Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία και χρήση δισκέτας επαναφοράς κωδικού πρόσβασης για έναν υπολογιστή σε έναν τομέα των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR306214
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης μιας δισκέτας επαναφοράς κωδικού πρόσβασης για έναν υπολογιστή που είναι μέλος ενός τομέα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows XP Professional, εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία δισκέτας επαναφοράς κωδικού πρόσβασης για έναν υπολογιστή σε μια ομάδα εργασίας ή έναν υπολογιστή που δεν ανήκει σε δίκτυο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
305478 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία και χρήση δισκέτας επαναφοράς κωδικού πρόσβασης για έναν υπολογιστή που δεν είναι μέλος τομέα
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος δημιουργίας δισκέτας επαναφοράς κωδικού πρόσβασηςΣημειώστε ότι αυτή η διαδικασία απαιτεί μια κενή, διαμορφωμένη δισκέτα.

Για να δημιουργήσετε μια δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης για τον τοπικό λογαριασμό χρήστη:
 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ασφάλεια των Windows (Windows Security).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (Change Password). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (Change Password).
 3. Στο πλαίσιο Σύνδεση στο (Log on to), κάντε κλικ στον τοπικό υπολογιστή. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής (Computer) (αυτός ο υπολογιστής) (this computer)).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντίγραφα ασφαλείας (Backup). Ξεκινά ο "Οδηγός ξεχασμένου κωδικού πρόσβασης" (Forgotten Password Wizard).
 5. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στον "Οδηγό ξεχασμένου κωδικού πρόσβασης" (Welcome to the Forgotten Password Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Τοποθετήστε μια κενή, διαμορφωμένη δισκέτα στη μονάδα δίσκου A και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next.
 7. Στο πλαίσιο Τρέχων κωδικός πρόσβασης λογαριασμού χρήστη (Current user account password), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Ο "Οδηγός ξεχασμένου κωδικού πρόσβασης" (Forgotten Password Wizard) δημιουργεί τη δισκέτα.
 8. Όταν η γραμμή προόδου εμφανίσει ολοκλήρωση 100 τοις εκατό, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish). Ο "Οδηγός ξεχασμένου κωδικού πρόσβασης" (Forgotten Password Wizard) κλείνει και επιστρέφετε στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (Change Password).
 9. Αφαιρέστε τη δισκέτα και στη συνέχεια τοποθετήστε μια ετικέτα στη δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης. Αποθηκεύστε τη δισκέτα σε ασφαλές μέρος.
 10. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (Change Password), κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel).
 11. Στο παράθυρο διαλόγου Ασφάλεια των Windows (Windows Security), κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel).
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος χρήσης δισκέτας επαναφοράς κωδικού πρόσβασηςΕάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να συνδεθείτε στον υπολογιστή με έναν νέο κωδικό πρόσβασης, τον οποίο δημιουργείτε χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό επαναφοράς κωδικού πρόσβασης" (Password Reset Wizard) και τη δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον τοπικό λογαριασμό χρήστη σε έναν υπολογιστή που είναι μέλος ενός τομέα ή έχει αποσυνδεθεί από έναν τομέα:
 1. Στο παράθυρο διαλόγου Καλώς ορίσατε στα Windows (Welcome to Windows), πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στα Windows (Log On to Windows), πληκτρολογήστε έναν εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης (Password) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Η σύνδεση απέτυχε (Logon Failed) που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά (Reset). Ξεκινά ο "Οδηγός επαναφοράς κωδικού πρόσβασης" (Password Reset Wizard). Ο "Οδηγός επαναφοράς κωδικού πρόσβασης" (Password Reset Wizard) σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης για τον τοπικό λογαριασμό χρήστη.
 4. Στη σελίδα "Καλώς ορίσατε στον Οδηγό επαναφοράς κωδικού πρόσβασης" (Welcome to the Password Reset Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Τοποθετήστε τη δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης στη μονάδα δίσκου A και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Στη σελίδα Επαναφορά του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού χρήστη (Reset the User Account Password), πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Δώστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης (Type a new password).
 7. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση (Type the password again to confirm).
 8. Στο πλαίσιο Εισαγάγετε μια νέα υπόδειξη κωδικού πρόσβασης (Type a new password hint), πληκτρολογήστε μια υπόδειξη που θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε τον κωδικό πρόσβασης, σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η υπόδειξη είναι ορατή σε οποιονδήποτε επιχειρήσει να συνδεθεί με τον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό χρήστη σας.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish). Ο "Οδηγός επαναφοράς κωδικού πρόσβασης" (Password Reset Wizard) κλείνει και επιστρέφετε στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στα Windows (Log On to Windows). Η δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης ενημερώνεται αυτόματα με τις πληροφορίες του νέου κωδικού πρόσβασης. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε νέα δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης.
 10. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στα Windows (Log On to Windows), πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασής σας στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης (Password).
 11. Στο πλαίσιο Σύνδεση στο (Log on to), κάντε κλικ στον τοπικό υπολογιστή. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής (Computer) (αυτός ο υπολογιστής) (this computer)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Είστε συνδεδεμένοι στον τοπικό υπολογιστή με τις πληροφορίες τοπικού λογαριασμού.
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων • Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τη δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης σε άλλον υπολογιστή.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης που δημιουργείτε μόνο στον υπολογιστή όπου δημιουργήθηκε. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο υπολογιστές που βασίζονται στα Windows XP και οι οποίοι έχουν τα ίδια ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε μια δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης που δημιουργείτε στον πρώτο υπολογιστή για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης στον δεύτερο υπολογιστή.
 • Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τη δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού τομέα.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης μόνο για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του τοπικού λογαριασμού υπολογιστή. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού τομέα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστήματος.
 • Η δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες.

  Ενδέχεται άλλοι χρήστες να χρησιμοποιήσουν τη δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, για να αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Είναι σημαντικό να αποθηκεύσετε αυτήν τη δισκέτα σε ασφαλή θέση.
Επιστροφή στην αρχή


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306214 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:55:28 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB306214
Σχόλια