Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση προφίλ αναγνώρισης ομιλίας στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR306899
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.


Περίληψη
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ αναγνώρισης ομιλίας (προφίλ αναγνώρισης) ή να ορίσετε ένα προφίλ, προσαρμοσμένο στον τρόπο με τον οποίο μιλάτε. Ίσως να θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ αναγνώρισης, εάν μετακομίσετε σε άλλο γραφείο, το επίπεδο θορύβου αλλάξει σε μόνιμη βάση ή εάν είναι συχνά παρόντα και άλλα άτομα στο γραφείο σας. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New) στο παράθυρο διαλόγου Αναγνώριση ομιλίας (Speech Recognition). Τα προφίλ αναγνώρισης επιτρέπουν σε διαφορετικούς χρήστες να κάνουν κοινή χρήση του ίδιου υπολογιστή, χωρίς να παρεμβάλλονται οι παράμετροι ομιλίας των χρηστών μεταξύ τους.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης των προφίλ αναγνώρισης ομιλίας στα Windows XP.

επιστροφή στην αρχή

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών ρυθμίσεων και να προσαρμόσετε το προφίλ ομιλίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ωστόσο, πολλές επιλογές είναι ιδιόκτητες και ενδέχεται να ποικίλλουν σε διαφορετικούς υπολογιστές. Επομένως, ορισμένα από τα κουμπιά και τα παράθυρα διαλόγου ενδέχεται να μην είναι τα ίδια με οποιεσδήποτε συνθήκες. Ανατρέξτε στις οδηγίες για τον υπολογιστή, το λογισμικό ομιλίας ή το υλικό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ομιλίας στα Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
306537 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων αναγνώρισης ομιλίας στα Windows XP
278927 WD2002: Μέρος 1: Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση ομιλίας και χειρογράφου
Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της αναγνώρισης ομιλίας, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια (Help) στη γραμμή γλώσσας.

Για τις τελευταίες ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις προόδους που αφορούν την αναγνώριση ομιλίας στη Microsoft, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: επιστροφή στην αρχή

Τρόπος ρύθμισης ή προσδιορισμού ενός προφίλ αναγνώρισης

Για ρυθμίσετε ή να προσδιορίσετε ένα προφίλ (χρησιμοποιώντας την κλασική προβολή (Classic view) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).
 2. Στην καρτέλα Αναγνώριση ομιλίας (Speech Recognition), το πλαίσιο Προφίλ αναγνώρισης (Recognition Profiles) εμφανίζει το ενεργό προφίλ.
 3. Για να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ, κάντε κλικ στο προφίλ που θέλετε. Σημειώστε ότι μόνο ένα προφίλ είναι δυνατό να είναι ενεργό κάθε φορά.
επιστροφή στην αρχή

Τρόπος προσθήκης ενός προφίλ αναγνώρισης

Τα προφίλ αφορούν συγκεκριμένα τη φωνή σας και το περιβάλλον σας. Ο "Οδηγός προφίλ" σάς καθοδηγεί στα βήματα δημιουργίας ενός προφίλ αναγνώρισης. Τα προφίλ αναγνώρισης επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες να κάνουν κοινή χρήση του ίδιου υπολογιστή, χωρίς να παρεμβάλλονται οι ρυθμίσεις των χρηστών μεταξύ τους.

Για να προσθέσετε ένα προφίλ:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).
 2. Στην καρτέλα Αναγνώριση ομιλίας (Speech Recognition), κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New) στο πλαίσιο Προφίλ αναγνώρισης (Recognition Profiles) και στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα του "Οδηγού προφίλ" (Profile Wizard).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μηχανισμοί αναγνώρισης ομιλίας αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα προφίλ και δεν υποστηρίζονται παρόμοιες λειτουργίες από όλους τους μηχανισμούς.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των μηχανισμών αναγνώρισης ομιλίας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
306537 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων αναγνώρισης ομιλίας στα Windows XP
επιστροφή στην αρχή

Τρόπος κατάργησης ενός προφίλ αναγνώρισης

Για να καταργήσετε ένα προφίλ:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).
 2. Στην καρτέλα Αναγνώριση ομιλίας (Speech Recognition), κάντε κλικ στο προφίλ που θέλετε να διαγράψετε από το πλαίσιο Προφίλ αναγνώρισης (Recognition Profiles).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή (Delete) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) ή Όχι (No), όταν σας ζητηθεί.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Εφαρμογή (Apply), για να καταργήσετε το προφίλ ή κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας μηχανισμός πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα συσχετισμένο προφίλ και δεν μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο προφίλ. επιστροφή στην αρχή

Τρόπος εκπαίδευσης του μηχανισμού αναγνώρισης ομιλίας

Για να εκπαιδεύσετε το μηχανισμό αναγνώρισης ομιλίας:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).
 2. Στην καρτέλα Αναγνώριση ομιλίας (Speech Recognition), κάντε κλικ στο μηχανισμό αναγνώρισης ομιλίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, στο πλαίσιο Γλώσσα (Language).
 3. Κάντε κλικ στο προφίλ που θέλετε, στο πλαίσιο Προφίλ αναγνώρισης (Recognition Profile). Η εκπαίδευση αφορά ένα μηχανισμό και ένα προφίλ, ώστε η εκπαίδευση ενός μηχανισμού ή ενός συνόλου προφίλ να μην επηρεάζει κάποιον άλλο μηχανισμό ή σύνολο προφίλ.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προφίλ εκπαίδευσης (Train Profile). Ξεκινά ο "Οδηγός εκπαίδευσης ομιλίας" (Voice Training Wizard). Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού.

  Σημειώστε ότι η εκπαίδευση δεν υποστηρίζεται από όλους τους μηχανισμούς. Εάν ο μηχανισμός σας δεν υποστηρίζει την εκπαίδευση, τότε η επιλογή Προφίλ εκπαίδευσης (Train Profile) δεν είναι διαθέσιμη.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να διαθέσετε τουλάχιστον 15 λεπτά για την εκπαίδευση του υπολογιστή σας. Όσο αυξάνετε το χρόνο εκπαίδευσης, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ακρίβεια ως προς την αναγνώριση της ομιλίας.
επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306899 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:10:55 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbspeech εκπαίδευσης εκπαίδευση προφίλ γραμμή μηχανισμός xp γλώσσας windowsxp αναγνώριση αναγνώρισης ομιλίας ομιλία KB306899
Σχόλια