Σημειώσεις έκδοσης για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup ) των Windows XP που περιέχονται στο αρχείο Home.txt

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
**********************************************************************

Σημειώσεις έκδοσης για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup)
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Κατά την εγκατάσταση ενός καινούριου λειτουργικού συστήματος θα πρέπει να κάνετε ορισμένες επιλογές. Ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP (Windows XP Setup Wizard) και αυτές οι σημειώσεις έκδοσης σας κατευθύνουν σε αυτές τις επιλογές.

Σημαντικό: Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει επίσης να διαβάσετε το αρχείο Read1st.txt, που βρίσκεται στο CD των Windows XP Home Edition. Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσφατες πληροφορίες οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες όταν γράφτηκαν αυτές οι σημειώσεις έκδοσης και η τεκμηρίωση του προϊόντος, καθώς και σημειώσεις προεγκατάστασης, απαραίτητες για να είναι επιτυχής η εγκατάσταση.

Αυτές οι σημειώσεις έκδοσης περιγράφουν τον τρόπο εκτέλεσης του Οδηγού εγκατάστασης των Windows XP (Windows XP Setup Wizard) και εγκατάστασης των Windows XP Home Edition σε έναν μόνο υπολογιστή.

======================================================================
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
======================================================================

Περισσότερες πληροφορίες

======================================================================
1.0 Πριν την έναρξη
======================================================================

Όταν κάνετε εγκατάσταση των Windows XP Home Edition, πρέπει να ενημερώνετε για το πώς θέλετε να γίνεται η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Οι διαδικασίες αυτών των σημειώσεων έκδοσης σας βοηθούν να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες. Πριν εγκαταστήσετε τα Windows XP, εκτελέστε τις ακόλουθες εργασίες που περιγράφονται στις ενότητες παρακάτω, για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση θα είναι επιτυχής.

* Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία του υλικού ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις.

* Απόκτηση συμβατού υλικού και λογισμικού, όπως πακέτα αναβάθμισης και καινούρια προγράμματα οδήγησης.

* Δημιουργήστε τα τρέχοντα αρχεία σας σε περίπτωση που χρειάζεται να επαναφέρετε το τρέχον λειτουργικό σύστημά σας.

* Προσδιορίστε αν θέλετε να εκτελέσετε αναβάθμιση ή εγκατάσταση ενός νέου αντιγράφου των Windows XP Home Edition.


Eπιστροφή στην αρχή

1.1 Απαιτήσεις υλικού
======================================================================

Πριν εγκαταστήσετε τα Windows XP Home Edition, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας ικανοποιεί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις υλικού:

* Μικροεπεξεργαστής Pentium ή ανώτερος (ή ισοδύναμος) 233 megahertz (MHz)
* Συνιστώνται 128 megabytes (MB) (ελάχιστη μνήμη RAM 64 MB, μεγαλύτερη μνήμη RAM 4 gigabytes (GB))
* 1.5 GB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο
* οθόνη VGA
* Πληκτρολόγιο
* Ποντίκι ή άλλη συμβατή συσκευή κατάδειξης
* Μονάδα δίσκου CD-ROM ή DVD


Eπιστροφή στην αρχή

1.2 Έλεγχος συμβατότητας υλικού και λογισμικού
======================================================================

Ο οδηγός Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP ελέγχει αυτόματα το υλικό και το λογισμικό σας και αναφέρει πιθανές διενέξεις. Ωστόσο, για να είστε βέβαιοι για την επιτυχία της εγκατάστασης, πριν εκτελέσετε τον οδηγό, θα πρέπει να εξακριβώσετε αν ο υπολoγιστής σας είναι συμβατός με τα Windows XP Home Edition.

Μπορείτε να προβάλετε τη Λίστα συμβατότητας υλικού (Hardware Compatibility List-HCL) στην τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Σημαντικό: Τα Windows XP Home Edition υποστηρίζουν μόνο τις συσκευές που βρίσκονται στη Λίστα συμβατού υλικού (HCL). Αν το υλικό σας δεν βρίσκεται στη λίστα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού και ζητήστε ένα πρόγραμμα οδήγησης των Windows XP για το στοιχείο. Για να βεβαιωθείτε έπειτα ότι τα προγράμματα που χρησιμοποιούν προγράμματα οδήγησης 16-bit λειτουργούν σωστά, ζητήστε προγράμματα οδήγησης 32-bit από τον προμηθευτή λογισμικού.

Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης (setup), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πακέτα αναβάθμισης για να κάνετε το υπάρχον λογισμικό σας συμβατό με τα Windows XP Home Edition. Πακέτα αναβάθμισης διατίθενται από τους κατάλληλους κατασκευαστές λογισμικού.


Eπιστροφή στην αρχή

1.3 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα αρχεία σας
======================================================================

Αν κάνετε αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση των Windows, θα πρέπει να δημιουργήσετε τα τρέχοντα αρχεία σας σε μια μονάδα δίσκου ή μαγνητοταινίας.

Αν ο υπολογιστής σας λειτουργεί τα Windows 95 ή 98 της Microsoft, μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και χρήση του προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων των Windows, δείτε στη Βοήθεια των Windows 95 ή 98.

Eπιστροφή στην αρχή

1.4 Αναβάθμιση σε αντίθεση με την Εγκατάσταση ενός Νέου Αντιγράφου
======================================================================

Αφού κάνετε εκκίνηση του Οδηγού Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP, μία από τις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρετε είναι, το αν θα αναβαθμίσετε το τρέχον λειτουργικό σύστημά σας ή θα πραγματοποιήσετε μια εντελώς καινούρια εγκατάσταση (μια "καθαρή εγκατάσταση")

Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, ο οδηγός αντικαθιστά τα υπάρχοντα αρχεία των Windows αλλά διατηρεί τις υπάρχουσες ρυθμίσεις και εφαρμογές σας. Κάποιες εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τα Windows XP Home edition κι έτσι είναι πιθανό να μην λειτουργούν σωστά μετά από μια αναβάθμιση. Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση σε Windows XP Home Edition από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:

* Windows 98 (όλες οι εκδόσεις)
* Windows Millennium Edition

Αν ο υπολογιστής σας εκτελεί ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο δεν υποστηρίζεται, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα νέο αντίγραφο των Windows XP Home Edition. Ο οδηγός κάνει εγκατάσταση των Windows XP Home Edition σε έναν καινούριο φάκελο. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά τις εφαρμογές και να ξαναρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Θα πρέπει να κάνετε ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ     Θα πρέπει να ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ένα νέο αντί-αν όλα τα παρακάτω ισχύουν:      γραφο αν ισχύει οτιδήποτε από τα παρακάτω:==============================     ==========================================Αν χρησιμοποιείτε ήδη μια       Ο σκληρός δίσκος σας είναι κενός.προηγούμενη έκδοση των Windows η οποία υποστηρίζει την αναβάθμιση.   - και -                - ή - Θέλετε να αντικαταστήσετε το      Το τρέχον λειτουργικό σύστημά σας προηγούμενο λειτουργικό σύστημα    υποστηρίζει μια αναβάθμιση σετων Windows με τα Windows XP.     Windows XP. - και -                - ή - Θέλετε να κρατήσετε τα υπάρχοντα    Χρησιμοποιείτε ήδη ένα λειτουργικό αρχεία και προτιμήσεις σας.      σύστημα αλλά δεν θέλετε να                    κρατήσετε τα υπάρχοντα αρχεία και                    προτιμήσεις σας, έτσι ώστε να                    μπορείτε να κάνετε καθαρή εγκατάσταση. 				

Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο οδηγός κάνει εγκατάσταση των Windows XP Home Edition, μπορείτε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές για Προχωρημένους (Advanced Options) και να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω εργασίες:

* Αλλαγή της προεπιλεγμένης τοποθεσίας των αρχείων της Εγκατάστασης (Setup).
* Αποθήκευση των αρχείων του συστήματος σε φάκελο διαφορετικό από τον προεπιλεγμένο φάκελο (\Windows).
* Aντιγράψτε τα αρχεία της εγκατάστασης από το CD στο σκληρό δίσκο.
* Επιλέξτε το διαμέρισμα στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση των Windows XP Home Edition.

Συνιστάται η χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, εκτός αν είστε προχωρημένος χρήστης.


Eπιστροφή στην αρχή


======================================================================
2.0 Εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP
======================================================================

Ο οδηγός Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP συγκεντρώνει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών ρυθμίσεων, των ονομάτων και των κωδικών πρόσβασης. Έπειτα, ο οδηγός αντιγράφει τα κατάλληλα αρχεία στο σκληρό δίσκο σας, ελέγχει το υλικό και ρυθμίζει την εγκατάστασή σας. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα είστε έτοιμοι να συνδεθείτε με τα Windows XP Home Edition. Σημειώστε ότι ο υπολογιστής σας ξανακάνει εκκίνηση πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο τρόπος εκκίνησης του οδηγού Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP εξαρτάται από το αν κάνετε αναβάθμιση ή εγκατάσταση ενός νέου αντιγράφου των Windows XP Home Edition. Καθορίστε τη μέθοδο εγκατάστασης, εντοπίστε την κατάλληλη ενότητα σε αυτές τις σημειώσεις έκδοσης και κατόπιν ακολουθείστε τις διαδικασίες για το σενάριό σας.


Eπιστροφή στην αρχή


2.1 Αν κάνετε Εγκατάσταση ενός Νέου Αντιγράφου (Καθαρή Εγκατάσταση)

======================================================================

Αν ο υπολογιστής σας έχει κενό σκληρό δίσκο ή το τρέχον λειτουργικό σύστημά σας δεν υποστηρίζεται, θα πρέπει να κάνετε εκκίνηση του υπολογιστή σας με το CD των Windows XP Home Edition. Κάποιες καινούριες μονάδες CD-ROM μπορούν να ξεκινήσουν την εγκατάσταση από το CD και να εκτελέσουν αυτομάτως τον Οδηγό Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP.

>>> Για να εγκαταστήσετε ένα νέο αντίγραφο χρησιμοποιώντας το CD:

1. Κάντε εκκίνηση στον υπολογιστή εκτελώντας το λειτουργικό σύστημά σας και κατόπιν εισαγάγετε το CD των Windows Home Edition στη μονάδα CD-ROM.

2. Αν τα Windows εντοπίσουν αυτόματα το CD, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση των Windows. Εμφανίζεται ο Οδηγός Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP.

Εάν τα Windows δεν εντοπίσουν αυτόματα το CD, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το αρχείο εγκατάστασης, αντικαθιστώντας, αν χρειάζεται, το 'd' με το γράμμα της μονάδας CD-ROM:

d:\setup.exe

3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.

4. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν τύπο εγκατάστασης, επιλέξτε Νέα Εγκατάσταση (New Installation) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο (Next).

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Eπιστροφή στην αρχή

2.2 Αν κάνετε Αναβάθμιση
======================================================================
Η διαδικασία αναβάθμισης είναι εύκολη. Ο οδηγός Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP εντοπίζει και εγκαθιστά τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης ή δημιουργεί μια αναφορά που παραθέτει τις συσκευές οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν, ώστε να είστε βέβαιοι ότι το υλικό και το λογισμικό σας είναι συμβατά με τα Windows XP Home Edition.

>>> Για να κάνετε αναβάθμιση από το CD:

1. Κάντε εκκίνηση στον υπολογιστή εκτελώντας το λειτουργικό σύστημά σας και κατόπιν εισαγάγετε το CD των Windows Home Edition στη μονάδα CD-ROM.

2. Αν τα Windows εντοπίσουν αυτόματα το CD, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου του CD των Windows XP Home Edition. Για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση των Windows (Install Windows).

Εάν τα Windows δεν εντοπίσουν αυτόματα το CD, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Κατόπιν πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το αρχείο εγκατάστασης, αντικαθιστώντας, αν χρειάζεται, το 'd' με το γράμμα της μονάδας CD-ROM:

d:\setup.exe

3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.

4. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν τύπο εγκατάστασης, επιλέξτε Αναβάθμιση (Upgrade) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο (Next).

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Eπιστροφή στην αρχή


2.3 Συλλογή πληροφοριών χρήστη και υπολογιστή
======================================================================

Ο οδηγός Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP σας βοηθά να συγκεντρώσετε πληροφορίες για εσάς και τον υπολογιστή σας. Παρόλο που μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας εγκατάστασης γίνεται αυτόματα, ενδέχεται να χρειαστεί να δώσετε πληροφορίες ή να επιλέξετε ρυθμίσεις στις παρακάτω σελίδες, ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση του υπολογιστή σας:

* Άδεια Χρήσης. Εάν συμφωνείτε με τους όρους και θέλετε να συνεχίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, επιλέξτε "Δέχομαι τους όρους" (I accept this agreement).

* Επιλέξτε ένα Σύστημα Αρχείων. Τα Windows XP Home Edition μπορούν να μετατρέψουν αυτόματα τα διαμερίσματα στο σκληρό δίσκο σε NTFS, το προτεινόμενο σύστημα αρχείων για τα Windows XP Home Edition. Ή μπορείτε να επιλέξετε να κρατήσετε τα υπάρχοντα συστήματα αρχείων. Αν κάνετε αναβάθμιση, ο οδηγός χρησιμοποιεί το τρέχον σύστημα αρχείων.

* Τοπικές Ρυθμίσεις. Αλλάξτε τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματος και του χρήστη για διαφορετικές περιοχές και γλώσσες.

* Προσαρμόστε το λογισμικό σας. Πληκτρολογήστε ολόκληρο το όνομα του ατόμου και προαιρετικά την εταιρεία στην οπoία χορηγείται αυτό το αντίγραφο των Windows XP Home Edition.

* Όνομα του υπολογιστή. Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα του υπολογιστή. Ο οδηγός προτείνει ένα όνομα για τον υπολογιστή αλλά μπορείτε να το αλλάξετε.

* Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας Επιβεβαιώστε την ημερομηνία και την ώρα για την περιοχή σας, επιλέξτε την κατάλληλη ζώνη ώρας και κατόπιν επιλέξτε αν θέλετε τα Windows XP Home Edition να προσαρμόσουν αυτόματα τη θερινή ώρα.Eπιστροφή στην αρχή

======================================================================
3.0 Έναρξη των Windows XP Home Edition
======================================================================

Τα Windows XP Home Edition, αφού συγκεντρώσουν πληροφορίες, ολοκληρώνουν την εγκατάσταση. Ο υπολογιστής σας ξανακάνει εκκίνηση πολλές φορές κι έπειτα τα Windows XP Home Edition σας προτρέπουν να συνδεθείτε. Αφού συνδεθείτε μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να καταχωρήσετε το αντίγραφο των Windows XP Home Edition, να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών και να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις που εισαγάγατε κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης (setup).

Σημαντικό: Θα πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό "διαχειριστή υπολογιστή" για να ενεργοποιήσετε και να καταχωρήσετε τα Windows XP Home Edition, καθώς και να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.

Για να ελέγξετε τον τύπο του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας (Control Panel) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών (User Accounts).


Eπιστροφή στην αρχή


3.1 Σύνδεση στα Windows XP Home Edition
======================================================================

Όταν ο υπολογιστής σας ξανακάνει εκκίνηση μετά την εγκατάσταση, συνδεθείτε για πρώτη φορά στα Windows XP Home Edition. Αν κάνατε αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση των Windows και έχετε ήδη έναν υπάρχοντα λογαριασμό του χρήστη, μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας αυτόν τον λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασης.


Eπιστροφή στην αρχή

3.2 Δημιουργία Λογαριασμού του χρήστη
======================================================================

Ο λογαριασμός του χρήστη αναγνωρίζει το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τα προσωπικά αρχεία και ρυθμίσεις σας. Κάθε άτομο το οποίο χρησιμοποιεί τακτικά τον υπολογιστή θα πρέπει να έχει ένα λογαριασμό του χρήστη. Ο λογαριασμός του χρήστη αναγνωρίζεται από ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, τα οποία πληκτρολογεί ο χρήστης όταν συνδέεται στον υπολογιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε μεμονωμένους λογαριασμούς χρηστών αν συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό με τα δικαιώματα του Διαχειριστή.

>>> Για τη δημιουργία λογαριασμού του χρήστη:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).

2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί Χρηστών (User Accounts).

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου λογαριασμού (Create a new account).

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Eπιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306824 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:09:19 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB306824
Σχόλια