Τα μέλη μιας ομάδας διανομής δυναμικό σε μια ανάπτυξη υβριδική Exchange δεν λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3061396
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
Έχετε μια ανάπτυξη υβριδική του Exchange Online στο Office 365 και εσωτερικής εγκατάστασης Exchange Server. Σε αυτό το περιβάλλον, ορισμένα μέλη μιας ομάδας διανομής δυναμικό δεν λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποστολείς δεν λαμβάνουν επίσης μια έκθεση μη παράδοσης (NDR). Ωστόσο, στην περίπτωση ενός αποστολέα προσθέσει με μη αυτόματο τρόπο το χρήστη πεδίο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί να στείλετε το μήνυμα στην ομάδα διανομής, το μήνυμα είναι παραδίδονται και να λαμβάνει ο χρήστης.

Επιπλέον, εάν εκτελείτε μια εντολή όπως η παρακάτω, για να επιστρέψει μια λίστα παραληπτών στην ομάδα διανομής δυναμικό, ο χρήστης δεν εμφανίζεται στη λίστα:
$list = Get-DynamicDistributionGroup sales@contoso.comGet-Recipient -RecipientPreviewFilter $list.RecipientFilter
ΑΙΤΊΑ
Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν η ομάδα διανομής δυναμικό έχει οριστεί πριν από το περιβάλλον έγινε μια ανάπτυξη υβριδική και την ομάδα διανομής δυναμικό χρησιμοποιεί φίλτρα για να συμπεριλάβετε μόνο τα γραμματοκιβώτια. Τα γραμματοκιβώτια που μετεγκαθίστανται στο Office 365 μετατρέπονται σε χρήστες με δυνατότητα αλληλογραφίας στον κατάλογο εσωτερικής εγκατάστασης.
ΛΎΣΗ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα cmdlet Σύνολο DynamicDistributionGroup για να ενημερώσετε τα φίλτρα για την ομάδα διανομής δυναμικό για να συμπεριλάβετε τους χρήστες με δυνατότητα αλληλογραφίας. Για παράδειγμα, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
Set-DynamicDistributionGroup -Identity sales@contoso.com -IncludedRecipients "MailboxUsers,MailContacts" -RecipientFilter {((RecipientType -eq 'UserMailbox' -or 'MailUser' -or 'MailContact'))}
Σημαντικό Όταν προσθέτετε φίλτρα σε μια υπάρχουσα δυναμική κατανομή, θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα υπάρχοντα φίλτρα παραλήπτη. Για ποιο λόγο; Το cmdlet Σύνολο DynamicDistributionGroupαντικαθιστά τα υπάρχοντα φίλτρα παραλήπτη με την τιμή που καθορίζετε. Επίσης, δεν χρειάζεται να καθορίσετε τα προεπιλεγμένα φίλτρα παραλήπτη. Exchange θα προσθέσει αυτόματα αυτά τα φίλτρα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνολο DynamicDistributionGroup.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε το Κοινότητα του Office 365 τοποθεσία Web ή το Φόρουμ TechNet Exchange.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί με μηχανική μετάφραση

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3061396 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/23/2016 07:58:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid kbmt KB3061396 KbMtel
Σχόλια