ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Τρόπος διαχείρισης αποθηκευμένων ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης σε έναν υπολογιστή που δεν είναι μέλος τομέα

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR306541
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης αποθηκευμένων ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης σε έναν υπολογιστή που δεν είναι μέλος τομέα.

Κατά τη σύνδεση με έναν υπολογιστή που λειτουργεί με τα Windows XP, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν το προεπιλεγμένο περιβάλλον ασφαλείας που χρησιμοποιείτε για σύνδεση με άλλους υπολογιστές σε δίκτυα και στο Internet. Ωστόσο, αυτό το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να μην παρέχουν πρόσβαση σε όλους τους επιθυμητούς πόρους. Τα αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης παρέχουν έναν τρόπο αποθήκευσής τους ως μέρους του προφίλ σας.

Τα αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβαση είναι μια ασφαλής επιλογή για την αποθήκευση πληροφοριών κωδικών πρόσβασης. Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να εισάγετε ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης για διάφορους πόρους και εφαρμογές δικτύου (όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) μόνο μία φορά και, στη συνέχεια, τα Windows να παρέχουν αυτόματα αυτές τις πληροφορίες για τις επόμενες επισκέψεις σας σε αυτούς τους πόρους χωρίς τη δικιά σας παρέμβαση.

Επιστροφή στην αρχή

Περισσότερες πληροφορίεςΌταν συνδέεστε για πρώτη φορά με ένα διακομιστή ή μια τοποθεσία Web, σας ζητείται το Όνομα χρήστη (User name) και ο Κωδικός πρόσβασης (Password). Όταν εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον πόρο και μετά κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης (Remember my password), οι πληροφορίες σύνδεσης αποθηκεύονται με το λογαριασμό χρήστη. Κατά την επόμενη σύνδεσή σας με τον ίδιο πόρο, αυτές οι αποθηκευμένες πιστοποιήσεις χρησιμοποιούνται για τον αυτόματο έλεγχο της ταυτότητάς σας.

Όταν αποθηκεύεται μια πιστοποίηση με την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης (Remember my password) στο πλαίσιο Όνομα χρήστη (User name) και Κωδικό πρόσβασης (Password) που εμφανίζεται κατά τη σύνδεση με έναν πόρο, η πιστοποίηση θα αποθηκευτεί με τη γενικότερη δυνατή μορφή. Για παράδειγμα, κατά την πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο διακομιστή ενός τομέα, η πιστοποίηση είναι δυνατό να αποθηκευτεί ως *. τομέας.com (όπου τομέας είναι το όνομα του τομέα). Η αποθήκευση μιας διαφορετικής πιστοποίησης για έναν διαφορετικό διακομιστή αυτού του τομέα δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση της πιστοποίησης. Η νέα πιστοποίηση αποθηκεύεται χρησιμοποιώντας πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Κατά την πρόσβαση σε έναν πόρο, το πακέτο ελέγχου ταυτότητας θα αναζητήσει στα Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης (Stored User Names and Passwords) την πιστοποίηση που ταιριάζει με τον πόρο. Εάν εντοπιστεί, θα χρησιμοποιηθεί από το πακέτο ελέγχου ταυτότητας χωρίς τη δική σας παρέμβαση. Εάν δεν εντοπιστεί κάποια πιστοποίηση, τότε θα εμφανιστεί ένα σφάλμα ελέγχου ταυτότητας στην εφαρμογή που επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν τον πόρο. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί το Όνομα χρήστη (User name) και ο Κωδικός πρόσβασης (Password).

Είναι δυνατή η διαχείριση με μη αυτόματο τρόπο των πιστοποιήσεων που αποθηκεύονται στα Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης (Stored User Names and Passwords), κάνοντας κλικ στην επιλογή Διαχείριση των κωδικών πρόσβασης του δικτύου μου (Manage my network passwords) στο λογαριασμό χρήστη τον οποίο θέλετε να αλλάξετε.
Μέσα από το παράθυρο διαλόγου Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης (Stored User Names and Passwords), είναι δυνατή η προσθήκη νέας καταχώρησης, η κατάργηση υπάρχουσας καταχώρηση ή η προβολή των ιδιοτήτων και η επεξεργασία μιας υπάρχουσας καταχώρησης.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος διαχείρισης αποθηκευμένων ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασηςΓια να διαχειριστείτε αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως ο χρήστης του οποίου το λογαριασμού θέλετε να αλλάξετε.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών (User Accounts) στην περιοχή Επιλογή κατηγορίας (Pick a category).

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Λογαριασμοί χρηστών (User Accounts).
 • Εάν είστε συνδεδεμένοι χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό με περιορισμένα δικαιώματα:
  • Στην περιοχή Σχετικές εργασίες (Related Tasks), κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση των κωδικών πρόσβασης του δικτύου μου (Manage my network passwords).

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης (Stored User Names and Passwords).
 • Εάν είστε συνδεδεμένοι χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή:
  • Στην περιοχή ή ένα λογαριασμό προς αλλαγή (or pick an account to change), κάντε κλικ στο λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείτε.

   Εμφανίζεται η σελίδα Τι θέλετε να αλλάξετε στο λογαριασμό σας; (What do you want to change about your account?) .
  • Στην περιοχή Σχετικές εργασίες (Related Tasks), κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση των κωδικών πρόσβασης του δικτύου μου (Manage my network passwords).

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης (Stored User Names and Passwords).
Ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα αποθηκευμένων ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:
*.Microsoft.com
Passport.Net\*(Passport)
Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη καταχώρησης

Για να προσθέσετε μια πιστοποίηση με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης (Stored User Names and Passwords), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πληροφοριών σύνδεσης (Logon Information Properties).
 2. Στο πλαίσιο Διακομιστής (Server), πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή ή του κοινόχρηστου στοιχείου που θέλετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αστερίσκο ως χαρακτήρα "μπαλαντέρ". Τα ακόλουθα παραδείγματα καταχωρήσεων είναι έγκυρα ονόματα διακομιστών:
  *.Microsoft.com
  \\Διακομιστής\Κοινόχρηστο_στοιχείο
 3. Στο πλαίσιο Όνομα χρήστη (User name), πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού χρήστη με δικαιώματα πρόσβασης στον πόρο. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη με τη μορφή ονόματος διακομιστής\χρήστης ή Χρήστης@τομέας.com. Ακολουθούν παραδείγματα έγκυρων καταχωρήσεων ονομάτων χρηστών:
  Microsoft\Χρήστης
  Χρήστης@microsoft.com
 4. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης (Password), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το χρήστη που εισαγάγατε στο βήμα 3 και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης (Stored User Names and Passwords), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Επιστροφή στην αρχή

Κατάργηση καταχώρησης

Για να καταργήσετε μια πιστοποίηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης (Stored User Names and Passwords), κάντε κλικ στην πιστοποίηση που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove). Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα.
  Οι επιλεγμένες πληροφορίες σύνδεσης θα διαγραφούν. (The selected logon information will be deleted).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης (Stored User Names and Passwords), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Επιστροφή στην αρχή

Επεξεργασία καταχώρησης

Για να επεξεργαστείτε μια πιστοποίηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης (Stored User Names and Passwords), κάντε κλικ στην πιστοποίηση που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πληροφοριών σύνδεσης (Logon Information Properties).
 2. Αλλάξτε τα στοιχεία που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης τομέα για το λογαριασμό χρήστη που καθορίζεται στο πλαίσιο "Όνομα χρήστη" (User name), κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change). Στα πλαίσια Παλιός κωδικός πρόσβασης (Old password) και Νέος κωδικός πρόσβασης (New password), πληκτρολογήστε τις αντίστοιχες πληροφορίες, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Επιβεβαίωση νέου κωδικού (Confirm new password) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Αλλάζει ο κωδικός πρόσβασης τομέα.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης (Stored User Names and Passwords), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτωνΌταν αποθηκεύετε πληροφορίες λογαριασμού χρήστη για απομακρυσμένους πόρους με αυτόν τον τρόπο, οποιοσδήποτε αποκτά πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείτε μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και σε αυτούς τους πόρους που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Για αυτόν το λόγο, συνίσταται ιδιαιτέρως η χρήση ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης για το λογαριασμό των Windows XP που χρησιμοποιείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ισχυρών κωδικών πρόσβασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support). Στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε δημιουργία ισχυρών κωδικών πρόσβασης (creating strong passwords) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση αναζήτησης (Start searching).

Επιστροφή στην αρχή

ΠαραπομπέςΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση αποθηκευμένων ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
306992 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Διαχείριση αποθηκευμένων ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης σε έναν υπολογιστή τομέα στα Windows XP
Επιστροφή στην αρχή
Eigenschaften

Artikelnummer: 306541 – Letzte Überarbeitung: 02/20/2004 12:25:00 – Revision: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbhowto kbhowtomaster τομέας πόρος δίκτυο επεξεργασία σύνδεση κατάργηση διαχείριση χρηστών διακομιστής προσθήκη πρόσβασης λογαριασμός xp καταχώρηση ονόματα windowsxp κωδικοί πιστοποίηση KB306541
Feedback