ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μηνύματα λάθους καταγράφονται όταν εκτελούν μη cacheable ερώτημα με παραμέτρους auto 2012 του SQL Server ή 2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3068703
Συμπτώματα
Όταν ο SQL Server λειτουργεί ένα μη cacheable ερώτημα με παραμέτρους την αυτόματη, το ερώτημα μπορεί να παράγει μια παραβίαση πρόσβασης υπό όρους σπάνιες. Η παραβίαση πρόσβασης καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής σφαλμάτων του SQL Server, μαζί με μια στοίβα κλήσεων που περιέχει το ακόλουθο παράδειγμα τμήμα:

***Stack Dump being sent to C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\LOG\SQLDump0010.txtSqlDumpExceptionHandler: Process #### generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process.* ********************************************************************************* BEGIN STACK DUMP:*  date time spid #*** Exception Address = 000007FA0B512E2F Module(sqllang+0000000000E72E2F)* Exception Code = c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION* Access Violation occurred reading address 0000000000000018** Input Buffer ### bytes -* select identifier, registration_date, model, digit, place, failure, address,  * remote_control, phone_number, state, location, updated, mta, * home_id, vod_address, observations  * from equipment with(nolock) * where branch_group = 1 and equipment_type = 2 * and series = 'SERIES_AAA'*  * ******************************************************************************** -------------------------------------------------------------------------------* Short Stack Dump000007FA0B512E2F Module(sqllang+0000000000E72E2F)000007FA0B57D7D2 Module(sqllang+0000000000EDD7D2)000007FA0A74788B Module(sqllang+00000000000A788B)000007FA0A746B5C Module(sqllang+00000000000A6B5C)000007FA0A747034 Module(sqllang+00000000000A7034)000007FA0A746F8C Module(sqllang+00000000000A6F8C)000007FA0A6C9851 Module(sqllang+0000000000029851)000007FA0AB5CF5C Module(sqllang+00000000004BCF5C)000007FA0AB54397 Module(sqllang+00000000004B4397)000007FA09990430 Module(sqldk+0000000000010430)000007FA09990214 Module(sqldk+0000000000010214)000007FA0998FEF7 Module(sqldk+000000000000FEF7)000007FA099AF15F Module(sqldk+000000000002F15F)000007FA099AF1E0 Module(sqldk+000000000002F1E0)000007FA099AE70E Module(sqldk+000000000002E70E)000007FA099AEFB9 Module(sqldk+000000000002EFB9)000007FA17411832 Module(KERNEL32+0000000000001832)000007FA19B1D609 Module(ntdll+000000000005D609)

Σε αυτό το παράδειγμα, το symptomsare ως εξής:
  • Ένα απλό ερώτημα με μία ή περισσότερες σταθερές με την πρόταση WHERE. SQL Server μπορεί να auto-ρυθμίσετε τις παραμέτρους των αυτές τις σταθερές.
  • Το "Παρουσιάστηκε παραβίαση πρόσβασης κατά την ανάγνωση 0000000000000018" συμβολοσειρά της διεύθυνσης. (Αυτή η συμβολοσειρά τελειώνει σε "18" σε συστήματα 64-bit, "0C" σε συστήματα 32-bit).
  • Τα περιεχόμενα της ένδειξης μικρή στοίβα θα έχουν την ίδια ή παρόμοια βάθος και σχετικές θέσεις των πλαισίων στοίβας (όχι απαραίτητα δεδομένα που συμφωνούν απόλυτα).

    ΣημείωσηΤο παράδειγμα αυτό λαμβάνεται από μια περίοδο λειτουργίας 64-bit του SQL Server. Θα είναι διαφορετική, αλλά εξακολουθεί να είναι αναγνωρίσιμα σε ένα παράδειγμα από την παρουσία a32-bit.

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά με την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του SQL Server.
Σύσταση: Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server

Κάθε νέα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες διορθώνει την ασφάλεια, που είχαν περιληφθεί με την προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Αποσύρετε τις πιο πρόσφατες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server:
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Αναφορές
Ενημερωθείτε σχετικά με το ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3068703 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/02/2015 19:18:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3068703 KbMtel
Σχόλια