απλή, παλιά μέθοδο

 1. Στο διακομιστή RIS, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  RISetup.exe –add
  Όταν σας ζητηθεί αρχείο προέλευσης, υποδείξτε στο RISetup το CD του λειτουργικού συστήματος Windows που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η επιλογή του λειτουργικού συστήματος Windows εξαρτάται από την έκδοση του Windows PE που προσθέτετε στο διακομιστή RIS. Για Windows PE 2004, χρησιμοποιήστε το Windows XP Professional Service Pack 2. Για Windows PE 2005, χρησιμοποιήστε το Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 1.
 2. Αναζητήστε τη θέση όπου το RISetup εγκατέστησε το είδωλο. Για παράδειγμα, η θέση ενδέχεται να μοιάζει με την εξής:
  \\Όνομα_διακομιστή (Server_name)\Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου\REMINST\Setup\Γλώσσα\Images
  Σημείωση Στο βήμα αυτό, η κράτηση θέσης Όνομα_διακομιστή (Server_name) αντιπροσωπεύει το όνομα διακομιστή RIS. Η κράτηση θέσης Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου αντιπροσωπεύει το όνομα του κοινόχρηστου φακέλου που περιέχει το είδωλο. Η κράτηση θέσης Γλώσσα αντιπροσωπεύει την έκδοση γλώσσας του ειδώλου.
 3. Ανοίξτε τον υποφάκελο platform στο είδωλο που δημιουργήσατε, όπου η κράτηση θέσης platform αντιπροσωπεύει τις πλατφόρμες i386, amd64 ή IA-64.
 4. Ανοίξτε το φάκελο Platform στο CD ή το κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου που περιέχει τα αρχεία του Windows PE, όπου η κράτηση θέσης platform αντιπροσωπεύει τις πλατφόρμες i386, amd64 ή IA-64.
 5. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του φακέλου Windows PE Platform στο φάκελο platform του ειδώλου που μόλις ανοίξατε.
 6. Όταν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε τα αρχεία, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι σε όλα (Yes to all).
 7. Ανοίξτε το φάκελο Templates στο φάκελο Platform όπου αντιγράψατε τα περιεχόμενα του Windows PE Platform .
 8. Ανοίξτε το αρχείο RIStndrd.sif με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Στη γραμμή που ξεκινά με τις λέξεις OSLoadOptions, προσθέστε την επιλογή /minint.
 9. Αντιγράψτε τα προγράμματα οδήγησης (*.inf και *.sys) για τον προσαρμογέα δικτύου στο φάκελο Platform που δημιουργήθηκε από το RISetup.
 10. Διακόψτε και ξεκινήστε την υπηρεσία BinlSvc στο διακομιστή RIS. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές σε μια γραμμή εντολών:
  net stop binlsvc
  net start binlsvc
 11. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα-πελάτη RIS και κατόπιν επιλέξτε το είδωλο λειτουργικού συστήματος που δημιουργήσατε στο βήμα 1.
Σημειώσεις
 • Εάν δεν αντιγράψετε τα προγράμματα οδήγησης δικτύου στο φάκελο Platform , ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  The operating system image you selected does not contain the necessary drivers for your network adapter. Try selecting a different operating system image. If the problem persists, contact your system administrator. Setup cannot continue. Press any key to exit.
 • Εάν χρησιμοποιείτε είδωλα του Windows PE με ενεργοποίηση της υπηρεσίας "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation - WMI), βεβαιωθείτε ότι το κοινόχρηστο στοιχείο που περιέχει το είδωλο του Windows PE έχει σήμανση μόνο για ανάγνωση. Διαφορετικά, η δοκιμή οργάνων διαχείρισης των Windows (Windows Management Instrumentation - WMI) (WBEMTest) ενδέχεται να αναφέρει το σφάλμα 0x80041014. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα άλλα προγράμματα-πελάτες που συνδέονται δεν θα παρουσιάσουν σφάλμα κατά την προσπάθεια ενεργοποίησης της υπηρεσίας WMI.
 • Ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων εγκαταστάσεων που μπορούν να εκτελεστούν από ένα διακομιστή RIS είναι 75.
 • Συνιστάται να απενεργοποιήσετε την καταγραφή Setupapi όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση της καταγραφής Setupapi, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  822570 Αντιμετωπίζετε μεγάλο χρόνο εκκίνησης όταν ξεκινάτε το WinPE μέσω ενός διακομιστή υπηρεσιών Remote Installation Services

Προσθήκη του Windows PE στα εργαλεία Maintenance and Troubleshooting του RIS

Μπορείτε να προσθέσετε το Windows PE στη λίστα εργαλείων που είναι διαθέσιμα στην ενότητα Maintenance and Troubleshooting του οδηγού Client Installation Wizard. Κατά την προσθήκη του Windows PE στη λίστα εργαλείων του RIS, καθορίζετε ότι το Windows PE χρησιμοποιείται για εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων, αντί να χρησιμοποιείται ως λειτουργικό σύστημα επιτραπέζιου υπολογιστή.

Για να προσθέσετε το Windows PE στη λίστα εργαλείων του RIS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο φάκελο Templates του ειδώλου του Windows PE, εντοπίστε το αρχείο RIStndrd.sif.
 2. Ανοίξτε το αρχείο RIStndrd.sif με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.
 3. Στην ενότητα [OSChooser], αλλάξτε την καταχώρηση του ImageType από Flat σε winpe.
 4. Μετακινήστε το αρχείο Winbom.ini από το φάκελο Platform του ειδώλου του Windows PE στον ριζικό φάκελο του ειδώλου.

  Σημείωση Αν δεν ακολουθήσετε αυτό το βήμα και εκτελέσετε την εντολή factory.exe μαζί με το διακόπτη -minint ή -winpe, το Windows PE εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να ξεκινήσετε ξανά το Windows PE μετά την εκκίνησή του.
 5. Ανοίξτε την Κονσόλα διαχείρισης πολιτικών ομάδων (Group Policy Management Console - GPMC), κάντε δεξιό κλικ στον τομέα ή στην οργανική μονάδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Create and Link a GPO Here.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου New GPO, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κάντε δεξιό κλικ στο GPO και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Edit.
 8. Στην Επεξεργασία αντικειμένου πολιτικής ομάδας (Group Policy Object Editor), εντοπίστε και αναπτύξτε το ακόλουθο κοντέινερ:
  User Configuration\Windows Settings\Remote Installation Services
  .
 9. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Choice Options.
 10. Στο παράθυρο διαλόγου Choice Options Properties, κάτω από την περιοχή Tools, κάντε κλικ στο στοιχείο Enabled και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 11. Κλείστε την Επεξεργασία αντικειμένου πολιτικής ομάδας (Group Policy Object Editor).
 12. Στο GPMC, κάντε κλικ στον τομέα ή στην οργανική μονάδα με την οποία είναι συνδεδεμένο το GPO που δημιουργήσατε προηγουμένως.
 13. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο GPO που δημιουργήσατε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Move Link Up μέχρι η σειρά σύνδεσης για το GPO να είναι χαμηλότερα από τα GPO που έχουν ρυθμίσεις με διένεξη.

  Το GPO με τη χαμηλότερη σειρά σύνδεσης προηγείται έναντι των GPO με υψηλότερες σειρές σύνδεσης.
Σημειώσεις
 • Μόνο οι διακομιστές RIS που βασίζονται στον Windows Server 2003 υποστηρίζουν αυτήν τη διαδικασία.
 • Παρότι το είδωλο του Windows PE εμφανίζεται στην ενότητα Maintenance and Troubleshooting του οδηγού Client Installation Wizard, δεν εμφανίζεται στην καρτέλα Tools του παραθύρου διαλόγου Remote-Installation-Services Properties στο διακομιστή RIS.
 • Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του GPO για την "Πολιτική προεπιλεγμένου τομέα" (Default Domain Policy) σε έναν τομέα που βασίζεται στον Windows Server 2003 απενεργοποιούν όλες τις επιλογές εκτός από την επιλογή Automatic Setup στο παράθυρο διαλόγου Choice Options Properties. Για να παρακάμψετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε ότι το GPO που δημιουργείτε έχει χαμηλότερη σειρά σύνδεσης από το GPO για την "Πολιτική προεπιλεγμένου τομέα" (Default Domain Policy).
خصائص

رقم الموضوع: 304992 - آخر مراجعة: 03/27/2007 09:43:00 - المراجعة: 10.1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbhowto kbenv kbsetup KB304992
تعليقات