ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης σύνδεσης που χρησιμοποιεί υπέρυθρες στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR305551
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων μιας ασύρματης σύνδεσης που χρησιμοποιεί υπέρυθρες στα Windows XP. Σημειώστε ότι πρέπει να έχετε εγκατεστημένη μια συσκευή υπερύθρων στον υπολογιστή σας, για να ολοκληρώσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διαδικασίες.

Τρόπος αποδοχής ή αποτροπής της λήψης αρχείωνΟ υπολογιστής που αποστέλλει τα αρχεία ξεκινά τη διαδικασία αποστολής αρχείων χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Ασύρματη σύνδεση" (Wireless Link). Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας αυτής για να αποτρέψετε τους άλλους υπολογιστές να αποστέλλουν αρχεία στον υπολογιστή σας.

Για να επιτρέψετε ή να αποτρέψετε τη λήψη αρχείων:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ασύρματη σύνδεση (Wireless Link).
 2. Στην ενότητα Μεταφορά αρχείων (File Transfer):
  • Για να επιτρέψετε τη λήψη αρχείων στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Να υπάρχει δυνατότητα αποστολής αρχείων από άλλους στον υπολογιστή σας με υπέρυθρες (Allow others to send files to your computer using infrared communications).
  • Για να αποτρέψετε τη λήψη αρχείων στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να υπάρχει δυνατότητα αποστολής αρχείων από άλλους στον υπολογιστή σας με υπέρυθρες (Allow others to send files to your computer using infrared communications).

Τρόπος αλλαγής της προεπιλεγμένης θέσης για τη λήψη αρχείωνΗ αρχική προεπιλεγμένη θέση για τη λήψη αρχείων είναι η επιφάνεια εργασίας για το προφίλ του τρέχοντος χρήστη. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση για τη λήψη αρχείων:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ασύρματη σύνδεση (Wireless Link).
 2. Στην περιοχή Μεταφορά αρχείων (File Transfer), στην ενότητα Προεπιλεγμένη θέση ληφθέντων αρχείων (Default location for received files), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse).
 3. Πληκτρολογήστε μια νέα θέση για τα αρχεία που λαμβάνονται μέσω ασύρματων συνδέσεων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τρόπος απόκρυψης ή εμφάνισης του εικονιδίου της ασύρματης σύνδεσης στη γραμμή εργασιώνΓια να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το εικονίδιο της ασύρματης σύνδεσης στη γραμμή εργασιών:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ασύρματη σύνδεση (Wireless Link).
 2. Στην καρτέλα Υπέρυθρες (Infrared):
  • Για να αποκρύψετε το εικονίδιο της ασύρματης σύνδεσης από τη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση εικονιδίου στη γραμμή εργασιών για τη δραστηριότητα της θύρας υπερύθρων (Display an icon on the taskbar indicating infrared activity).
  • Για να εμφανίσετε το εικονίδιο της ασύρματης σύνδεσης στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εικονιδίου στη γραμμή εργασιών για τη δραστηριότητα της θύρας υπερύθρων (Display an icon on the taskbar indicating infrared activity).

Τρόπος αλλαγής ρυθμίσεων για τη μεταφορά εικόνων φωτογραφικής μηχανήςΓια να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεταφοράς εικόνων φωτογραφικής μηχανής:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ασύρματη σύνδεση (Wireless Link).
 2. Στην καρτέλα Μεταφορά εικόνας (Image Transfer), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση ασύρματης σύνδεσης για τη μεταφορά εικόνων από μια ψηφιακή κάμερα στον υπολογιστή σας (Use Wireless Link to transfer images from a digital camera to your computer).
 3. Στο πλαίσιο Μεταφορά των εικόνων σε υποφάκελο του (Transfer images to a subfolder of), καθορίστε την προεπιλεγμένη θέση για τις εικόνες που μεταφέρονται μέσω ασύρματης σύνδεσης.
 4. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας ώστε να ανοίγει αυτόματα η Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) στην προεπιλεγμένη θέση μετά τη λήψη των αρχείων, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εξερεύνηση τοποθεσίας μετά τη λήψη εικόνων (Explore location after receiving pictures).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 305551 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:42:52 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool αποτροπή kbnetwork σύνδεσης αρχείων ασύρματης σύνδεση ρύθμιση υπέρυθρες μεταφορά λήψη παραμέτρων xp λήψης εικονίδιο ασύρματη εικόνων windowsxp KB305551
Σχόλια