Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αποτροπής εκτέλεσης της υπηρεσίας "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" από χρήστη στα Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR305612

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι κατανοείτε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο αποτροπής της εκτέλεσης ή της διακοπής της υπηρεσίας "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" από το χρήστη στα Windows XP.

Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις που θα θέλετε να αποτρέψετε κάποιο χρήστη να εκτελέσει το "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" πριν από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή περιπτώσεις όπου ένας διαχειριστής δεν θέλει να προστίθενται νέες προγραμματισμένες διεργασίες από το χρήστη στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες για να αποκτήσετε περισσότερο έλεγχο επί των ενεργειών που μπορείτε να κάνετε με το "Χρονοδιάγραμμα εργασιών".
Επιστροφή στην αρχή

Αποτροπή προσθήκης νέων εργασιών ή διαγραφής εργασιών από τους χρήστες στο "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" τροποποιώντας τις τοπικές ρυθμίσεις πολιτικής.


Σημείωση Η ακόλουθη διαδικασία ισχύει μόνο για τα Windows XP Professional, Windows Server 2000, ή Windows Server 2003. Για να το κάνετε αυτό στα Windows XP Home edition, ανατρέξτε στην ενότητα "Αποτροπή προσθήκης νέων εργασιών ή διαγραφής εργασιών από τους χρήστες στο "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" τροποποιώντας τις ρυθμίσεις μητρώου" αυτού του άρθρου.
 1. Συνδεθείτε ως Διαχειριστής με τον υπολογιστή του οποίου θέλετε να τροποποιήσετε τις τοπικές ρυθμίσεις πολιτικής.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε gpedit.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Στο αριστερό παράθυρο της κονσόλας, αναπτύξτε τον κόμβο Ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή (Computer configuration).
 5. Αναπτύξτε το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates) και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο Στοιχεία των Windows (Windows Components).
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Task Scheduler).
 7. Στο παράθυρο "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" (Task Scheduler), κάντε τα εξής:
  • Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Να μην επιτρέπεται η εκκίνηση ή ο τερματισμός της εργασίας (Prevent Task Run or End).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιημένη (Enabled) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Απαγόρευση Δημιουργίας νέας εργασίας (Prohibit New task Creation).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιημένη (Enabled) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απαγόρευση Διαγραφής εργασίας (Prohibit Task deletion).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιημένη (Enabled) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απαγόρευση Μεταφοράς και Απόθεσης (Prohibit Drag-and-Drop).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιημένη (Enabled) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Στο μενού Αρχείο (File) του συμπληρωματικού προγράμματος "Πολιτική ομάδας" (Group Policy), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit).
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος αποτροπής προσθήκης νέων εργασιών ή διαγραφής εργασιών από τους χρήστες στο "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" τροποποιώντας τις τοπικές ρυθμίσεις πολιτικής.Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.
 1. Συνδεθείτε ως Διαχειριστής με τον υπολογιστή του οποίου θέλετε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις μητρώου.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0
 5. Στο παράθυρο λεπτομερειών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο DragAndDrop, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση (Execution) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Δημιουργία εργασίας (Task Creation) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Διαγραφή εργασίας (Task Deletion) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Από το μενού Αρχείο (File) του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit).
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 305612 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/27/2007 09:43:00 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowtomaster kbenv KB305612
Σχόλια