Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

OFFXP: Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης της Ενεργοποίησης του Office XP: 4 Οκτωβρίου 2001

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR307741
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office XP. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση σάς παρέχει τις πιο πρόσφατες βελτιώσεις σε θέματα αναγνώρισης υλικού για τη δική σας έκδοση του Office XP, αποτρέποντάς σας από άσκοπη επανενεργοποίηση του δικού σας αντιγράφου του Office XP. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της Microsoft να παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων στους πελάτες της.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης της Ενεργοποίησης του Office XP: 4 Οκτωβρίου 2001.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η δημόσια ενημερωμένη έκδοση αποτελεί μέρος του Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1), όμως γα δική σας εξυπηρέτηση η δημόσια ενημερωμένη έκδοση διατίθεται και μεμονωμένα, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" αυτού του άρθρου. Εάν έχετε ήδη εφαρμόσει το Office XP SP-1, δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε αυτήν τη δημόσια ενημερωμένη έκδοση. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack για το Microsoft Office XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307841 OFFXP: Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office XP
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσηςΕνημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε το Office XP από CD-ROM, έχετε δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
  -ή-
 • Εγκαταστήστε μόνο τη δημόσια ενημερωμένη έκδοση ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω.
Και για τις δύο επιλογές πρέπει να έχετε διαθέσιμο το CD-ROM του Office XP κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office

Προκειμένου να εντοπιστούν οι απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις τις οποίες πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις του Office" στο Web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση της εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εγκατάσταση μόνο της ενημερωμένης έκδοσης της Ενεργοποίησης του Office XP

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη:
 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Άμεση λήψη (Download Now), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Αποθήκευση αυτού του προγράμματος στο δίσκο (Save this program to disk) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save) για να αποθηκεύσετε το αρχείο Oxp1001.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 4. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Oxp001.exe.
 5. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για την αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 7. Τοποθετήστε το CD-ROM του Office XP στη μονάδα CD-ROM ή στη μονάδα DVD-ROM όταν σας ζητηθεί και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Όταν λάβετε ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η ενημερωμένη έκδοση εφαρμόστηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η απεγκατάσταση της δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης μετά την εγκατάστασή της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση κώδικα του προγράμματος-πελάτη, κάντε κλικ στην παρακάτω σύνδεση για το άρθρο "Εργαλεία του Office στο Web" (Office Tools on the Web).

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσετε το Office XP από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση του διακομιστή με τη διαχειριστική δημόσια ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια να αναπτύξει στον υπολογιστή σας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Εάν εσείς είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης:
 1. Όταν κάνετε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download). Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save) για να κάνετε λήψη του ενημερωμένου αρχείου στον υπολογιστή σας:
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Oxp1001a.exe.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για την αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 4. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα αρχεία που θα εξαχθούν (Please type the location where you want to place the extracted files) πληκτρολογήστε C:\Oxp1001a και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /a διαχειριστική διαδρομή\αρχείο MSI /p C:\Oxp1001a\shared_admin.msp SHORTFILENAMES=1
  όπου διαχειριστική διαδρομή είναι η διαδρομή προς το σημείο της διαχειριστικής σας εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\OfficeXP) και όπου αρχείο MSI είναι το πακέτο βάσεων δεδομένων MSI για το προϊόν Office XP (για παράδειγμα, ProPlus.msi).
 7. Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας-πελάτες, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /i διαχειριστική διαδρομή\αρχείο MSI REINSTALL=ProductFiles REINSTALLMODE=vomus
  όπου διαχειριστική διαδρομή είναι η διαδρομή προς το σημείο της διαχειριστικής σας εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\OfficeXP) και όπου αρχείο MSI είναι το πακέτο βάσεων δεδομένων MSI για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, ProPlus.msi).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι δυνατότητες μετά την ιδιότητα REINSTALL κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και της εγκατάστασης σε σταθμούς εργασίας-πελάτες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301348 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστικές εγκαταστάσεις
Αυτό το άρθρο περιέχει τυπικές οδηγίες για την εγκατάσταση μιας διαχειριστικής δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης.

Διαφορετικά, μεταβείτε στο ακόλουθο άρθρο του Microsoft Office XP Resource Kit:

Τρόπος για να διαπιστώσετε αν έχει εγκατασταθεί η δημόσια ενημερωμένη έκδοσηΗ ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά το αρχείο Mso.dll: Οι ιδιότητες αρχείου του Mso.dll έχουν ενημερωθεί έτσι ώστε να εμφανίζουν την έκδοση ως 10.0.3131.0. Το ενημερωμένο αρχείο Mso.dll έχει μέγεθος 9.996.616 byte.

Ζητήματα που διορθώνονται με την ενημερωμένη έκδοσηΗ ενημερωμένη έκδοση διορθώνει το ζήτημα που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base):

304226 OFFXP: Εμφανίζεται μήνυμα επανάληψης της ενεργοποίησης κατά την εκκίνηση ενός προγράμματος από την έκδοση Enterprise Edition
Επιπλέον διορθώνονται τα ακόλουθα ζητήματα:

Λιθουανικά: Η σειρά ταξινόμησης είναι διαφορετική από το Excel 2000:

Τα προγράμματα του Office ταξινομούν εσφαλμένα το χαρακτήρα y πριν από το z στα Λιθουανικά. Στα Λιθουανικά, το y ακολουθεί το i, εκτός εάν το γράμμα μετά το y ταξινομείται πριν από το γράμμα που ακολουθεί το i, οπότε το y προηγείται του i. Για παράδειγμα, η ακόλουθη λίστα έχει τη σωστή σειρά:
ia
ya
ie
yo
ip
Σφάλμα στον Συγκεντρωτικό Πίνακα με τις τοπικές ρυθμίσεις για Ουγγρικά:

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) στον "Οδηγό Συγκεντρωτικού Πίνακα" (Pivot Table Wizard), το Microsoft Excel τερματίζεται απροσδόκητα, εάν οι τοπικές ρυθμίσεις έχουν οριστεί στα Ουγγρικά και η σειρά ταξινόμησης έχει οριστεί στην προεπιλεγμένη. Αυτή η συμπεριφορά συσχετίζεται με τη σειρά ταξινόμησης στα Ουγγρικά για σύνθετους και τονισμένους χαρακτήρες.

Προγράμματα που δεν συμμορφώνονται με το ODMA κατά την κλήση παραθύρων διαλόγου ODMA :

Παρόλο που ορισμένα προγράμματα του Office XP δεν συμμορφώνονται με το ODMA (Open Document Management API), όταν επιχειρείτε να αποθηκεύσετε αρχεία σε υπολογιστή με σύστημα διαχείρισης εγγράφων, τα προγράμματα αυτά είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως (Save As) του συστήματος διαχείρισης εγγράφου αντί για το τυπικό παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως (Save As) του Office.
inf OFFXP fix list
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307741 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/24/2014 12:52:01 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Office XP (Setup), Microsoft Office XP Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdownload kbgrpmose kbdta kbofficexpsp1fix KB307741
Σχόλια