ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αύξηση του χρόνου τερματισμού των Windows XP ώστε οι διεργασίες να κλείνουν σωστά

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR305788
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά μητρώου" (Restoring the registry) στο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a registry key) στο Regedt32.exe.

Σε αυτήν την εργασίαΠερίληψη
Όταν τερματίζεται η λειτουργία των Windows, από προεπιλογή, κάθε διεργασία που εκτελείται έχει 20 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει την εργασία εκκαθάρισης. Εάν μια διεργασία δεν ανταποκριθεί μέσα σε αυτό το χρονικό όριο, τα Windows εμφανίζουν το παράθυρο διαλόγου "Αναμονή, τερματισμός εργασίας ή ακύρωση (Wait, End Task, or Cancel)" για τη διεργασία, το οποίο σας ζητά είτε να περιμένετε άλλα 20 δευτερόλεπτα είτε να διακόψετε τη διεργασία είτε να ακυρώσετε τη διεργασία τερματισμού.

Επιστροφή στην αρχή

Παράταση του χρονικού ορίουΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά θέματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σας σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου" (Edit Registry Data) στο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν χρησιμοποιείτε Windows NT ή Windows 2000, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) (ERD).

Για παρατείνετε αυτό το χρονικό όριο, μπορείτε να τροποποιήσετε μια τιμή μητρώου. Η προεπιλεγμένη τιμή χρονικού ορίου (20 δευτερόλεπτα) είναι αποθηκευμένη στην τιμή WaitToKillAppTimeout στο εξής κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Η τιμή αυτή εκφράζεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για να τροποποιήσετε αυτήν την τιμή και στη συνέχεια να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να εφαρμοστεί η αλλαγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενικά είναι καλύτερα να μην αυξάνετε το χρόνο τερματισμού. Για παράδειγμα, εάν διακοπεί η παροχή ενέργειας στον υπολογιστή σας, η αδιάλειπτη παροχής ενέργειας (UPS) ενδέχεται να μην μπορέσει να παράσχει εφεδρική ενέργεια για επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε ο υπολογιστής να τερματίσει σωστά όλες τις διεργασίες, καθώς και το λειτουργικό σύστημα. Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 305788 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:47:04 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster ορίου αδιάλειπτη αύξηση χρονικού παροχή τερματισμός μητρώου επεξεργαστής ενέργειας xp αναμονή διεργασίες windowsxp KB305788
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)