Ιουλίου 2015 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5.0.8308.920 για το 2013 διακομιστή Lync (Front End διακομιστή και διακομιστή ακμή)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3066655
Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει μια λίστα θεμάτων στο Microsoft Lync τα 2013 Server (διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη και διακομιστή άκρο). Ο αριθμός έκδοσης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης είναι 5.0.8308.920.
Ζητήματα που επιλύει η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση
Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει τα ακόλουθα ζητήματα:Επιπλέον, η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει τα ζητήματα που αναφέρονται προηγουμένως στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
Πώς να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση
Για να εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή Lync, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων αθροιστική διακομιστή

Η αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή εφαρμόζει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις για το ρόλο του κατάλληλου διακομιστή με μία λειτουργία. Για να χρησιμοποιήσετε το αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση Εάν ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ξεκινήσετε το αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένης έκδοσης διακομιστή χρησιμοποιώντας αυξημένα δικαιώματα για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εγκατασταθεί σωστά.
 1. Λήψη του Πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων αθροιστική διακομιστή.
 2. Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) ή χρησιμοποιώντας μια γραμμή εντολών, εκτελέστε την αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή.

  Σημείωση Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων, το περιβάλλον εργασίας Χρήστη δηλώνει ποιες ενημερώσεις είναι εγκατεστημένες.

  Για να εκτελέσετε το αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  LyncServerUpdateInstaller.exe
  Σημειώσεις Το ακόλουθο κείμενο περιγράφει τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με την εντολή LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • Ο διακόπτης /silentmode εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο.
  • Ο διακόπτης /silentmode /forcereboot εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο. Επιπλέον, ο διακόπτης Επανεκκινεί αυτόματα διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης εάν αυτό είναι απαραίτητο.
  • Ο διακόπτης /extractall εξάγει τις ενημερωμένες εκδόσεις από το πρόγραμμα εγκατάστασης και αποθηκεύει τις ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Εικόνας που εξήχθη". Είναι ο υποφάκελος του φακέλου στον οποίο εκτελέσατε την εντολή.
Αφού εκτελέσετε την αθροιστική Installer Update διακομιστή, πρέπει να ενημερώσετε όλους τους που ισχύουν διακομιστές υποστήριξης. Ανάληψη ελέγχου πώς μπορείτε να ενημερώσετε τους διακομιστές υποστήριξης.

Μέθοδος 2: Microsoft Update

Η ενημερωμένη έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη από το Microsoft Update τοποθεσία Web.

Σημείωση Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, χρησιμοποιώντας το Microsoft Update, πρέπει να ενημερώσετε τις βάσεις δεδομένων στους διακομιστές υποστήριξης. Ανάληψη ελέγχου πώς μπορείτε να ενημερώσετε τις βάσεις δεδομένων σε διακομιστές υποστήριξης.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις αυτού του πακέτου, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Μαΐου 2015 (KB3051949) για το 2013 διακομιστή Lync (διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη και διακομιστή άκρο).

Πληροφορίες εγκατάστασης πακέτου ενημερώσεων

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, εκτελέστε Server.msp σε υπολογιστές που εκτελούν ένα από τους ακόλουθους ρόλους διακομιστή:
 • 2013 διακομιστή Lync - Server Standard Edition
 • Lync διακομιστή 2013 - Enterprise Edition - διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη
 • 2013 διακομιστή Lync - πλευρά διακομιστή

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στοιχείο του πίνακα ελέγχου.

Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση, τοποθετήστε το CD προέλευσης ή δώστε τη διαδρομή όπου μπορείτε να βρείτε τα αρχεία προέλευσης Εάν σας ζητηθεί.

Πληροφορίες αρχείων

Η καθολική έκδοση αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα " ζώνη ώρας " στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, η καθολική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείων ή νεότερη έκδοση από τις ιδιότητες αρχείου, που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
File_abserver.exe5.0.8308.726372,19206-Ιουν-20146:05x86
File_apiem.dll5.0.8308.7262,672,58406-Ιουν-20146:05x64
File_gac_microsoft.RTC.Server.abcommon.dll5.0.8308.301281,75213-Μαρ-2013.11:30x86
File_gac_microsoft.RTC.Server.userpin.dll5.0.8308.4201,432,24031-Μαΐου-2013.12:07x86
File_iimfilter.exe5.0.8308.884817,42403-Apr-201514:07x86
File_inboundrouting.exe5.0.8308.920451,36006-Ιουν-20154:27x86
File_inboundroutingteamscript.XMLΔεν ισχύει19,31213-Μαρ-2013.6:55Δεν ισχύει
File_inboundrulesengine.dll5.0.8308.726640,05606-Ιουν-20146:05x86
File_interclusterrouting.exe5.0.8308.301866,91213-Μαρ-2013.11:32x86
File_lbrouting.AMΔεν ισχύει13,51104-Sep-2013.15:54Δεν ισχύει
File_lbrouting.exe5.0.8308.920817,44006-Ιουν-20154:14x86
File_microsoft.RTC.Server.mcufactory.dll5.0.8308.884946,95203-Apr-201514:07x86
File_microsoft.RTC.Server.udcadapters.dll5.0.8308.834903,43228-Oct-201411:03x86
File_outboundrouting.exe5.0.8308.9201,016,10406-Ιουν-20154:27x86
File_routing.AMΔεν ισχύει19,58606-Ιουν-20142:23Δεν ισχύει
File_rtcabattributeindexrules.XMLΔεν ισχύει39,26907-Οκτ-20146:11Δεν ισχύει
File_rtcdbsyncagent.dll5.0.8308.577299,72003-Dec-2013.18:06x86
File_rtcmrdrv64.sys5.0.8308.241248,83229-Apr-20155:50x64
File_rtc_registrar_1_to_2.SQLΔεν ισχύει97,23313-Μαρ-2013.10:34Δεν ισχύει
File_rtc_registrar_2_to_1.SQLΔεν ισχύει96,19813-Μαρ-2013.10:34Δεν ισχύει
File_rtc_registrar_2_to_3.SQLΔεν ισχύει168,01531-Μαΐου-2013.11:32Δεν ισχύει
File_rtc_registrar_3_to_2.SQLΔεν ισχύει161,04131-Μαΐου-2013.11:32Δεν ισχύει
File_rtc_registrar_3_to_4.SQLΔεν ισχύει212,04506-Ιουν-20145:35Δεν ισχύει
File_rtc_registrar_4_to_3.SQLΔεν ισχύει204,01706-Ιουν-20145:35Δεν ισχύει
File_rtc_registrar_4_to_5.SQLΔεν ισχύει215,99316-Αυγ-20148:10Δεν ισχύει
File_rtc_registrar_5_to_4.SQLΔεν ισχύει206,75516-Αυγ-20148:10Δεν ισχύει
File_rtc_registrar_5_to_6.SQLΔεν ισχύει242,46203-Apr-201513:14Δεν ισχύει
File_rtc_registrar_6_to_5.SQLΔεν ισχύει206,89103-Apr-201513:14Δεν ισχύει
File_rtc_registrar_6_to_7.SQLΔεν ισχύει249,30706-Ιουν-20153:34Δεν ισχύει
File_rtc_registrar_7_to_6.SQLΔεν ισχύει213,71106-Ιουν-20153:34Δεν ισχύει
File_serveragent.dll5.0.8308.872995,09609-Φεβ-201516:27x86
File_server_microsoft.RTC.Internal.Storage.lyss.dll5.0.8308.872659,72009-Φεβ-201516:17x86
File_server_rtchost.exe5.0.8308.577334,00003-Dec-2013.18:06x86
File_server_rtcsrv.exe5.0.8308.556788,56815-Sep-2013.20:35x64
File_sipstack.dll5.0.8308.9205,046,04806-Ιουν-20154:26x64
File_udcagent.exe5.0.8308.301918,57613-Μαρ-2013.11:08x86
File_wrtces.dll5.0.8308.9209,600,28806-Ιουν-20154:26x64
Αναφορές
Δείτε το Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη βασική ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.

Λήψη του πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή Lync.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3066655 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/11/2015 00:41:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Lync Server 2013

 • kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbfix kbmt KB3066655 KbMtel
Σχόλια