Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS01-052: Μη έγκυρα δεδομένα RDP ενδέχεται να προκαλέσουν αποτυχία των υπηρεσιών Terminal Services

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 • 11 Μαΐου 2004: Αυτό το άρθρο ενημερώθηκε με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με μια νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition.
Συμπτώματα
Υπάρχει ένα θέμα ευπάθειας άρνησης εξυπηρέτησης στις υπηρεσίες Terminal Services στα Windows 2000 και στον Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Αυτή η ευπάθεια ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από έναν εισβολέα για να προκληθεί αποτυχία σε ένα διακομιστή τερματικού των Windows 2000 ή των Windows NT 4.0. Μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του διακομιστή χωρίς πρόβλημα, αλλά οι εργασίες που ήταν σε εξέλιξη τη στιγμή της αποτυχίας θα χαθούν.

Παράγοντες που αμβλύνουν τις επιπτώσεις

 • Δεν είναι δυνατή η παραβίαση της ασφάλειας μιας περιόδου λειτουργίας ενός διακομιστή τερματικού, ούτε η προσθήκη, η αλλαγή ή η διαγραφή δεδομένων από το διακομιστή με χρήση αυτής της ευπάθειας. Πρόκειται αποκλειστικά για ευπάθεια άρνησης εξυπηρέτησης.
 • Η συγκεκριμένη ακολουθία των πακέτων δεδομένων που επηρεάζονται από αυτήν την ευπάθεια δεν είναι δυνατό να παραχθεί ως τμήμα μιας έγκυρης περιόδου λειτουργίας διακομιστή τερματικού.
Σημαντικό Όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε περιόδους λειτουργίας RDP-TCP μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης της 18ης Οκτωβρίου 2001 για τα Windows 2000, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Terminal service client disconnected
The client did not connect to the terminal server. The server may be too busy. Please try connecting later.
Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, εφαρμόστε την ενημερωμένη έκδοση των Windows 2000 που κυκλοφόρησε στις 22 Οκτωβρίου 2001. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της πιο πρόσφατης ενημερωμένης έκδοσης.

Αυτό το θέμα δεν παρουσιάζεται στην ενημερωμένη έκδοση του Windows NT Server 4.0, Terminal Services Edition.
Αιτία
Αυτή η ευπάθεια προκύπτει επειδή ο Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition και οι υπηρεσίες Terminal Services των Windows 2000 αποτυγχάνουν κατά τη λήψη μιας συγκεκριμένης σειράς πακέτων μέσω σύνδεσης RDP (Remote Desktop Protocol).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Windows 2000

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, θα πρέπει να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο Service Pack των Windows 2000. Για επιπλέον πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος περιλαμβάνεται επίσης στο Windows 2000 Security Rollup Package 1 (SRP1). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SRP1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
311401 Windows 2000 Security Rollup Package 1 (SR για το SRP1), Ιανουάριος 2002
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22 Οκτωβρίου 2001

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  --------------------------------------------------------------------  19-Oct-2001 14:40 5.0.2195.3895   125.712 Icaapi.dll     19-Oct-2001 14:42 5.0.2195.4527   107.280 Instrdp5.dll    19-Jul-2001 20:39 5.0.2195.3895   93.456 Licmgr.exe     28-Sep-2001 18:30 5.0.2195.4435   330.000 Lserver.exe     19-Oct-2001 14:40 5.0.2195.3895   26.384 Mstlsapi.dll  19-Oct-2001 14:42 5.0.2195.4527   89.080 Rdpwd.sys   128-bit  19-Oct-2001 14:42 5.0.2195.4527   89.048 Rdpwd.sys   56-bit  18-Oct-2001 21:22 5.0.2195.4527   100.248 Rdpwsx.dll     19-Jul-2001 20:39 5.0.2195.3895   141.584 Termsrv.exe     19-Oct-2001 14:40 5.0.2195.3895   23.312 Tls236.dll    				
Σημείωση Εξαιτίας εξαρτήσεων αρχείων, αυτή η ενημερωμένη έκδοση απαιτεί το Service Pack 1 ή το Service Pack 2 των Windows 2000.

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsNT4TerminalServer-KB307454-x86-ENU.EXE Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Μαΐου 2004

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  ------------------------------------------------------------  14-Apr-2004 10:08 4.0.1381.33564   70.928 Icaapi.dll     14-Apr-2004 10:10 4.0.1381.33564   91.608 Rdpwd.sys  15-Feb-2002 21:27 4.0.1381.33528   41.880 Rdpwsx.dll    

Η αγγλική έκδοση της αρχικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας (Q307454i.exe) κυκλοφόρησε στις 19 Οκτωβρίου 2001. Η αρχική ενημερωμένη έκδοση έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  ------------------------------------------------------------  31-Jul-2001 11:22 4.0.1381.33478   61.712 Icaapi.dll  08-Oct-2001 16:16 4.0.1381.33478   91.512 Rdpwd.sys  08-Oct-2001 16:36 4.0.1381.33478   41.880 Rdpwsx.dll				
Σημείωση Εξαιτίας εξαρτήσεων αρχείων, αυτή η ενημερωμένη έκδοση απαιτεί το Service Pack 6 του Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition.

Κατάσταση

Windows 2000

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να προκαλέσει κάποιο βαθμό ευπάθειας ασφαλείας στα Microsoft Windows 2000. Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Service Pack 3 των Windows 2000.

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να προκαλέσει κάποιο βαθμό ευπάθειας ασφαλείας στον Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ευπάθειας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης για τον Windows 2000 Datacenter Server, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
265173 Το πρόγραμμα Datacenter και το προϊόν διακομιστή Windows 2000 Datacenter Server
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης πολλών επειγουσών επιδιορθώσεων με μία επανεκκίνηση, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
296861 Τρόπος εγκατάστασης πολλών ενημερωμένων εκδόσεων ή επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows με μία μόνο επανεκκίνηση
kbTermServ ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας kbWin2000srp1
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307454 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:26:33 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 4, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Service Pack 5, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Service Pack 6

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwin2000presp3fix kbsecvulnerability kbqfe kbwin2000sp3fix kbenv kbnetwork kbsecurity kbsecbulletin kbtermserv kbsechack kbhotfixserver KB307454
Σχόλια