Τρόπος ανάκτησης από ένα κατεστραμμένο μητρώο που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ανάκτησης ενός συστήματος Windows XP που δεν ξεκινά λόγω καταστροφής στο μητρώο. Αυτή η διαδικασία δεν εγγυάται πλήρη ανάκτηση του συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατή η ανάκτηση δεδομένων, όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη διαδικασία.

Προειδοποίηση Μην χρησιμοποιείτε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, εάν ο υπολογιστής σας έχει λειτουργικό σύστημα εγκατεστημένο από OEM. Η ομάδα συστήματος στις εγκαταστάσεις OEM δημιουργεί κωδικούς πρόσβασης και λογαριασμούς χρήστη που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Εάν χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, ίσως να μην μπορείτε να συνδεθείτε πάλι στην κονσόλα αποκατάστασης, για να αποκαταστήσετε τις αρχικές ομάδες μητρώου.

Μπορείτε να επιδιορθώσετε ένα κατεστραμμένο μητρώο στα Windows XP. Τα κατεστραμμένα αρχεία μητρώου μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση πολλών διαφορετικών μηνυμάτων λάθους. Ανατρέξτε στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για άρθρα που αφορούν μηνύματα λάθους τα οποία σχετίζονται με θέματα μητρώου.

Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι οι τυπικές μέθοδοι ανάκτησης έχουν αποτύχει και ότι η πρόσβαση στο σύστημα δεν είναι διαθέσιμη, παρά μόνο μέσω της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console). Εάν υπάρχει αντίγραφο ασφαλείας της Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος (Automatic System Recovery - ASR), αυτή είναι η προτεινόμενη μέθοδος αποκατάστασης. Η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιήσετε το αντίγραφο ASR, πριν να προσπαθήσετε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι αντικαθιστάτε και τις πέντε ομάδες του μητρώου. Εάν αντικαταστήσετε μόνο μία ομάδα ή δύο, αυτό μπορεί να προκαλέσει πιθανά ζητήματα, εφόσον το λογισμικό και το υλικό μπορεί να διαθέτουν ρυθμίσεις σε πολλές θέσεις του μητρώου.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε ή να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση των Windows XP, επειδή το ακόλουθο αρχείο λείπει ή είναι κατεστραμμένο: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM (Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM)
Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση των Windows XP, επειδή το ακόλουθο αρχείο λείπει ή είναι κατεστραμμένο: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE (Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE)
Διακοπή: c0000218 {Αποτυχία αρχείου μητρώου} Το μητρώο δεν είναι δυνατό να φορτώσει την ομάδα (αρχείο): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE ή το αρχείο καταγραφής του ή το εναλλακτικό του (Stop: c0000218 {Registry File Failure} The registry cannot load the hive (file): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE or its log or alternate)
Σφάλμα συστήματος: [3] (Could not open file stream: [2] System error:) Lsass.exe
Κατά την προσπάθεια ενημέρωσης ενός κωδικού πρόσβασης, αυτή η κατάσταση επιστροφής δηλώνει ότι η παρεχόμενη τιμή για το νέο κωδικό δεν είναι σωστή. (System error [3] (Could not open file stream: [2] System error:) lsass.exe: When trying to update a password the return status indicates that the value provided as the current password is not correct.)

Αποκατάσταση από κατεστραμμένο μητρώο που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows XP

Η διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί την Κονσόλα αποκατάστασης και την Επαναφορά Συστήματος. Σε αυτό το άρθρο παρατίθενται επίσης όλα τα απαιτούμενα βήματα με συγκεκριμένη σειρά, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όταν ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, το σύστημα επιστρέφει σε κατάσταση πολύ κοντινή σε σχέση με αυτήν που υπήρχε πριν από την εμφάνιση του ζητήματος. Εάν έχετε στο παρελθόν εκτελέσει το NTBackup και έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κατάστασης συστήματος, δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε τις διαδικασίες του δεύτερου και του τρίτου μέρους. Μπορείτε να μεταβείτε στο τέταρτο μέρος.

Πρώτο μέρος

Στο πρώτο μέρος, κάνετε εκκίνηση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), δημιουργείτε έναν προσωρινό φάκελο, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των υπαρχόντων αρχείων μητρώου σε μια νέα θέση, διαγράφετε τα αρχεία μητρώου στην υπάρχουσα θέση τους και, στη συνέχεια, αντιγράφετε τα αρχεία μητρώου από το φάκελο επιδιόρθωσης στο φάκελο System32\Config. Όταν ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, δημιουργείται ένα μητρώο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να ξεκινήσετε τα Windows XP. Αυτό το μητρώο δημιουργήθηκε και αποθηκεύτηκε κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης των Windows XP. Επομένως, απαλείφονται οποιεσδήποτε αλλαγές και ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

Για να ολοκληρώσετε το πρώτο μέρος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης των Windows XP στη μονάδα δισκέτας ή τοποθετήστε το CD-ROM των Windows XP στη μονάδα CD-ROM και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
  Εάν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στις επιλογές που απαιτούνται για την εκκίνηση του υπολογιστή από τη μονάδα CD-ROM.
 2. Όταν εμφανιστεί η οθόνη "Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης" (Welcome to Setup), πιέστε το πλήκτρο R, για να ξεκινήσει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 3. Εάν έχετε έναν υπολογιστή διπλής ή πολλαπλής εκκίνησης, επιλέξτε την εγκατάσταση στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 4. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Εάν δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, απλώς πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στη γραμμή εντολών της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER, αφού πληκτρολογήσετε κάθε γραμμή:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Πληκτρολογήστε exit, για να κλείσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Ο υπολογιστής σας θα ξεκινήσει πάλι.
Σημείωση Αυτή η διαδικασία υποθέτει ότι τα Windows XP είναι εγκατεστημένα στο φάκελο C:\Windows. Βεβαιωθείτε ότι τροποποιείτε το φάκελο C:\Windows στον κατάλληλο φάκελο_windows, εάν πρόκειται για διαφορετική θέση.

Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλον υπολογιστή, για να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να αντιγράψετε το κείμενο στο πέμπτο βήμα και, κατόπιν, να δημιουργήσετε ένα αρχείο κειμένου που ονομάζεται "Regcopy1.txt" (για παράδειγμα). Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή, όταν κάνετε εκκίνηση σε "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console):
batch regcopy1.txt
Με την εντολή Δέσμη (Batch) της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) μπορείτε να επεξεργαστείτε διαδοχικά όλες τις εντολές σε ένα αρχείο κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή δέσμης δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε με μη αυτόματο τρόπο τόσες πολλές εντολές.

Δεύτερο μέρος

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα, πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής ή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή (ένας χρήστης που έχει ένα λογαριασμό στην ομάδα Administrators). Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows XP Home Edition, μπορείτε να συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή. Εάν συνδεθείτε ως διαχειριστής, πρέπει πρώτα να ξεκινήσετε τα Windows XP Home Edition σε ασφαλή λειτουργία. Για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή Windows XP Home Edition σε ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Εκτυπώστε αυτές τις οδηγίες πριν να συνεχίσετε. Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτών των οδηγιών μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία. Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα αρχείων NTFS, εκτυπώστε επίσης τις οδηγίες από το άρθρο KB309531 της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base). Το βήμα 7 περιέχει μια αναφορά στο άρθρο.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down)Σβήσιμο του υπολογιστή (Turn Off Computer)), κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση (Restart) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK (ή κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση (Restart)).
 2. Πιέστε το πλήκτρο F8.

  Σε υπολογιστή που έχει ρυθμιστεί για εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο F8, όταν δείτε το μενού εκκίνησης (Startup).
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε την κατάλληλη επιλογή ασφαλούς λειτουργίας και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Εάν διαθέτετε σύστημα διπλής ή πολλαπλής εκκίνησης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε την εγκατάσταση, στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Στο δεύτερο μέρος, αντιγράφετε τα αρχεία μητρώου από τη θέση τους για την οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας, χρησιμοποιώντας την Επαναφορά Συστήματος (System Restore). Αυτός ο φάκελος δεν είναι διαθέσιμος στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και σε γενικές γραμμές δεν είναι ορατός κατά τη διάρκεια της τυπικής χρήσης. Πριν να ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να αλλάξετε αρκετές ρυθμίσεις, ώστε να κάνετε ορατό το φάκελο:
 1. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
 4. Στην ενότητα Απόκρυψη αρχείων και φακέλων (Hidden files and folders), κάντε κλικ για να επιλέξετε το κουμπί επιλογής Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) και στη συνέχεια κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος (προτείνεται) (Hide protected operating system files (Recommended)).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου που επιβεβαιώνει ότι θέλετε να εμφανίσετε αυτά τα αρχεία.
 6. Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου όπου εγκαταστήσατε τα Windows XP, για να εμφανιστεί μια λίστα των φακέλων. Είναι σημαντικό να κάνετε κλικ στη σωστή μονάδα δίσκου.
 7. Ανοίξτε το φάκελο System Volume Information. Αυτός ο φάκελος δεν είναι διαθέσιμος και εμφανίζεται απενεργοποιημένος, επειδή ορίζεται ως υπερ-κρυφός φάκελος.

  Σημείωση Αυτός ο φάκελος περιέχει έναν ή περισσότερους φακέλους _restore {GUID}, όπως _restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}.

  Σημείωση Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο C:\System Volume Information. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. (C:\System Volume Information is not accessible. Access is denied.)
  Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν το φάκελο και να συνεχίσετε με τη διαδικασία:
  309531 Τρόπος πρόσβασης στο φάκελο System Volume Information
 8. Ανοίξτε ένα φάκελο που δεν δημιουργήθηκε τη συγκεκριμένη στιγμή. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στην εντολή Λεπτομέρειες (Details) του μενού Προβολή (View), για να μάθετε πότε δημιουργήθηκαν αυτοί οι φάκελοι. Ενδέχεται να υπάρχουν ένας ή περισσότεροι φάκελοι που ξεκινούν με "RP x" σε αυτόν το φάκελο. Αυτά είναι σημεία επαναφοράς.
 9. Ανοίξτε έναν από αυτούς τους φακέλους, για να εντοπίσετε έναν δευτερεύοντα φάκελο Snapshot. Η ακόλουθη διαδρομή αποτελεί ένα παράδειγμα μιας διαδρομής φακέλου προς το φάκελο Snapshot:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Από το φάκελο Snapshot, αντιγράψτε τα εξής αρχεία στο φάκελο C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Μετονομάστε τα αρχεία στο φάκελο C:\Windows\Tmp ως εξής:
  • Μετονομάστε το _REGISTRY_USER_.DEFAULT σε DEFAULT
  • Μετονομάστε το _REGISTRY_MACHINE_SECURITY σε SECURITY
  • Μετονομάστε το _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE σε SOFTWARE
  • Μετονομάστε το _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM σε SYSTEM
  • Μετονομάστε το _REGISTRY_MACHINE_SAM σε SAM
Αυτά τα αρχεία είναι αρχεία του μητρώου των οποίων έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας από την Επαναφορά Συστήματος (System Restore). Επειδή χρησιμοποιήσατε το αρχείο μητρώου που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), αυτό το μητρώο δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν και είναι διαθέσιμα αυτά τα σημεία επαναφοράς. Δημιουργείται ένας νέος φάκελος με νέο GUID κάτω από το φάκελο System Volume Information, καθώς και ένα σημείο επαναφοράς, που περιλαμβάνει ένα αντίγραφο των αρχείων μητρώου που αντιγράφηκαν στη διάρκεια του πρώτου μέρους. Για αυτόν το λόγο είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιείτε τον πιο πρόσφατο φάκελο, ειδικά εάν η σήμανση χρόνου στο φάκελο είναι η ίδια με τον τρέχοντα χρόνο.

Η τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων συστήματος δεν γνωρίζει τα προηγούμενα σημεία επαναφοράς. Πρέπει να έχετε ένα προηγούμενο αντίγραφο του μητρώου από προηγούμενο σημείο επαναφοράς, για να κάνετε ξανά διαθέσιμα τα προηγούμενα σημεία επαναφοράς.

Τα αρχεία μητρώου που αντιγράφηκαν στο φάκελο Tmp του φακέλου C:\Windows μετακινούνται, για να εξασφαλιστεί ότι τα αρχεία είναι διαθέσιμα στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αρχεία, για να αντικαταστήσετε τα αρχεία μητρώου που βρίσκονται τη συγκεκριμένη στιγμή στο φάκελο C:\Windows\System32\Config. Από προεπιλογή, η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) έχει περιορισμένη πρόσβαση φακέλου και δεν είναι δυνατό να αντιγράψει αρχεία από το φάκελο "Τόμος συστήματος" (System Volume).

Σημείωση Η διαδικασία που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα υποθέτει ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με το σύστημα αρχείων FAT32.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στο φάκελο System Volume Information μέσω του συστήματος αρχείων NTFS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309531 Τρόπος πρόσβασης στο φάκελο System Volume Information

Τρίτο μέρος

Στο τρίτο μέρος, διαγράφετε τα υπάρχοντα αρχεία μητρώου και, κατόπιν, αντιγράφετε τα αρχεία μητρώου Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) στο φάκελο C:\Windows\System32\Config:
 1. Ξεκινήστε την "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER, αφού πληκτρολογήσετε κάθε γραμμή:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Σημείωση Σε ορισμένες από αυτές τις γραμμές εντολών έχει γίνει αναδίπλωση κειμένου για εύκολη ανάγνωση.
 3. Πληκτρολογήστε exit, για να κλείσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Ο υπολογιστής ξεκινά πάλι.
Σημείωση Αυτή η διαδικασία υποθέτει ότι τα Windows XP είναι εγκατεστημένα στο φάκελο C:\Windows. Βεβαιωθείτε ότι τροποποιείτε το φάκελο C:\Windows στον κατάλληλο φάκελο_windows, εάν πρόκειται για διαφορετική θέση.

Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλον υπολογιστή, για να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να αντιγράψετε το κείμενο στο δεύτερο βήμα και, κατόπιν, να δημιουργήσετε ένα αρχείο κειμένου που ονομάζεται Regcopy2.txt (για παράδειγμα). Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή, όταν κάνετε εκκίνηση σε "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console):
batch regcopy2.txt

Τέταρτο μέρος

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και, κατόπιν, στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά Συστήματος (System Restore) και, κατόπιν, στο κουμπί επιλογής Επαναφορά του υπολογιστή μου σε προηγούμενο χρονικό σημείο (Restore to a previous Restore Point).
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP
216417 Τρόπος εγκατάστασης της Κονσόλας αποκατάστασης των Windows
240831 Τρόπος αντιγραφής αρχείων από την Κονσόλα αποκατάστασης σε αφαιρούμενα μέσα
314058 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης των Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306084 Τρόπος επαναφοράς του λειτουργικού συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση στα Windows XP
261716 Η Επαναφορά Συστήματος καταργεί αρχεία κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επαναφοράς
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τρεις πιθανές αιτίες καταστροφής του μητρώου και τον τρόπο που θα τις απομονώσετε, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
822705 Βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων του μητρώου για προχωρημένους χρήστες
WinXP
Eigenschaften

Artikelnummer: 307545 – Letzte Überarbeitung: 03/08/2014 15:17:00 – Revision: 7.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbenv kbinfo KB307545
Feedback