Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση του "Οδηγού εκκαθάρισης της επιφάνειας εργασίας" (Desktop Cleanup Wizard)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR306542
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του "Οδηγού εκκαθάρισης της επιφάνειας εργασίας" (Desktop Cleanup Wizard) για την κατάργηση των συντομεύσεων που δεν χρειάζεστε από την επιφάνεια εργασίας των Microsoft Windows XP.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος χρήσης του "Οδηγού εκκαθάρισης της επιφάνειας εργασίας" (Desktop Cleanup Wizard)

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χρήσης του "Οδηγού εκκαθάρισης της επιφάνειας εργασίας" (Desktop Cleanup Wizard). Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος εκκίνησης του "Οδηγού εκκαθάρισης της επιφάνειας εργασίας" (Desktop Cleanup Wizard)

Για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό εκκαθάρισης της επιφάνειας εργασίας" (Desktop Cleanup Wizard):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση και Θέματα (Appearance and Themes) στην ενότητα Επιλογή κατηγορίας (Pick a category).
 3. Στην ενότητα ή επιλογή εικονιδίου του Πίνακα Ελέγχου (or pick a Control Panel icon), κάντε κλικ στην επιλογή Οθόνη (Display).

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Οθόνη (Display Properties).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Οθόνη (Display Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Επιφάνεια εργασίας (Desktop) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή επιφάνειας εργασίας (Customize Desktop).

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Στοιχεία επιφάνειας εργασίας (Desktop Items).
 5. Στην ενότητα Εκκαθάριση επιφάνειας εργασίας (Desktop cleanup), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εκτέλεση του "Οδηγού εκκαθάρισης" κάθε 60 ημέρες (Run Desktop Cleanup Wizard every 60 days), εάν δεν θέλετε ο "Οδηγός εκκαθάρισης της επιφάνειας εργασίας" (Desktop Cleanup Wizard) να ξεκινά αυτόματα κάθε 60 μέρες.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Άμεση εκκαθάριση επιφάνειας εργασίας (Clean Desktop Now).

  Ο "Οδηγός εκκαθάρισης της επιφάνειας εργασίας" (Desktop Cleanup Wizard) ξεκινά.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος κατάργησης των συντομεύσεων που δεν χρειάζεστε

Για να καταργήσετε τις συντομεύσεις που δεν χρειάζεστε:
 1. Στο παράθυρο διαλόγου Καλώς ορίσατε στον "Οδηγό εκκαθάρισης της επιφάνειας εργασίας" (Welcome to the Desktop Cleanup Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συντομεύσεις (Shortcuts), θα εμφανιστεί μια λίστα συντομεύσεων στο πλαίσιο Συντόμευση στην εκκαθάριση (Shortcut to Clean Up). Οι συντομεύσεις στις οποίες θα κάνετε κλικ θα καταργηθούν από την επιφάνεια εργασίας και θα τοποθετηθούν στο φάκελο Μη χρησιμοποιούμενες συντομεύσεις επιφάνειας εργασίας (Unused Desktop Shortcuts) της επιφάνειας εργασίας των Windows. Εάν δεν θέλετε να καταργηθεί μια συντόμευση από την επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για τη συντόμευση αυτή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), όταν τελειώσετε.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ολοκλήρωση του "Οδηγού εκκαθάρισης της επιφάνειας εργασίας" (Completing the Desktop Cleanup Wizard), προβάλετε τα στοιχεία στο πλαίσιο Συντομεύσεις (Shortcuts) για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να καταργηθούν από την επιφάνεια εργασίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

  Ο "Οδηγός εκκαθάρισης της επιφάνειας εργασίας" (Desktop Cleanup Wizard) μετακινεί τις επιλεγμένες συντομεύσεις στο φάκελο Μη χρησιμοποιούμενες συντομεύσεις επιφάνειας εργασίας (Unused Desktop Shortcuts) και στη συνέχεια κλείνει.
Επιστροφή στην αρχή
Αντιμετώπιση προβλημάτων:

Εάν μια συντόμευση που θέλετε έχει καταργηθεί, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να επαναφέρετε τη συντόμευση:
 1. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Μη χρησιμοποιούμενες συντομεύσεις επιφάνειας εργασίας (Unused Desktop Shortcuts). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μη χρησιμοποιούμενες συντομεύσεις επιφάνειας εργασίας (Unused Desktop Shortcuts).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το παράθυρο διαλόγου Μη χρησιμοποιούμενες συντομεύσεις επιφάνειας εργασίας (Unused Desktop Shortcuts) είναι μεγιστοποιημένο, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά κάτω (Restore Down) (εμφανίζεται στα αριστερά του κόκκινου κουμπιού Κλείσιμο (Close)).
 2. Σύρετε τη συντόμευση που θέλετε στην επιφάνεια εργασίας των Windows.
 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Μη χρησιμοποιούμενες συντομεύσεις επιφάνειας εργασίας (Unused Desktop Shortcuts).
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306542 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:01:26 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool εκκίνηση kbenv επιφάνεια προσαρμογή κατάργηση επαναφορά εργασίας εκκαθάριση συντομεύσεις μη στοιχεία xp windowsxp χρησιμοποιούμενες KB306542
Σχόλια