Κατανόηση του ρόλου των αρχείων πληροφοριών ομάδας εργασίας στην ασφάλεια της Access

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR305542
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Μεσαίου επιπέδου: Απαιτεί βασικές γνώσεις μακροεντολών, κωδικοποίησης και διαλειτουργικότητας.

Αυτό το άρθρο αφορά μόνο βάσεις δεδομένων της Microsoft Access (.mdb).

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Access 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 305541.

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Access 97, ανατρέξτε στο άρθρο 303941.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο εξηγεί το ρόλο και τη σχέση του αρχείου πληροφοριών ομάδας εργασίας στην ασφάλεια της Microsoft Access.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν εγκαθιστάτε τη Microsoft Access και ανοίγετε μια βάση δεδομένων για πρώτη φορά, δημιουργείται ένα αρχείο που ονομάζεται System.mdw. Είναι το προεπιλεγμένο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας.

Από προεπιλογή, σε υπολογιστές που εκτελούν τα Microsoft Windows 2000, το αρχείο System.mdw δημιουργείται στο προφίλ χρήστη στην ακόλουθη διαδρομή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φάκελος "Δεδομένα εφαρμογής" (Application Data) είναι κρυφός φάκελος.
C:\Documents and Settings\<όνομα χρήστη>\Application Data\Microsoft\Access\System.MDW
Σε υπολογιστές που εκτελούν τα Microsoft Windows 98, το προεπιλεγμένο αρχείο System.MDW δημιουργείται στην ακόλουθη διαδρομή:
C:\Windows\Application Data\Microsoft\Access\System.MDW
Το αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας είναι ένα απαιτούμενο στοιχείο όταν χρησιμοποιείτε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access (MDB). Το αρχείο αυτό απαιτείται τόσο για την εγκατάσταση χρόνου εκτέλεσης όσο και για την πλήρη εγκατάσταση της Microsoft Access. Αυτό το αρχείο είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ασφάλειας της Microsoft Access.

Εάν αναπτύσσετε εφαρμογές βάσης δεδομένων, είναι σημαντικό να έχετε κατανοήσει καλά το αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας. Είναι καλή πρακτική να αφιερώνετε την τελευταία φάση της διαδικασίας ανάπτυξης για την εφαρμογή ασφάλειας στην Access. Έως τότε, μπορείτε να αναπτύξετε την εφαρμογή βάσης δεδομένων σε μια βάση δεδομένων χωρίς ασφάλεια.

Μια ομάδα εργασίας είναι μια ομάδα από χρήστες που κάνουν κοινή χρήση δεδομένων σε ένα περιβάλλον πολλών χρηστών. Όταν εφαρμόζεται η ασφάλεια σε μια βάση δεδομένων, οι λογαριασμοί χρηστών και ομάδων καταγράφονται στο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας. Στο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας αποθηκεύονται και οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν εφαρμόσετε ασφάλεια της Access σε μια βάση δεδομένων, η Microsoft συνιστά να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου πληροφοριών ομάδας εργασίας σε ασφαλή θέση. Εάν το αρχείο χαθεί ή καταστραφεί, ο μόνος τρόπος γρήγορης ανάκτησης του αρχείου πληροφοριών ομάδας εργασίας είναι η ανάκτηση του αρχείου από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Εάν δεν έχετε αντίγραφο ασφαλείας, πρέπει να δημιουργήσετε ξανά τους λογαριασμούς χρηστών και ομάδων με τα ίδια προσωπικά αναγνωριστικά που είχαν εκχωρηθεί αρχικά. Εάν το νέο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας δεν δημιουργηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το πρωτότυπο αρχείο, δεν θα μπορέσετε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων με το αρχείο ομάδας εργασίας.

Η Access χρησιμοποιεί το αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας ακόμα και όταν δεν έχει εφαρμοστεί ασφάλεια στη βάση δεδομένων. Ο προεπιλεγμένος λογαριασμός χρήστη Admin, ο οποίος αποθηκεύεται στο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας, χρησιμοποιείται για το άνοιγμα όλων των βάσεων δεδομένων χωρίς ασφάλεια. Εάν εκχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης στο χρήστη Admin, θα εμφανιστεί μια ερώτηση για σύνδεση όταν ξανανοίξετε τη βάση δεδομένων.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ασφάλειας σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
289885 Τρόπος προστασίας μιας βάσης δεδομένων της Microsoft Access
Η ασφάλεια της Access βασίζεται σε μια ιεραρχία Ομάδων, Χρηστών και αντικειμένων Βάσης δεδομένων (φόρμες, αναφορές, ερωτήματα και ούτω καθεξής).

Ομάδες και χρήστες

Οι ομάδες είναι συλλογές από χρήστες οι οποίοι συνήθως, όχι όμως πάντα, έχουν τον ίδιο ρόλο σε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων. Ίσως θελήσετε να εκχωρήσετε σε ορισμένους χρήστες περισσότερο έλεγχο από ότι σε άλλους. Για τη διαχείριση χρηστών οι οποίοι θέλετε να έχουν διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων, συνιστάται να τοποθετήσετε τους χρήστες σε ξεχωριστές ομάδες με βάση τους ρόλους τους και να εκχωρήσετε δικαιώματα στην ομάδα αντί σε μεμονωμένους χρήστες.

Οι χρήστες είναι άτομα που θα εργαστούν με ολόκληρη ή μέρος της βάσης δεδομένων. Ένας χρήστης μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία ομάδες. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι εάν κάποιος χρήστης είναι μέλος δύο ή περισσότερων ομάδων, στο χρήστη αυτό θα έχουν εκχωρηθεί τα μεγαλύτερα δικαιώματα σε οποιαδήποτε από τις ομάδες στις οποίες ανήκει.

Το αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας αποθηκεύει τις πληροφορίες χρηστών και ομάδων. Κάθε λογαριασμός χρήστη δημιουργείται με μια σύνδεση χρήστη, έναν κωδικό πρόσβασης και ένα προσωπικό αναγνωριστικό. Κάθε ομάδα δημιουργείται με ένα όνομα ομάδας και ένα αναγνωριστικό ομάδας εργασίας. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται στο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας.

Αντικείμενα βάσης δεδομένων (Database Objects)

Κάθε αντικείμενο βάσης δεδομένων έχει έναν κάτοχο και μια σειρά από δικαιώματα που πρέπει να οριστούν σε επίπεδο ομάδας ή σε επίπεδο μεμονωμένου χρήστη.

Εάν ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων δημιουργήσει ομάδες για να συγκεντρώσει χρήστες οι οποίοι εργάζονται με την ίδια ιδιότητα και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα σε όλα τα αντικείμενα, είναι πολύ πιο εύκολο να εκχωρήσετε δικαιώματα σε επίπεδο ομάδας παρά να προσπαθήσετε να διαχειριστείτε λογαριασμούς μεμονωμένων χρηστών σε ολόκληρη την εταιρεία. Εάν τα δικαιώματα εκχωρούνται στην ομάδα, αυτά επεκτείνονται σε κάθε μέλος της. Επομένως, ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων μπορεί εύκολα να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό χρήστη, να αντιστοιχίσει το χρήστη αυτό στη σωστή ομάδα και να φροντίσει ώστε ο νέος χρήστης να προχωρήσει αμέσως. Τα δικαιώματα της ομάδας θα διέπουν αυτόματα τις δραστηριότητες του χρήστη.

Δικαιώματα

Τα δικαιώματα εκχωρούνται σε ομάδες και χρήστες για να ρυθμιστεί ο επιτρεπόμενος τρόπος εργασίας με κάθε πίνακα, ερώτημα, φόρμα, έκθεση και μακροεντολή σε μια βάση δεδομένων. Με τα δικαιώματα, ο χρήστης ή η ομάδα μπορεί να δημιουργήσει, να προβάλει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει αντικείμενα που ήδη έχουν δημιουργηθεί. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται στις ομάδες μεταβιβάζονται στους χρήστες που ανήκουν σε αυτές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι καλή πρακτική να επιτρέπεται στους χρήστες να πραγματοποιούν αλλαγές σχεδίασης σε μια βάση δεδομένων παραγωγής. Η Microsoft συνιστά οι αλλαγές σχεδίασης να πραγματοποιούνται μόνο στο αντίγραφο της ασφαλούς βάσης δεδομένων που έχει ο προγραμματιστής. Στη συνέχεια είναι δυνατή η αναδιανομή της ασφαλούς βάσης δεδομένων.

Τα δικαιώματα και η ιδιοκτησία των αντικειμένων της βάσης δεδομένων αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Επειδή τα δικαιώματα και η ιδιοκτησία συσχετίζονται πάντα με τους λογαριασμούς χρηστών και ομάδων οι οποίοι είναι αποθηκευμένοι στο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας, πρέπει πάντα να είναι δυνατή η καθοδήγηση από την ασφαλή εφαρμογή στο συγκεκριμένο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας που παρείχε την ασφάλεια.

Όταν εργάζεστε με περισσότερες από μία βάσεις δεδομένων της Access από τον ίδιο σταθμό εργασίας ή διακομιστή, είναι δυνατή η χρήση πολλών αρχείων πληροφοριών ομάδας εργασίας. Μία βάση δεδομένων είναι δυνατό να είναι ασφαλής ενώ άλλες όχι. Κάθε βάση δεδομένων μπορεί να έχει το δικό της ξεχωριστό συνδυασμό ασφαλείας. Αφού εφαρμοστεί ασφάλεια στην εφαρμογή της Access, το αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας που χρησιμοποιείται κατά τη ρύθμιση της ασφάλειας είναι το μοναδικό αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας με το οποίο θα συνεργαστεί η βάση δεδομένων. Το αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας είναι δυνατό να αντιγραφεί σε κάθε τοπικό σταθμό εργασίας ή να είναι κοινόχρηστο σε όλο το δίκτυο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο προγραμματιστής ή ο διαχειριστής της εφαρμογής μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα αρχεία πληροφοριών ομάδας εργασίας ξεκινώντας τη Διαχείριση ομάδας εργασίας (Workgroup Administrator) από τα μενού της Access. Στο μενού Εργαλεία (Tools) της Access, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ασφάλεια (Security) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση ομάδας εργασίας (Workgroup Administrator).

Σημειώστε ότι η Διαχείριση ομάδας εργασίας (Workgroup Administrator) εμφανίζει τη θέση του τρέχοντος αρχείου πληροφοριών ομάδας εργασίας. Η Διαχείριση ομάδας εργασίας (Workgroup Administrator) έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί ή να συνδέει αρχεία πληροφοριών ομάδας εργασίας. Η σύνδεση συγκεκριμένου αρχείου πληροφοριών ομάδας εργασίας ορίζει το αρχείο ως το προεπιλεγμένο αρχείο ομάδας εργασίας κατά την εκκίνηση της Microsoft Access με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Από το μενού Προγράμματα (Programs) των Microsoft Windows.
 • Από μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας προς το αρχείο βάσης δεδομένων.
 • Μέσω συσχέτισης αρχείου όταν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο της βάσης δεδομένων στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το προεπιλεγμένο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας ή μπορεί να υποχρεώσει την Access να χρησιμοποιήσει ένα ασφαλές αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας που δημιουργείται για μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Για να συσχετίσετε συγκεκριμένα αρχεία ασφαλών βάσεων δεδομένων με τα αντίστοιχα αρχεία πληροφοριών ομάδας εργασίας, πρέπει να δημιουργήσετε συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας. Σε κάθε συντόμευση επιφάνειας εργασίας πρέπει να έχει οριστεί η επιλογή Γραμμή εντολής (Command-Line) για να ξεκινήσει μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων και να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας που είναι ασφαλές σε σχέση με την εν λόγω βάση δεδομένων.

Για να ξεκινήσει μια ασφαλή βάση δεδομένων της Access με το όνομα MyApp.mdb σε ένα φάκελο με το όνομα MyAppFolder, με το αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας που χρησιμοποιήθηκε κατά την εφαρμογή ασφάλειας στο MyApp.mdb, η σύνταξη της γραμμής εντολών πρέπει να περιλαμβάνει το διακόπτη γραμμής εντολών /WrkGrp, για παράδειγμα:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSAccess.Exe" "C:\MyAppFolder\MyApp.MDB" /wrkgrp "C:\MyAppFolder\System.MDW"
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση και να πληκτρολογήσετε τη σύνταξη αυτή ως προορισμό της συντόμευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές γραμμής εντολών εκκίνησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
209207 ACC2000: Τρόπος χρήσης των διακοπτών γραμμής εντολών στην Microsoft Access

Όνομα αρχείου πληροφοριών ομάδας εργασίας

Μπορείτε να δώσετε στο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας διαφορετικό όνομα από το προεπιλεγμένο (System.mdw). Οι προγραμματιστές συχνά δίνουν στο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας το ίδιο όνομα με τη βάση δεδομένων στην οποία παρέχει ασφάλεια, για να διακρίνεται εύκολα από άλλα αρχεία MDW και για να συσχετίζεται με το σωστό αρχείο βάσης δεδομένων.

Μια άλλη μέθοδος διαχείρισης πολλαπλών αρχείων πληροφοριών ομάδας εργασίας είναι να τοποθετηθεί ένα αντίγραφο του σωστού αρχείου πληροφοριών ομάδας εργασίας στον ίδιο φάκελο με τη βάση δεδομένων με την οποίαν συσχετίζεται.

Πρόσθετα ή νέα αντίγραφα του αρχείου System.mdw είναι δυνατό να δημιουργηθούν για να χρησιμοποιηθούν με τις δικές σας συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων. Εάν κατά τύχη εφαρμόσετε ασφάλεια στο προεπιλεγμένο αντίγραφο του System.mdw, μπορείτε να το αντιγράψετε στο φάκελο της εφαρμογής και στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο System.mdw στην προεπιλεγμένη διαδρομή. Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο ομάδας εργασίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε την Microsoft Access χωρίς να ανοίξετε καμία συγκεκριμένη βάση δεδομένων.
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ασφάλεια (Security) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση ομάδας εργασίας (Workgroup Administrator).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία" (Create) στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για τον κάτοχο της ομάδας εργασίας (Workgroup Owner Information) πληκτρολογήστε το όνομά σας, την εταιρεία σας, και ένα αναγνωριστικό ομάδας εργασίας. Αποθηκεύστε το αναγνωριστικό ομάδας εργασίας.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας (Workgroup Information File), σημειώστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου που εμφανίζεται ως προεπιλογή για το νέο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε το αρχείο σε άλλη θέση, επεξεργαστείτε τη διαδρομή. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να αλλάξετε και το όνομα του αρχείου.
 6. Εάν υπάρχει ένα άλλο αρχείο ομάδας εργασίας με το ίδιο όνομα, η Διαχείριση της ομάδας εργασίας (Workgroup Administrator) θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το αρχείο. Αφού κάνετε την επιλογή σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Το επόμενο παράθυρο είναι ένα παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που έχετε πληκτρολογήσει. Μελετήστε το και κάντε κλικ είτε στο κουμπί OK για να προχωρήσετε είτε στο κουμπί "Αλλαγή" (Change) εάν διαπιστώστε ότι κάποιο στοιχείο δεν είναι σωστό.
 8. Όταν δημιουργηθεί με επιτυχία το αρχείο ομάδας εργασίας, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας το επιβεβαιώνει. Κάντε κλικ στο κουμπί OK σε αυτό το μήνυμα. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
 9. Μπορείτε τώρα να τερματίσετε τη Διαχείριση ομάδας εργασίας (Workgroup Administrator) ή να συνδέσετε ένα άλλο αρχείο ομάδας εργασίας για να το καταστήσετε αρχείο προεπιλογής.

Βάσεις δεδομένων χρόνου εκκίνησης της Access

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Developer για να συσκευάσετε μια εφαρμογή της Microsoft Access, πρέπει να συμπεριλάβετε το αντίστοιχο ασφαλές αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας για όλες τις ασφαλείς βάσεις δεδομένων που διανέμετε.

Εάν δεν διανέμετε μια ασφαλή βάση δεδομένων της Microsoft Access, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε το αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν διανέμετε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access με προφίλ, πρέπει να προσθέσετε ένα αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας ακόμα και εάν η βάση δεδομένων δεν διαθέτει ασφάλεια.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της Microsoft Access, ανατρέξτε στη Λευκή βίβλο "Συνήθεις ερωτήσεις για την ασφάλεια της Microsoft Access για την Microsoft Access έκδοση 2.0 έως 2000" στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη αυτής της Λευκής βίβλου από το Κέντρο λήψης της Microsoft στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
inf ασφάλεια ομάδα εργασίας υπηρεσία ACC2002 acc2003 reviewdocid
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 305542 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:41:54 - Αναθεώρηση: 5.2

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbhowto KB305542
Σχόλια