Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή της σύνδεσης 1394 στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη σύνδεση 1394 στα Windows XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα Windows XP παρέχουν υποστήριξη για δίκτυο IP (Internet Protocol) μέσω διαύλου IEEE 1394. Η διασύνδεση περιλαμβάνεται στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections) ως "Σύνδεση 1394" (1394 Connection). Το πρωτόκολλο Internet (IP) μέσω διαύλου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 1394 δεν απαιτεί προσαρμογέα δικτύου, αλλά μπορεί να συνδεθεί μόνο με άλλες διασυνδέσεις 1394. Δεν μπορείτε να συνδέσετε απευθείας ένα καλώδιο 1394 σε ένα διανομέα Ethernet.

Τα Windows XP απαιτούν μια διασύνδεση OHCI IEEE 1394 για να ενεργοποιήσουν το IP μέσω 1394. Όταν εγκατασταθεί η διασύνδεση 1394, τα Windows XP δημιουργούν μια σύνδεση 1394 στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections). Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες αυτής της σύνδεσης. Για να δημιουργήσετε ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας το IP μέσω υποστήριξης 1394, συνδέστε μεταξύ τους δύο υπολογιστές με Windows XP με τις θύρες IEEE 1394, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο 1394. Με αυτή τη σύνδεση, το Ipconfig.exe εμφανίζει τη διασύνδεση ως σύνδεση 1394.

Τα ακόλουθα αρχεία παρέχουν την IP μέσω της λειτουργικότητας 1394:
 • Nic1394.sys
  Αυτό είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης miniport NDIS, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον κατακερματισμό και την επανασύνθεση δεδομένων και εκτελεί λειτουργίες εισόδου/εξόδου (I/O) σε εικονικά κυκλώματα. Ένα εικονικό κύκλωμα είναι μια σύνδεση με μια διεύθυνση μνήμης σε μια διασύνδεση 1394. Υπάρχουν τρεις τύποι εικονικών κυκλωμάτων: Channel VC (Broadcast), Transmit VC και Receive VC.
 • Arp1394.sys
  Παρέχει το πρωτόκολλο ARP (Address Resolution Protocol), προσωρινή αποθήκευση ARP και το πρωτόκολλο MCAP (Multicast Channel Allocation Protocol), τα οποία διευκολύνουν την επικοινωνία πολλαπλής διανομής στο δίαυλο 1394.
 • Enum1394.sys
  Αυτό είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης WDM που είναι συσχετισμένο με κόμβους δυνατότητας IP, οι οποίοι είναι διασυνδέσεις 1394 με δυνατότητα επικοινωνίας χρησιμοποιώντας IP μέσω 1394.
 • 1394bus.sys
  Αυτό είναι το πρόγραμμα οδήγησης διαύλου WDM IEEE 1394.
 • Swenum.sys
  Παρέχει απαρίθμηση συσκευών 1394.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IP μέσω IEEE 1394, ανατρέξτε στην προδιαγραφή RFC (Request for Comments) 2734.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307736 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/07/2006 14:04:30 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbenv kbinfo kbnetwork KB307736
Σχόλια