Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παρουσιάζονται κοινά λάθη κατά την εφαρμογή εντοπισμού σφαλμάτων σε εφαρμογές ASP.NET στο Visual Studio .NET

Περίληψη
Αυτό το άρθρο παρέχει μια λίστα καταχωρήσεων που περιγράφουν ορισμένα από τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά τον εντοπισμό σφαλμάτων σε εφαρμογές ASP.NET στο Visual Studio .NET.
Περισσότερες πληροφορίες
 • Όταν εφαρμόζετε εντοπισμό σφαλμάτων σε μια εφαρμογή ASP.NET στο Visual Studio .NET, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. The project is not configured to be debugged.

  For ASP.NET projects, verify that you have a valid project file called 'Web.config' for the URL specified and 'debug' is set to 'true' in that file.
  For ATL Server projects, verify that the 'DEBUG' verb is associated with your ISAPI extension.
  Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του μηνύματος λάθους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  306156 PRB: Παρουσιάζεται το σφάλμα "The Project Is Not Configured to Be Debugged" κατά την εφαρμογή εντοπισμού σφαλμάτων σε εφαρμογές ASP.NET
 • Όταν εφαρμόζετε εντοπισμό σφαλμάτων σε μια εφαρμογή ASP.NET στο Visual Studio .NET, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. Server side-error occurred on sending debug HTTP request.

  Make sure the server is operating correctly. Verify there are no syntax errors in web.config by doing a Debug.Start Without Debugging. You may also want to refer to the ASP.NET and ATL Server debugging topic in the online documentation. Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του μηνύματος λάθους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  306163 PRB: Σφάλμα "Unable to Start Debugging" κατά την αποστολή αίτησης εντοπισμού σφαλμάτων HTTP
 • Όταν εφαρμόζετε απομακρυσμένο εντοπισμό σφαλμάτων σε μια εφαρμογή ASP.NET στο Visual Studio .NET, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. Access is denied. Check the DCOM configuration settings for the machine debug manager. Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του μηνύματος λάθους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  306164 PRB: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους 'Access Is Denied' κατά τον εντοπισμό σφαλμάτων σε μια σελίδα ASP.NET
 • Όταν εφαρμόζετε εντοπισμό σφαλμάτων σε μια εφαρμογή ASP.NET στο Visual Studio .NET, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του μηνύματος λάθους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  306165 PRB: Μήνυμα λάθους "Unable to Start Debugging on the Web Server" κατά τον εντοπισμό σφαλμάτων σε εφαρμογές ASP.NET
 • Κατά τον εντοπισμό σφαλμάτων σε σελίδες ASP.NET, το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων του Visual Studio .NET Debugger ενδέχεται να μην σταματήσει σε σημεία διακοπής. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση αυτού του ζητήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  306169 PRB: Το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων του Visual Studio .NET δεν σταματά σε σημεία διακοπής κατά την εφαρμογή εντοπισμού σφαλμάτων σε σελίδες ASP.NET
 • Όταν εφαρμόζετε εντοπισμό σφαλμάτων σε μια εφαρμογή ASP.NET στο Visual Studio .NET, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. Access is denied. Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
  Βεβαιωθείτε ότι είστε μέλος της ομάδας Administrators και της ομάδας Debugger Users του υπολογιστή. Ένας χρήστης που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή δεν μπορεί να διορθώσει δικαιώματα για τον εντοπισμό σφαλμάτων στην προεπιλεγμένη διαδικασία εργασίας ASP.NET (Aspnet_wp.exe στα Microsoft Windows 2000 και τα Microsoft Windows XP και W3wp.exe στα Microsoft Windows Server 2003).
 • Όταν εφαρμόζετε εντοπισμό σφαλμάτων σε μια εφαρμογή ASP.NET στο Microsoft Visual Studio .NET, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους περιβάλλοντος ανάπτυξης της Microsoft:
  Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. The server does not support debugging of ASP.NET or ATL Server applications. Run setup to install the Visual Studio .NET server components. If setup has been run, verify that a valid URL has been specified.

  You may also want to refer to the ASP.NET and ATL Server debugging topic in the online documentation. Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του μηνύματος λάθους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  318465 PRB: Cannot Debug ASP.NET Web Application
Αναφορές
Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με το ASP.NET, ανατρέξτε στην ακόλουθη ομάδα συζήτησης του MSDN (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306172 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/06/2006 14:49:13 - Αναθεώρηση: 3.5

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition

 • kbpubtypekc _ik kbdebug kberrmsg kbgrpdsasp kbinfo KB306172
Σχόλια