ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση των υπηρεσιών Terminal Services σε κατάσταση λειτουργίας Remote Administration στα Windows 2000

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR306624
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο εγκατάστασης των υπηρεσιών Windows 2000 Terminal Services σε κατάσταση λειτουργίας Remote Administration. Όταν χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες Terminal Services, οι απομακρυσμένοι υπολογιστές-πελάτες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προγράμματα των Windows που λειτουργούν στο διακομιστή. Ο Windows 2000 Server και ο Windows 2000 Advanced Server περιλαμβάνουν το λογισμικό του προγράμματος-πελάτη υπηρεσιών Terminal Services, το οποίο υποστηρίζει τα προγράμματα-πελάτες 16 bit και 32 bit που βασίζονται στα Windows. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Terminal Services σε κατάσταση λειτουργίας Application Server, οι υπηρεσίες Terminal Services παρέχουν ένα περιβάλλον πολλών περιόδων λειτουργίας για συστήματα διακομιστή. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών Terminal Services σε κατάσταση λειτουργίας Remote Administration, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Terminal Services για πρόσβαση σε διακομιστές που είναι απομακρυσμένοι είτε φυσικά είτε λογικά.

Πριν από την εγκατάσταση των υπηρεσιών Windows 2000 Terminal Services, εξετάστε τις ακόλουθες έννοιες:
 • Διακομιστής: Ο διακομιστής είναι ο υπολογιστής όπου υπάρχουν σχεδόν όλοι οι πόροι συστήματος. Ο διακομιστής χρησιμοποιείται στο περιβάλλον δικτύου των υπηρεσιών Terminal Services. Ο διακομιστής λαμβάνει και επεξεργάζεται την πληκτρολόγηση και τις κινήσεις του ποντικιού που γίνονται στον υπολογιστή-πελάτη. Ο διακομιστής εμφανίζει την επιφάνεια εργασίας και τα προγράμματα που εκτελούνται στο διακομιστή σε ένα παράθυρο του υπολογιστή-πελάτη.
 • Ανταλλαγή μηνυμάτων: Ανταλλαγή μηνυμάτων είναι η επικοινωνία που λαμβάνει χώρα μεταξύ του διακομιστή και των υπολογιστών-πελατών χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Remote Desktop Protocol (RDP). Το πρωτόκολλο RDP είναι ένα πρωτόκολλο επιπέδου προγράμματος που βασίζεται στο πρωτόκολλο TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
 • Υπολογιστής-πελάτης: Η απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας που λειτουργεί στο διακομιστή εμφανίζεται σε ένα παράθυρο του υπολογιστή-πελάτη. Όταν ξεκινάτε προγράμματα στον υπολογιστή-πελάτη, αυτά τα προγράμματα στην πραγματικότητα λειτουργούν στο διακομιστή.
Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες Terminal Services σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας:
 • Κατάσταση λειτουργίας Remote Administration: Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Terminal Services σε κατάσταση λειτουργίας Remote Administration, ο διακομιστής αποδέχεται μόνο δύο συνδέσεις υπολογιστών-πελατών με τις υπηρεσίες Terminal Services. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, δεν χρειάζεστε άδεια χρήσης. Ωστόσο, μόνο μέλη της ομάδας Administrators μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διακομιστή. Συνιστάται η χρήση αυτής της κατάστασης λειτουργίας για διακομιστές που δεν διαθέτουν τις υπηρεσίες Terminal Services, για τη ρύθμιση πρόσβασης τύπου απομακρυσμένου ελέγχου σε απομακρυσμένους διακομιστές.
 • Κατάσταση λειτουργίας Application Server: Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Terminal Services σε κατάσταση λειτουργίας Application Server, ο διακομιστής αποδέχεται περισσότερες από δυο συνδέσεις από άτομα που δεν είναι διαχειριστές. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, πρέπει να εγκαταστήσετε την υπηρεσία Terminal Services Licensing σε έναν ελεγκτή τομέα (μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την υπηρεσία σε οποιονδήποτε διακομιστή ενός περιβάλλοντος ομάδας εργασίας). Χρειάζεστε επίσης την υπηρεσία Terminal Services Client Access License, αν χρησιμοποιείτε προγράμματα-πελάτες που δεν βασίζονται στα Windows 2000.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος εγκατάστασης των υπηρεσιών Terminal Services σε κατάσταση λειτουργίας Remote AdministrationΓια να εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες Terminal Services σε κατάσταση λειτουργίας Remote Administration στον ελεγκτή τομέα, συνδεθείτε με το διακομιστή ως διαχειριστής (Administrator) και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Settings, κάντε κλικ στην επιλογή Control Panel και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Add/Remove Programs.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Add/Remove Windows Components.
 3. Αφού ξεκινήσει ο οδηγός Windows Components Wizard, κάντε κλικ για να επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Terminal Services και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δευτερεύοντα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες Terminal Services, κάντε κλικ στο κουμπί Details. Εμφανίζονται τα ακόλουθα δευτερεύοντα στοιχεία:
  • Client Creator Files: Τα Windows χρησιμοποιούν αυτά τα αρχεία για τη δημιουργία δισκετών εγκατάστασης για υπολογιστές-πελάτες με τις υπηρεσίες Terminal Services.
  • Enable Terminal Services: Τα Windows χρησιμοποιούν αυτό το στοιχείο για τη ρύθμιση του λογισμικού των υπηρεσιών Terminal Services στον υπολογιστή σας.
 4. Στη σελίδα Terminal Services Setup, κάντε κλικ στην επιλογή Remote Administration mode και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεστε την υπηρεσία Terminal Server Client Access License για την εκτέλεση των υπηρεσιών Terminal Services σε κατάσταση λειτουργίας Remote Administration. Επομένως, η υπηρεσία Terminal Services Licensing δεν έχει ρυθμιστεί για το σενάριο που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Επιτρέπονται αυτόματα έως δύο ταυτόχρονες συνδέσεις σε ένα διακομιστή των υπηρεσιών Terminal Services σε κατάσταση λειτουργίας Remote Administration.
 5. Αν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το αρχικό αποθηκευτικό μέσο εγκατάστασης.
 6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Finish και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Close.
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτωνΑν οι υπηρεσίες Terminal Services δεν λειτουργούν σωστά, ελέγξτε τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP). Ίσως προκύψουν κάποια ζητήματα, αν η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) δεν είναι έγκυρη.

Αν ένα πρόγραμμα δεν λειτουργεί σωστά, λάβετε υπόψη τα εξής θέματα:
 • Ενδέχεται τα προγράμματα που κλειδώνουν αρχεία ή αρχεία βιβλιοθηκών δυναμικής σύνδεσης (DLL) να μην λειτουργούν σωστά. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν περισσότεροι από ένας χρήστες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο πρόγραμμα ταυτόχρονα.
 • Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν ένα όνομα υπολογιστή ή μια διεύθυνση IP για λόγους αναγνώρισης ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν εκτελούν το πρόγραμμα περισσότεροι από ένας χρήστες και χρησιμοποιούν τις ίδιες πληροφορίες.
Επιστροφή στην αρχή


Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης υπολογιστών-πελατών με ένα διακομιστή των υπηρεσιών Terminal Services, κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306566 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Σύνδεση υπολογιστών-πελατών με τις υπηρεσίες Terminal Services με χρήση προγράμματος-πελάτη υπηρεσιών Terminal Services
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση ενός διακομιστή αδειών χρήσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306622 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ενεργοποίηση ενός διακομιστή Αδειών Χρήσης μέσω της υπηρεσίας Terminal Services Licensing
Επιστροφή στην αρχήΙδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306624 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:03:56 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB306624
Σχόλια