ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "δεν μπορεί να διαβάσει 8 byte από αρχείο" σφάλμα παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείτε SSIS 2012 ή 2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3061215
Συμπτώματα
Ας υποθέσουμε ότι ρυθμίζετε μια δυνατότητα Διαχείριση σύνδεσης χώρου προσωρινής αποθήκευσης για να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο προσωρινής αποθήκευσης σε μια 2012 του Microsoft SQL Server ή του πακέτου υπηρεσιών ενοποίησης (SSIS 2012) 2014. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε δύο ή περισσότερες ταυτόχρονες αναζήτησης μετασχηματισμούς που καταναλώνουν τον ίδιο διευθυντή σύνδεσης στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Όταν εκτελείτε το πακέτο SSIS, λαμβάνετε τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
[[Αναζήτησης<ID></ID>[]] Πληροφορίες: το σύστημα δεν είναι δυνατό να εντοπίσει το καθορισμένο αρχείο.
[[Αναζήτησης<ID></ID>[]] Σφάλμα: δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του 8 byte από αρχείο "<File path=""></File>". Η αιτία της αποτυχίας θα πρέπει να έχουν ήδη αναφερθεί.
[[Αναζήτησης<ID></ID>[]] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το σύστημα δεν είναι δυνατό να εντοπίσει το καθορισμένο αρχείο.
[[Αναζήτησης<ID></ID>[]] Σφάλμα: Ο προσαρμογέας raw έγινε προσπάθεια ανάγνωσης 8 byte στο αρχείο εισαγωγής για τη στήλη "<Column name=""></Column>"με lineage ID 1, αλλά Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το σφάλμα που επιστράφηκε από το λειτουργικό σύστημα πρέπει να έχει ήδη αναφερθεί.
[[Αναζήτησης<ID></ID>[]] Πληροφορίες: Η αναζήτηση απέτυχε να επεξεργαστεί τις γραμμές στη μνήμη cache. Ο χρόνος επεξεργασίας ήταν 0.109 second(s).
[[Αναζήτησης<ID></ID>[]] Σφάλμα: Απέτυχε η φόρτωση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης από το αρχείο, "<File path=""></File>".
[SSIS. Σφάλμα δικτύου αγωγών]: αναζήτησης απέτυχε η φάση pre-execute και επέστρεψε κωδικό σφάλματος 0xC020930C.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Το πρόβλημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά με την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του SQL Server: Σύσταση: Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server
Κάθε νέα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες διορθώνει την ασφάλεια, που είχαν περιληφθεί με την προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Συνιστάται να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server:
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3061215 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/21/2015 10:50:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3061215 KbMtel
Σχόλια