Δυσκολίες κατά τη ροή περιεχομένου με το Windows Media Player

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR307650
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν οι χρήστες επιχειρούν να συνδεθούν σε μια ροή χρησιμοποιώντας το Windows Media Player, ενδέχεται η ποιότητα σε όλη τη διάρκεια της σύνδεσης να είναι πολύ κακή. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:
 • Το Windows Media Player οδηγείται σε επανάληψη του buffering, δηλαδή, το ποσοστό του buffering μπορεί να αλλάζει από 16% σε 58%, μετά σε 96%, κατόπιν σε 58%, στη συνέχεια σε 75%, κατόπιν σε 98%, μετά σε 30%, και ούτω καθ' εξής.
 • Το Windows Media Player αναφέρει ένα μεγάλο ποσοστό απώλειας πακέτου.
 • Το Windows Media Player παύει να λειτουργεί στα στάδια "Δημιουργία buffer" (Buffering), "Αναμονή" (Waiting), ή "Σύνδεση (Connecting).
Αιτία
Αυτό μπορεί να προκληθεί από κάποιο καλωδιακό μόντεμ ή μόντεμ ψηφιακής γραμμής συνδρομητή (DSL) που χρησιμοποιούν τη μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (NAT). Ορισμένες συσκευές ΝΑΤ δεν προωθούν σωστά τα πακέτα UDP.

Παρόμοια συμπεριφορά μπορεί να προκληθεί από προσωπικό λογισμικό τείχους προστασίας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι το πρωτόκολλο UDP είναι απενεργοποιημένο για το Windows Media Player στον υπολογιστή-πελάτη. Εάν το πρωτόκολλο UDP είναι απενεργοποιημένο, το πρόγραμμα αναπαραγωγής συνδέεται με τη ροή περιεχομένου μέσω του TCP ή του HTTP (εάν είναι ενεργοποιημένα στο διακομιστή Windows Media Server).

Για να απενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο UDP, ακολουθήστε τα εξής βήματα στο Windows Media Player:

Για το Windows Media Player έκδοση 7.0 ή νεότερη:
 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο (Network).
 3. Στην περιοχή Πρωτόκολλα (Protocols), διαγράψτε το στοιχείο UDP.
Για το Windows Media Player έκδοσης 6.4:
 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Επιλέξτε το στοιχείο Πολυμέσα ροής (Streaming Media) και κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 4. Στην περιοχή Πρωτόκολλα (Protocols), διαγράψτε το στοιχείο UDP.
Περισσότερες πληροφορίες
Το ΝΑΤ επιτρέπει στους υπολογιστές-πελάτες να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικές διευθύνσεις για να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet, φροντίζοντας ώστε ο διακομιστής ΝΑΤ να χρησιμοποιεί τις δικές του δημόσιες διευθύνσεις για λογαριασμό των υπολογιστών-πελατών. Οι συσκευές ΝΑΤ συνήθως εκχωρούν τοπικές διευθύνσεις ΙΡ στις περιοχές 192.168.x.x ή 10.x.x.x.
wmp UDP buffering
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307650 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:29:20 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows Media Player 6.4, Microsoft Windows Media Player 7.0

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbpending KB307650
Σχόλια