Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος εγκατάστασης των εργαλείων υποστήριξης από το CD-ROM των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης των εργαλείων υποστήριξης από το CD-ROM των Windows XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα εργαλεία υποστήριξης των Windows XP Professional και Windows XP 64-Bit Edition προορίζονται για χρήση από το προσωπικό υποστήριξης της Microsoft και έμπειρους χρήστες με σκοπό τη διάγνωση και επίλυση ζητημάτων υπολογιστών. Για περιγραφές μεμονωμένων εργαλείων, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική τεκμηρίωση των εργαλείων υποστήριξης των Windows (Suptools.chm).

Tα εργαλεία υποστήριξης των Windows για τα Windows XP Professional και τα Windows XP 64-Bit Edition μπορούν να εγκατασταθούν μόνο σε υπολογιστή με το λειτουργικό σύστημα των Windows XP Professional ή των Windows XP 64-Bit Edition. Tα εργαλεία υποστήριξης των Windows για τα Windows XP Professional και τα Windows XP 64-Bit Edition δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναβαθμίσουν τα εργαλεία υποστήριξης των Microsoft Windows NT ή των Microsoft Windows 2000 που είναι εγκατεστημένα σε Windows NT ή Windows 2000.

Συνιστάται να καταργήσετε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των εργαλείων υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων beta των εργαλείων υποστήριξης των Windows για τα Microsoft Windows XP Professional και τα Windows XP 64-Bit Edition, πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης των εργαλείων υποστήριξης.

Σημαντικό: Αυτά τα εργαλεία δεν υπάρχουν σε τοπικές εκδόσεις: έχουν συνταχθεί και ελεγχθεί μόνο στην αγγλική γλώσσα. Αυτά τα εργαλεία ενδέχεται να μην λειτουργούν με διαφορετική έκδοση γλώσσας των Microsoft Windows XP Professional ή των Windows XP 64-Bit Edition.

Για να εγκαταστήσετε τα εργαλεία υποστήριξης των Windows:
 1. Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows XP στη μονάδα.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε δεξιό κλικ στη μονάδα CD-ROM και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Εξερεύνηση (Explore).
 3. Μεταβείτε στο φάκελο Support\Tools και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Setup.exe.
 4. Όταν ξεκινήσει ο οδηγός Support Wizard των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί I agree στο παράθυρο End-User License Agreement.
 6. Πληκτρολογήστε το όνομά σας και την εταιρεία και κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 7. Κάντε κλικ στον τύπο εγκατάστασης Typical ή Complete και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 8. Επιβεβαιώστε τη θέση εγκατάστασης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Install.
Τα εργαλεία υποστήριξης των Windows εγκαθίστανται στο φάκελο που καθορίστηκε στο βήμα οκτώ και ένας φάκελος εργαλείων υποστήριξης των Windows προστίθεται στο φάκελο Program Files στο μενού Έναρξη (Start).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια πιο ολοκληρωμένη έκδοση αυτού του εγγράφου υπάρχει στο αρχείο Support\Tools\Readme.htm στο CD-ROM των Windows XP.

Το λογισμικό που παρέχεται στο φάκελο Program Files\Support Tools δεν υποστηρίζεται από κανένα τυπικό πρόγραμμα ή υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft. Ωστόσο, μπορείτε να αναφέρετε ζητήματα και σφάλματα στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση stinput@microsoft.com. Η Microsoft αντιμετωπίζει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τα ζητήματα και τα σφάλματα που αναφέρονται με αυτόν τον τρόπο και δεν παρέχεται καμία εγγύηση για τις απαντήσεις.

Το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης και ολόκληρης της έντυπης ή ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης του προγράμματος) παρέχεται "ως έχει" χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Η Microsoft δεν παρέχει περαιτέρω κανενός είδους σιωπηρή εγγύηση, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Εσείς φέρετε τον πλήρη κίνδυνο που προκύπτει από τη χρήση ή την απόδοση του λογισμικού και της τεκμηρίωσης.

Σε καμία περίπτωση η Microsoft, οι συγγραφείς της ή οποιοσδήποτε άλλος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του λογισμικού δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, αποζημιώσεων λόγω απώλειας επιχειρηματικών κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αποτιμητής σε χρήμα απώλειας) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης, ακόμα και στην περίπτωση που η Microsoft ενημερώθηκε για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306794 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/01/2007 02:04:00 - Αναθεώρηση: 1.2

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kbinfo kbenv KB306794
Σχόλια