Τα Windows XP σάς ζητούν να κάνετε νέα ενεργοποίηση μετά την επαναφορά του υπολογιστή σας

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR305356
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν επαναφέρετε μια ήδη ενεργοποιημένη εγκατάσταση των Windows XP από ένα αντίγραφο ασφαλείας, ίσως σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε ξανά την εγκατάσταση.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του τρέχοντος υλικού και του υλικού που υπήρχε κατά τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της αρχικής εγκατάστασης. Αυτές οι αλλαγές υλικού απαιτούν νέα ενεργοποίηση του προϊόντος, επειδή η εγκατάσταση φαίνεται τώρα ότι έχει εγκατασταθεί σε έναν νέο (πρόσθετο) υπολογιστή. Τα Windows XP μπορεί να σας ζητήσουν να ενεργοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Κάνετε επαναφορά από ένα αντίγραφο ασφαλείας ενός μη ενεργοποιημένου υπολογιστή.
  • Έχετε αλλάξει ή έχετε προσθέσει υλικό και αυτό προκάλεσε την απώλεια της ανοχής των Windows XP.
  • Κάνετε επαναφορά από το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήθηκε πριν από τις αλλαγές υλικού και πριν από την ενεργοποίηση.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους.
  • Δημιουργήστε άλλο αντίγραφο ασφαλείας έπειτα από κάθε επιτυχημένη αλλαγή υλικού ή εγκατάσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσετε το αντίγραφο ασφαλείας μετά τη νέα ενεργοποίηση του υπολογιστή.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να είναι αντίγραφο ασφαλείας επαυξητικού τύπου, αντί για πλήρες αντίγραφο ασφαλείας, επειδή ο επαυξητικός τύπος αντιγράφων ασφαλείας καλύπτει την ελάχιστη απαίτηση η οποία εξασφαλίζει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων βάσεων δεδομένων Ενεργοποίησης προϊόντος Windows (Windows Product Activation), δηλαδή των αρχείων Wpa.dbl και Wpa.bak.
  • Σημειώστε ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή μετά την επαναφορά ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί πριν από τις αλλαγές υλικού.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 305356 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:39:42 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtool ανοχή kbenv kbhw ενεργοποίηση kbprb υλικού επαναφορά ασφαλείας xp αλλαγές αντίγραφα windowsxp KB305356
Σχόλια