Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Διαχείριση μετρητών της Εποπτείας Συστήματος με τα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR305610
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο διαχείρισης των μετρητών της Εποπτείας Συστήματος (System Monitor).

Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη μετρητών στην Εποπτεία Συστήματος 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις (Performance).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο τμήμα παραθύρου λεπτομερειών για το στοιχείο Εποπτεία Συστήματος (System Monitor) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη μετρητών (Add Counters).
 3. Για την εποπτεία οποιουδήποτε υπολογιστή στον οποίον εκτελείται η κονσόλα εποπτείας, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Χρήση μετρητών τοπικού υπολογιστή (Use local computer counters). Ή, για την εποπτεία ενός συγκεκριμένου υπολογιστή ανεξάρτητα από τη θέση όπου εκτελείται η κονσόλα εποπτείας, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Επιλογή μετρητών από τον υπολογιστή (Select counters from computer) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα όνομα υπολογιστή. Από προεπιλογή, επιλέγεται το όνομα του τοπικού υπολογιστή.
 4. Στην περιοχή Αντικείμενο επιδόσεων (Performance object), κάντε κλικ σε ένα αντικείμενο για να πραγματοποιηθεί η εποπτεία. Το αντικείμενο "Επεξεργαστής" (Processor) είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.
 5. Για να εποπτεύσετε όλους τους μετρητές, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Όλοι οι μετρητές (All counters). Ή, για να εποπτεύσετε μόνο επιλεγμένους μετρητές, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Επιλογή μετρητών από τη λίστα (Select counters from list) και στη συνέχεια επιλέξτε τους μετρητές που θέλετε να εποπτεύσετε. Ο μετρητής "% χρόνου επεξεργασίας" (% Processor Time) είναι επιλεγμένος από προεπιλογή.
 6. Για να εποπτεύσετε όλες τις παρουσίες των επιλεγμένων μετρητών, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Όλες οι παρουσίες (All instances). Ή, για να εποπτεύσετε μόνο επιλεγμένες παρουσίες, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Επιλογή παρουσιών από τη λίστα (Select instances from list) και στη συνέχεια επιλέξτε τις παρουσίες που θέλετε να εποπτεύσετε. Η παρουσία _Total είναι επιλεγμένη από προεπιλογή.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
Επιστροφή στην αρχή

Διαγραφή μετρητών από την Εποπτεία Συστήματος 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις (Performance).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο τμήμα παραθύρου λεπτομερειών για το στοιχείο Εποπτεία Συστήματος (System Monitor) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του μετρητή που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή (Delete).
Επιστροφή στην αρχή

Απόκτηση λεπτομερειών σχετικά με τους μετρητές 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις (Performance).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο τμήμα παραθύρου λεπτομερειών για το στοιχείο Εποπτεία Συστήματος (System Monitor) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη μετρητών (Add Counters).
 3. Στην ενότητα Αντικείμενο επιδόσεων (Performance object), κάντε κλικ σε ένα αντικείμενο.
 4. Στην ενότητα Μετρητές επίδοσης (Performance counters), κάντε κλικ στο μετρητή για τον οποίον θέλετε πληροφορίες.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξήγηση (Explain).
Επιστροφή στην αρχή

Ενεργοποίηση μετρητών τμήματος δικτύουΠρώτα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εποπτείας δικτύου, για τη συγκέντρωση δεδομένων επιδόσεων χρησιμοποιώντας τους μετρητές του αντικειμένου "Τμήμα δικτύου" (Network Segment). Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να ολοκληρώσετε την ακόλουθη διαδικασία. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, μπορεί επίσης οι ρυθμίσεις της πολιτικής δικτύου να σας αποτρέψουν να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Συνδέσεις Δικτύου και Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Network and Dial-up Connections).
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Τοπική σύνδεση (Local Area Connection) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) από το μενού Αρχείο (File).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση (Install).
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Πρωτόκολλο (Protocol) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόγραμμα οδήγησης εποπτείας δικτύου (Network Monitor Driver) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σας ζητηθούν πρόσθετα αρχεία, τοποθετήστε το CD-ROM των Windows που διαθέτετε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή προς τη θέση των αρχείων στο δίκτυο.

Επιστροφή στην αρχή
performance
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 305610 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 12:54:00 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbhowto kbhowtomaster μετρητών τμήματος μετρητές εποπτεία δικτύου διαγραφή διαχείριση συστήματος προσθήκη xp εργαλεία λεπτομέρειες διαχείρισης windowsxp KB305610
Σχόλια