Τρόπος χρήσης του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) με δισκέτα του οδηγού στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) με δισκέτα του οδηγού.Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος χρήσης του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) για να μεταφέρετε ρυθμίσεις από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο. Στις ρυθμίσεις που μπορείτε να μεταφέρετε συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικές σας ρυθμίσεις για τον Microsoft Internet Explorer και το Outlook Express, οι ρυθμίσεις της επιφάνειας εργασίας και της οθόνης, καθώς και οι ρυθμίσεις σύνδεσης μέσω τηλεφώνου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των ρυθμίσεων που χρησιμοποιείτε στα Windows XP Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αντίγραφο ασφαλείας για να επαναφέρετε τα αρχεία και τις ρυθμίσεις σας σε περίπτωση που χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε τα Windows XP.

Δημιουργία δισκέτας του οδηγού

Για να δημιουργήσετε μια δισκέτα του οδηγού μέσω του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων (Files and Settings Transfer Wizard).
 2. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στον "Οδηγό μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Welcome to the Files and Settings Transfer Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στη σελίδα Ποιος υπολογιστής είναι αυτός (Which computer is this), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Στη σελίδα Έχετε ένα CD των Windows XP; (Do you have a Windows XP CD?), κάντε κλικ στην επιλογή Θέλω να δημιουργήσω μια Δισκέτα Οδηγού στην ακόλουθη μονάδα (I want to create a Wizard Disk in the following drive).
 5. Στη λίστα μονάδων δίσκων, κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου που θέλετε Για παράδειγμα, Δισκέτα 3,5 (Α:) (3-1/2 Floppy (A:)) - και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Τοποθετήστε μια κενή, διαμορφωμένη δισκέτα στη μονάδα δισκέτας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε τη δισκέτα οδηγού.
 7. Αφαιρέστε τη δισκέτα οδηγού και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel).

Συλλογή των αρχείων και των ρυθμίσεων από τον παλιό υπολογιστή

 1. Ξεκινήστε τον "Οδηγό μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) στον υπολογιστή από τον οποίο θέλετε να συλλέξετε τα αρχεία και τις ρυθμίσεις:
  • Τοποθετήστε τη δισκέτα του οδηγού στη μονάδα δισκέτας του υπολογιστή.
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  • Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε:
   μονάδα_δισκέτας:Fastwiz
   όπου μονάδα_δισκέτας είναι η μονάδα δίσκου που περιέχει τη δισκέτα του οδηγού (όπως A:Fastwiz).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στον "Οδηγό μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Welcome to the Files and Settings Transfer Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στη σελίδα Επιλέξτε μια μέθοδο μεταφοράς (Select a transfer method), κάντε κλικ στη μέθοδο μεταφοράς που προτιμάτε Για παράδειγμα, Μονάδα δισκέτας ή άλλο αφαιρούμενο μέσο (Floppy drive or other removable media), και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Στη σελίδα Τι θέλετε να μεταφέρετε; (What do you want to transfer?), κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σημείωση Όταν κάνετε μια επιλογή, στη λίστα Με βάση την τρέχουσα επιλογή σας, θα μεταφερθούν τα παρακάτω στοιχεία (Based on your current selection, the following items will be transferred) εμφανίζεται μια σύνοψη των στοιχείων που πρόκειται να μεταφερθούν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λίστα για να βεβαιωθείτε ότι θα μεταφερθούν οι ρυθμίσεις ή τα αρχεία που θέλετε.

  Ο οδηγός θα συλλέξει τα αρχεία και τις ρυθμίσεις σας. Αν επιλέξατε το στοιχείο Μονάδα δισκέτας ή άλλο αφαιρούμενο μέσο (Floppy drive or other removable media) στο βήμα 3, θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε το μέσο αποθήκευσης. Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Στη σελίδα Ολοκλήρωση της φάσης συλλογής (Completing the Collection Phase), κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Μεταφορά των αρχείων και των ρυθμίσεων στον νέο υπολογιστή

 1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων (Files and Settings Transfer Wizard).
 3. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στον "Οδηγό μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Welcome to the Files and Settings Transfer Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Στη σελίδα Ποιος υπολογιστής είναι αυτός (Which computer is this), κάντε κλικ στην επιλογή Νέος υπολογιστής (New computer) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Στη σελίδα Έχετε ένα CD των Windows XP; (Do you have a Windows XP CD?), κάντε κλικ στην επιλογή Δεν χρειάζομαι τη δισκέτα του οδηγού. Έχω ήδη συλλέξει τα αρχεία και τις ρυθμίσεις μου από τον παλιό μου υπολογιστή ((I don't need the Wizard Disk. I have already collected my files and settings from my old computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Στη σελίδα Πού είναι τα αρχεία και οι ρυθμίσεις; (Where are the files and settings?), κάντε κλικ στην ίδια μέθοδο μεταφοράς που επιλέξατε στο βήμα 3, στην ενότητα "Συλλογή των αρχείων και των ρυθμίσεων από τον παλιό υπολογιστή". - για παράδειγμα, Μονάδα δισκέτας ή άλλο αφαιρούμενο μέσο (Floppy drive or other removable media).

  Σημείωση Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Άλλο (για παράδειγμα, μια αφαιρέσιμη μονάδα δίσκου ή μονάδα δικτύου) (Other (for example, a removable drive or network drive)), εντοπίστε ή πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία περιέχεται η συλλογή αρχείων και ρυθμίσεων.

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Αν επιλέξατε το στοιχείο Μονάδα δισκέτας ή άλλο αφαιρούμενο μέσο (Floppy drive or other removable media), θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε τη δισκέτα 1 (disk 1). Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Ο οδηγός θα μεταφέρει τα αρχεία και τις ρυθμίσεις σας.
 7. Στη σελίδα Ολοκλήρωση του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Completing the Files and Settings Transfer Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish). Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Πρέπει να αποσυνδεθείτε για να ισχύσουν οι αλλαγές. Θέλετε να αποσυνδεθείτε τώρα;

  (You need to log off for the changes to take effect. Do you want to log off now?)
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) για να αποσυνδεθείτε.
 9. Συνδεθείτε στον υπολογιστή στον οποίο θα εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που μεταφέρατε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ενδέχεται να μην γίνει επαναφορά ορισμένων ρυθμίσεων στον υπολογιστή με Windows XP που χρησιμοποιείτε. Οι ρυθμίσεις για συσκευές που δεν είναι διαθέσιμες ή που δεν είναι συμβατές με τα Windows XP, δεν θα μεταφερθούν. Τα αρχεία και οι φάκελοι που δεν επαναφέρθηκαν στις αρχικές θέσεις τους εμφανίζονται σε λίστα στη σελίδα Ολοκλήρωση του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Completing the Files and Settings Transfer Wizard) του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Completing the Files and Settings Transfer Wizard)".

Οι ακόλουθοι τύποι στοιχείων ενδέχεται να μην μεταφερθούν:
 • Αρχεία προγραμμάτων οδήγησης άλλων κατασκευαστών για συσκευές που δεν είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή με Windows XP που χρησιμοποιείτε.
 • Εκτυπωτές δικτύου που δεν είναι διαθέσιμοι στον υπολογιστή Windows XP που χρησιμοποιείτε.


Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες μεθόδους χρήσης του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306186 Τρόπος χρήσης του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) χρησιμοποιώντας το CD των Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306187 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:54:28 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbsetup KB306187
Σχόλια