Εκκαθάριση δεδομένων χρήστη, αφού μετακινήσετε ένα χρήστη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρηματικό εργαλείο εκκαθάρισης διακομιστή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3070789
Συμπτώματα
Ας υποθέσουμε ότι αναπτύσσετε ένα Skype Microsoft Business Server 2015 περιβάλλοντος με την εφαρμογή το 2015 Ιουνίου αθροιστική ενημέρωση 6.0.9319.55 για Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015 ή μια νεότερη έκδοση του Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015.

Όταν χρησιμοποιείτε το cmdlet CsUser μετακίνησης για να μετακινήσετε χρήστες από ένα σύνολο σε άλλα σύνολα που βρίσκονται στο περιβάλλον, το cmdlet θα προσπαθήσει να καταργήσετε τα παλιά δεδομένα χρήστη από το σύνολο του προορισμού ή χώρο συγκέντρωσης ανά ζεύγη του χώρου συγκέντρωσης προορισμού που οι χρήστες μετακινούνται σε.

Σημείωση Τα δεδομένα χρήστη μπορεί να είναι ήδη σε χώρο συγκέντρωσης προορισμού ή ζεύγη χώρο συγκέντρωσης του χώρου συγκέντρωσης προορισμού εάν οι χρήστες έχουν προηγουμένως φιλοξενείται στην ομάδα προορισμού.

Ωστόσο, σε ορισμένα σενάρια, δεν είναι όλες οι λειτουργίες εκκαθάρισης δεδομένων είναι ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο σύνολο προορισμού ή σε ζεύγη χώρο συγκέντρωσης του χώρου συγκέντρωσης προορισμού. Για παράδειγμα, όταν τερματίζεται η λειτουργία του διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη στο χώρο συγκέντρωσης προορισμού, λαμβάνετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα.

Προειδοποιητικό μήνυμα κατά την εκτέλεση του cmdlet μετακίνησης-CsUser

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρουσιάστηκαν ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη μετακίνηση, η οποία θα απαιτεί την προσοχή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να διορθώσετε αυτά τα ζητήματα, μεταβείτε στην http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=544754. Εάν δεν εκτελέσετε αυτά τα βήματα, υπάρχει πιθανότητα κάποιοι χρήστες μπορεί να χάσουν δεδομένα στο μέλλον.

Προειδοποιητικό μήνυμα κατά την εκτέλεση του cmdlet μετακίνηση CsUser μαζί με το "-Force" παράμετρος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Η εκτέλεση με τα βήματα στο http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=544754. Εάν δεν εκτελέσετε αυτά τα βήματα, υπάρχει πιθανότητα κάποιοι χρήστες μπορεί να χάσουν δεδομένα στο μέλλον.

Επιπλέον, ενδέχεται να καταγραφεί το ακόλουθο συμβάν στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.

Σημείωση Αυτή η καταχώρηση αρχείου καταγραφής συμβάντων είναι από τον πρωτεύοντα διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη που φιλοξενεί τους χρήστες στην ομάδα προορισμού.

Source: LS User ServicesDate: Date/TimeEvent ID: 32215Level: Warning Description: Failed to update user's pool information on at least one Front End in the pool or its backup pool during user move.User: <SIP address>Target Pool: <FQDN address>Target's Backup Pool: <FQDN address>Cause: This may indicate a problem with connectivity to some Front End servers.Resolution:Ensure all the Front End servers in the pool and its backup pool are running.
Σημείωση Το συνοπτικό αρχείο που δημιουργείται από το cmdlet Μετακίνηση CsUser μπορεί να υποδηλώνει ότι η στήλη PostMoveCleanupRequired είναι 1. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο:

P1
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να καθαρίσετε τα υπόλοιπα δεδομένα χρήστη, downloadthe Skype για Business Server 2015, καταχώρηση Μετακίνηση του εργαλείου εκκαθάρισης, και στη συνέχεια να εκτελέσετε το εργαλείο σε κάθε διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη στο χώρο συγκέντρωσης προορισμού και το σύνολο του προορισμού του συνδυάζονται χώρου συγκέντρωσης.

Σημειώσεις
 • Εάν πρέπει να εκτελέσετε το εργαλείο, πρέπει να εκτελείτε αμέσως ως διαχειριστής μετά τη λειτουργία μετακίνησης του χρήστη. Πριν να εκτελέσετε το εργαλείο, πρέπει να μετακινήσετε δεν ξανά οποιοσδήποτε χρήστης που έχετε μετακινήσει προηγουμένως.
 • Μια τοπική βάση δεδομένων θα πρέπει να εκτελείται και είναι διαθέσιμο για να συνδεθεί με το εργαλείο. Η υπηρεσία RtcSrv είναι δυνατό να εκτελείται στο διακομιστή. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Τον τρόπο εκτέλεσης του εργαλείου Εκκαθάριση δεδομένων χρήστη επιχειρηματικών Skype

Για να εκτελέσετε Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015, καταχώρηση μετακίνηση εργαλείο εκκαθάρισης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε με το διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό που έχει πρόσβαση στην τοπική βάση δεδομένων.

  Σημείωση Όλοι οι λογαριασμοί της ομάδας RtcUniversalServerAdmins πρέπει να έχουν την πρόσβαση.
 2. Ανοίξτε ένα παράθυρο γραμμής εντολών αυξημένα δικαιώματα.
 3. Εκτελέστε το PostMoveCleanup.exe χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:
  PostMoveCleanup.exe -SummaryFile <Path of summary file> [-MachineFqdn <Fqdn of server>] [-LogFile <Path of log file>]
  Σημειώσεις
  • Πρέπει να δώσετε στο εργαλείο το συνοπτικό αρχείο που δημιουργείται από το cmdlet Μετακίνησης-CsUser .
  • Η παράμετρος - MachineFqdn αναφέρεται το πλήρως αναγνωρισμένο όνομα τομέα (FQDN) του διακομιστή που είναι συνδεδεμένος εργαλείου για εκκαθάριση της τοπικής βάσης δεδομένων. Αυτή η παράμετρος είναι προαιρετική. Εάν δεν έχει καθοριστεί, οδηγεί στον τοπικό διακομιστή στον οποίο εκτελείται το εργαλείο.
  • Η παράμετρος - Αρχείο καταγραφής αναφέρεται η διαδρομή του αρχείου που το εργαλείο εγγράφει αρχεία καταγραφής για να. Το εργαλείο θα προσαρτήσει αρχεία καταγραφής στο αρχείο, εάν το αρχείο υπάρχει. Αυτή η παράμετρος είναι προαιρετική. Εάν δεν έχει καθοριστεί, το εργαλείο δημιουργεί ένα νέο αρχείο καταγραφής.
  • Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα από ένα συνοπτικό αρχείο στον ίδιο φάκελο που δημιουργείται από πολλές χρήσεις το cmdlet Μετακίνησης-CsUser . Βεβαιωθείτε ότι το σωστό αρχείο σύνοψης παρέχεται. Μπορείτε να βρείτε τη διαδρομή του αρχείου σύνοψης στην έξοδο cmdlet Μετακίνησης-CsUser .

   Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα από αυτή τη λειτουργία μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διαδρομή:

   C:\Users\administrator\AppData\Local\Temp\2\MoveResults-986d45c2-0035-485c-9cf7-f753380cf281.csv

Εκκαθάριση μετά αναφοράς

Το εργαλείο εμφανίζει στατιστικά στοιχεία για εκκαθάριση δεδομένων χρήστη. Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν τον αριθμό των χρηστών, των οποίων τα δεδομένα θα έπρεπε να καθαριστούν, και τον αριθμό των Εκκαθαρίσεις δεδομένων χρήστη που είναι επιτυχείς, που αποτύχει ή που ματαιώνονται. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μπορείτε να δείτε τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία:

Ακολουθεί σύνοψη της εκκαθάρισης.
Αριθμός χρηστών χρειάζεται εκκαθάρισης: 10
Αριθμός χρηστών καθαρίζονται με επιτυχία: 10
Αριθμός χρηστών απέτυχε να καθαρίσετε: 0
Αριθμός χρηστών που ματαιώθηκε: 0

Εάν μια εκκαθάριση δεδομένων χρήστη ματαιώνεται ή αποτύχει, πρέπει να μπορείτε να εκτελέσετε ξανά το εργαλείο στους διακομιστές προσκηνίου στην οποία παρουσιάζονται οι αποτυχίες.

Σημείωση Θα πρέπει να εκτελέσετε ξανά το εργαλείο, χρησιμοποιώντας το ίδιο αρχείο σύνοψης που χρησιμοποιείται ήδη.

Επίσης, το εργαλείο δημιουργεί ένα αρχείο καταγραφής που περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση
 • Εάν έχει καθοριστεί η παράμετρος - Αρχείο καταγραφής , το όνομα του αρχείου καταγραφής θα είναι η ίδια με εκείνη που μεταβιβάζεται.
 • Εάν δεν έχει καθοριστεί η παράμετρος - Αρχείο καταγραφής , το cmdlet Μετακίνηση CsUser δημιουργεί ένα αρχείο για εσάς στο φάκελο temp. Το όνομα αρχείου αποτελείται από το όνομα του αρχείου PostMoveCleanup.exe, το όνομα διακομιστή και την τιμή ημερομηνίας-ώρας. Για παράδειγμα, το όνομα του αρχείου είναι η εξής:

  D:\Users\administrator\AppData\Local\Temp\2\PostMoveCleanup_frontend_2015_5_20_17_13_14.log

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3070789 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/06/2015 23:30:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Skype for Business Server 2015

 • kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3070789 KbMtel
Σχόλια