Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα προγράμματα Internet των Windows XP δεν είναι δυνατό να συνδεθούν στο Internet μέσω σύνδεσης ευρείας ζώνης

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR307164
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα των Windows XP που βασίζεται στο Internet, όπως το Microsoft Windows Media Player ή το Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) και παράλληλα χρησιμοποιείτε μια σύνδεση ευρείας ζώνης η οποία έχει δημιουργήσει σύνδεση είτε με υπηρεσία παροχής ευρείας ζώνης είτε με μια υπηρεσία παροχής Internet που χρησιμοποιεί υπηρεσίες μεσολάβησης, το πρόγραμμα των Windows XP μπορεί να μην εντοπίσει την ενεργή σύνδεση.

Μπορεί να λάβετε είτε ένα μήνυμα λάθους που θα αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον προορισμό είτε μια προτροπή που σας ζητά να δημιουργήσετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης Internet.
Αιτία
Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να προκύψει αν χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό δημιουργίας σύνδεσης" (New Connection Wizard) για να δημιουργήσετε τη σύνδεση ευρείας ζώνης. Ο "Οδηγός δημιουργίας σύνδεσης" (New Connection Wizard), από προεπιλογή, δεν ενεργοποιεί τον αυτόματο εντοπισμό μεσολάβησης για συνδέσεις ευρείας ζώνης που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε τη συμπεριφορά αυτή, επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης για τη σύνδεση ευρείας ζώνης, ώστε να ενεργοποιηθεί ο αυτόματος εντοπισμός:
  1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις (Connections).
  4. Στην ενότητα Ρυθμίσεις της Σύνδεσης μέσω Τηλεφώνου και του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (Dial-up and VPN Settings), κάντε κλικ στη σύνδεση ευρείας ζώνης, έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός των ρυθμίσεων (Automatically detect settings).
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307164 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 12:09:00 - Αναθεώρηση: 1.0

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbnofix δημιουργίας ευρείας kbenv kbnetwork εντοπισμός οδηγός σύνδεσης kbprb σύνδεση έλεγχος προγράμματα xp ρυθμίσεις ζώνης ταυτότητας αυτόματος windowsxp KB307164
Σχόλια