Τρόπος ανάλυσης και ανασυγκρότησης δίσκου στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR305781
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτός ο αναλυτικός οδηγός περιγράφει τον τρόπο εκτέλεσης εργασιών συντήρησης σε τόμους δίσκου σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows XP. Η ανάλυση και η ανασυγκρότηση δίσκων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της καλής απόδοσης και γενικής λειτουργίας του συστήματος.

back to the top

Ανάλυση τόμου δίσκου

Επειδή για την ανασυγκρότηση ενός τόμου δίσκου ενδέχεται να απαιτηθεί πολύς χρόνος (ανάλογα με τον όγκο του τόμου, τον αριθμό των αρχείων, το ποσοστό κατακερματισμού και τη διαθεσιμότητα των πόρων του συστήματος), θα πρέπει να εκτελείτε ανάλυση των τόμων πριν από την ανασυγκρότησή τους, για να αποφασίσετε αν είναι ωφέλιμη ή όχι η εκτέλεση της διαδικασίας ανασυγκρότησης.

Για να κάνετε έλεγχο για κατακερματισμένα αρχεία και φακέλους σε έναν τόμο:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε διαδοχικά το δείκτη του ποντικιού στις επιλογές Όλα τα προγράμματα (All Programs), Βοηθήματα (Accessories), Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter).
  2. Κάντε κλικ στον τόμο που θέλετε να αναλύσετε.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανάλυση (Analyze), για να ξεκινήσει η ανάλυση.
  4. Επιθεωρήστε τα αποτελέσματα της ανάλυσης μετά την ολοκλήρωσή της, κάνοντας κλικ στο κουμπί Προβολή αναφοράς (View Report). Εάν το εργαλείο ανάλυσης συνιστά την ανασυγκρότηση του τόμου, ακολουθήστε τα βήματα της επόμενης ενότητας.
back to the top

Ανασυγκρότηση τόμου δίσκου

  1. Αν η Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter) δεν εκτελείται ήδη, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter).
  2. Κάντε κλικ στον τόμο που θέλετε να ανασυγκροτήσετε.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανασυγκρότηση (Defragment), για να ξεκινήσει η λειτουργία.
  4. Επιθεωρήστε την πρόοδο της λειτουργίας στο παράθυρο εμφάνισης της ανασυγκρότησης. Τα κατακερματισμένα αρχεία στο δίσκο εμφανίζονται κόκκινα, τα συνεχόμενα αρχεία είναι μπλε και τα αρχεία συστήματος είναι πράσινα. Ο στόχος είναι να εξαλειφθούν τα περισσότερα κόκκινα από το παράθυρο.
back to the top

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παρόλο που οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο εργαλείο "Ανασυγκρότηση Δίσκων" (Disk Defragmenter), για τη δυνατότητα ανάλυσης ή ανασυγκρότησης ενός τόμου απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Για να εκτελέσετε τη λειτουργία της ανασυγκρότησης, πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της τοπικής ομάδας Administrators.

back to the top

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 305781 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:46:52 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB305781
Σχόλια