"Εσφαλμένη εντολή. παρουσιάζεται σφάλμα 12" και εντολές IMAP ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ δεν προσφέρεται σε περιβάλλον Exchange Server 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3064393
Συμπτώματα
Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να αναπτύξετε 2013 διακομιστή του Microsoft Exchange και του Microsoft Exchange Server 2010 σε ένα περιβάλλον συνεργασίας ύπαρξη.
  • Όλα τα γραμματοκιβώτια που βρίσκονται στον Exchange Server 2010.
  • Σημείο όλες τις εγγραφές DNS για το διακομιστή πρόσβασης πελάτη Microsoft Exchange με 2013 για τη σύνδεση του υπολογιστή-πελάτη.
Σε αυτό το σενάριο, όταν το πρόγραμμα-πελάτη του Internet Message Access Protocol (IMAP) αποστέλλει εντολές ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ και ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗExchange Server 2010 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Exchange Server 2013, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις εντολές. Επιπλέον, παρουσιαστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
ΕΣΦΑΛΜΈΝΗ εντολή σφάλμα. 12
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ο Exchange Server 2010 δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα IMAP για Αναγνωριστικό και ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ εντολές οι οποίες είναι υποστηρίζεται στον Exchange Server 2013.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 9 για τον Exchange Server 2013.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, με μη αυτόματο τρόπο σημείο ξανά τις εγγραφές DNS στους διακομιστές πρόσβασης πελάτη Exchange 2010 για σύνδεση υπολογιστή-πελάτη.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης εντολές IMAP στο Cafe, αφού εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 9, εκτελέστε την ακόλουθη cmdlet PowerShell:
Νέο SettingOverride <override name="">-στοιχείο Imap-RfcIDImapCafe ενότητα-λόγο "Εντολή απενεργοποίησης Αναγνωριστικού στο Cafe" – Παράμετροι @("Enabled=false")</override>
Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά την εντολή ID, youhave, για να καταργήσετε την προηγούμενη ρύθμιση παράκαμψη εκτελώντας τοΚατάργηση SettingOverride <override name=""></override> το cmdlet.

Σημείωση
  • Για το <override name=""> </override>παράμετρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε όνομα, όπως "DisableID". Ομοίως, μπορείτε να καθορίσετε τις δικές σας λόγο για την– λόγοπαράμετρος.
  • Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την εντολή ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗΣ μόνο να είναι ασφαλή. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε μια άλλη εντολήΔημιουργία SettingsOverride με παράκαμψη διαφορετικό όνομα και αντικαταστήστε την τιμή της παραμέτρουενότητας ως RfcMoveImapCafe.
  • Whenyou την εκτέλεση της εντολής, αυτό θα πρέπει να παράγει αποτελέσματα μέσα σε 15 λεπτά.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3064393 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/19/2015 08:58:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3064393 KbMtel
Σχόλια