Η Αδρανοποίηση (Hibernation) δεν λειτουργεί σε φορητό υπολογιστή μετά την αναβάθμιση σε Windows XP και την αύξηση της μνήμης RAM

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR305905
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Εάν εγκαταστήσετε τα Windows XP σε φορητό υπολογιστή του οποίου το πρωτεύον διαμέρισμα είναι μορφοποιημένο με το σύστημα αρχείων FAT16, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην παραμείνει πλέον σε αδρανοποίηση αφού αυξήσετε τη μνήμη RAM και στη συνέχεια ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει εάν ο υπολογιστής δεν έχει πλέον χώρο στον σκληρό δίσκο για το αρχείο αδρανοποίησης στο πρωτεύον διαμέρισμα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, αποδεσμεύστε επιπλέον χώρο στον σκληρό δίσκο.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Ο χώρος που απαιτεί το αρχείο αδρανοποίησης σχετίζεται άμεσα με το ποσό της μνήμης RAM που υπάρχει στον υπολογιστή. Εάν προσθέσετε επιπλέον μνήμη RAM, το αρχείο Hiberfil.sys πρέπει να αναπτυχθεί, για να αντιστοιχεί στη συνολική μνήμη RAM. Η προσθήκη επιπλέον μνήμης RAM αυξάνει επίσης αυτόματα το μέγεθος του αρχείου Pagefile.sys, το οποίο από προεπιλογή είναι 1,5 φορές το ποσό της μνήμης RAM. Η προσθήκη 256 megabyte (MB) μνήμης RAM αυξάνει το αρχείο Pagefile.sys κατά 384 MB.

Εάν το αρχείο Hiberfil.sys μεγαλώσει κατά 256 MB και το αρχείο Pagefile.sys μεγαλώσει κατά 384 MB, ο ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο συρρικνώνεται κατά 640 MB. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 740 MB ελεύθερου χώρου για να είναι δυνατή η αδρανοποίηση.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 305905 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 18:40:36 - Αναθεώρηση: 1.0

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB305905
Σχόλια