ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση απευθείας καλωδιακής σύνδεσης μεταξύ δύο υπολογιστών με Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR305621
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Μια απευθείας καλωδιακή σύνδεση είναι μια σύνδεση μεταξύ των θυρών εισόδου/εξόδου (I/O) δύο υπολογιστών χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο αντί για μόντεμ ή άλλη συσκευή διασύνδεσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πραγματοποιείτε μια απευθείας καλωδιακή σύνδεση με καλώδιο μηδενικού μόντεμ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απευθείας καλωδιακή σύνδεση για τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των υπολογιστών για την ανταλλαγή αρχείων, την πρόσβαση σε πόρους, και ούτω καθεξής.

Για την πραγματοποίηση μιας απευθείας καλωδιακής σύνδεσης 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Στην περιοχή Εργασίες Δικτύου (Network Tasks), κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας σύνδεσης (Create a new connection) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εγκατάσταση μιας σύνδεσης για προχωρημένους (Set up an advanced connection) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Απευθείας σύνδεση με άλλον υπολογιστή (Connect directly to another computer) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Επιλέξτε το ρόλο του υπολογιστή αυτού στην επικοινωνία. Εάν ο υπολογιστής έχει τις πληροφορίες στις οποίες θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Κεντρικός υπολογιστής(Host). Εάν ο υπολογιστής αυτός θα αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες από άλλον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εξαρτημένος υπολογιστής (Guest).

Εγκατάσταση του κεντρικού υπολογιστή 1. Κάντε κλικ στη συσκευή σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση αυτή (μια παράλληλη ή σειριακή θύρα ή μια θύρα υπερύθρων) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 2. Παραχωρήστε πρόσβαση στους χρήστες που έχουν δικαίωμα σύνδεσης επιλέγοντας τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish), για να ολοκληρώσετε τη διεργασία ρύθμισης παραμέτρων.

Εγκατάσταση του εξαρτημένου υπολογιστή 1. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αναγνωρίζετε τη σύνδεση αυτή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 2. Κάντε κλικ στη συσκευή σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση αυτή (μια παράλληλη ή σειριακή θύρα ή μια θύρα υπερύθρων) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Αποφασίστε εάν η σύνδεση αυτή θα είναι διαθέσιμη για όλους τους χρήστες (κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Χρήση από οποιονδήποτε (Anyone's use)) ή μόνο για εσάς (κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Μόνο για δική μου χρήση (My use only)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish), για να ολοκληρώσετε τη διεργασία εγκατάστασης.

Σημειώσεις • Για να δημιουργήσετε μια απευθείας σύνδεση δικτύου που να ενεργεί ως κεντρικός υπολογιστής, πρέπει να συνδεθείτε ως Administrator ή να είστε μέλος της ομάδας Administrators. Οι απευθείας συνδέσεις δικτύου εξαρτημένου υπολογιστή δεν απαιτούν δικαιώματα επιπέδου administrator.
 • Εάν καθορίσετε τη σύνδεσή σας ως κεντρικό υπολογιστή κατά τη δημιουργία της, η σύνδεση εμφανίζεται ως Εισερχόμενες συνδέσεις (Incoming Connections) στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections).
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές απευθείας συνδέσεις αντιγράφοντάς τις στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections). Μπορείτε στη συνέχεια να μετονομάσετε τις συνδέσεις και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε διαφορετικές συνδέσεις για να διευθετήσετε πολλές θύρες, κεντρικούς υπολογιστές, και ούτω καθεξής.
 • Οι απευθείας συνδέσεις μπορούν να παρακάμψουν τις απαιτήσεις ελέγχου ταυτότητας. Αυτό είναι χρήσιμο για συσκευές όπως οι φορητοί υπολογιστές. Πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους της ρύθμισης αυτής στην εισερχόμενη σύνδεση του κεντρικού υπολογιστή.
 • Εάν δημιουργήσετε μια απευθείας σύνδεση χρησιμοποιώντας ένα σειριακό καλώδιο (RS-232C), η θύρα που επιλέγετε στον "Οδηγό δημιουργίας σύνδεσης" (New Connection Wizard) ενεργοποιείται για συνδέσεις που χρησιμοποιούν μηδενικό μόντεμ.
 • Εάν έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή σας ως Αdministrator ή ως μέλος της ομάδας Administrators κατά τη δημιουργία μια απευθείας σύνδεση, βλέπετε μια λίστα με συσκευές σύνδεσης για να επιλέξετε, η οποία περιλαμβάνει όλες τις παράλληλες θύρες για τον υπολογιστή, τις θύρες υπερύθρων που είναι εγκατεστημένες και ενεργοποιημένες και τις θύρες COM. Εάν έχετε συνδεθεί ως χρήστης που δεν αποτελεί μέλος της ομάδας Administrators και δημιουργήσετε μια απευθείας σύνδεση, η λίστα των συσκευών θα περιλαμβάνει τις παράλληλες θύρες για τον υπολογιστή, τις θύρες υπερύθρων που είναι εγκατεστημένες και ενεργοποιημένες και μόνο τις θύρες COM οι παράμετροι των οποίων έχουν ρυθμιστεί με μηδενικά μόντεμ. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια θύρα COM για μια απευθείας σύνδεση, ζητήστε από το διαχειριστή του συστήματός σας να ρυθμίσει τις παραμέτρους μίας από τις θύρες COM στον υπολογιστή σας με μηδενικό μόντεμ χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ" (Phone and Modem Options) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
295940 Η δυνατότητα επιλογής θύρας COM δεν είναι διαθέσιμη κατά τη ρύθμιση μιας απευθείας καλωδιακής σύνδεσης
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 305621 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:45:04 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster δημιουργίας εισερχόμενες εξαρτημένος μηδενικό οδηγός σύνδεσης δικτύου συνδέσεις σύνδεση καλωδιακή υπολογιστής μόντεμ xp απευθείας κεντρικός windowsxp KB305621
Σχόλια