Ενημερωμένη έκδοση αθροιστικής ζώνης ώρας Αυγούστου 2015 για λειτουργικά συστήματα Windows

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3077715
Περίληψη
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση υπερισχύει και αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται στο Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3013410 που κυκλοφόρησε Δεκεμβρίου 2014. Όλα επιπρόσθετες αλλαγές ζώνης ώρας που κυκλοφόρησαν όπως επείγουσες επιδιορθώσεις μετά την κυκλοφορία της ενημερωμένης έκδοσης 3013410 είναι ενσωματωμένοι σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Εάν έχετε ήδη αναπτύξει την ενημερωμένη έκδοση 3013410, διαβάστε τις περιγραφές τις συγκεκριμένες αλλαγές ζώνης ώρας που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο για να προσδιορίσετε αν πρέπει να αναπτύξουν αμέσως αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Εάν τα συστήματα δεν επηρεάζονται άμεσα, μπορείτε να προγραμματίσετε την ανάπτυξη στην επόμενη διαθέσιμη ευκαιρία.

Συνιστούμε να αναπτύξετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση αθροιστικής ζώνης ώρας των Windows για να εξασφαλιστεί η συνέπεια της βάσης δεδομένων ζώνης ώρας σε όλα τα συστήματα.

Σημαντικό

 • Πριν να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, πρέπει να γνωρίζετε πιθανά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν το Microsoft Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

 • Αθροιστικές ενημερώσεις ζώνης ώρας περιέχουν μόνο τα δεδομένα που έχουν αλλάξει για μια συγκεκριμένη περιοχή ή που έχουν προστεθεί για τη διατήρηση της ισοτιμίας με άλλες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος. Επομένως, εάν διαγραφεί ένα δευτερεύον κλειδί μητρώου που σχετίζονται με τη ζώνη ώρας, ενδέχεται να μην είναι η επαναφορά ορισμένων αρχικών τιμών αφού εφαρμόσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης.

  Σημείωση Δεν συνιστάται να διαγράψετε τα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου που σχετίζονται με ζώνες ώρας. Σε έναν υπολογιστή που έχει ελλιπή ζώνης ώρας δευτερεύοντα κλειδιά, επαναφέρετε πρώτα τα δευτερεύοντα κλειδιά ζώνης ώρας από ένα γνωστό σωστό αντίγραφο ασφαλείας. Στη συνέχεια, εφαρμόστε την ενημερωμένη έκδοση.
Περισσότερες πληροφορίες
Η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο αλλάζει τα δεδομένα ζώνης ώρας για τις αλλαγές της θερινής ώρας (DST) σε πολλές χώρες.

Αυτή είναι μια αθροιστική συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες αλλαγές ζώνης ώρας των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι αλλαγές θερινής ΏΡΑΣ ενδέχεται να επηρεάσουν άλλα προϊόντα της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι αλλαγές θερινής ΏΡΑΣ ενδέχεται να επηρεάσουν άλλα προϊόντα της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Σημείωση Όταν εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο:

Η ενημερωμένη έκδοση δεν μπορεί να εγκατασταθεί, όπως έχει ήδη εγκατασταθεί μια ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας νεότερο ή ίδιο στο σύστημα.
Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι έχετε ήδη εφαρμόσει τη σωστή ενημερωμένη έκδοση ή Windows Update ή Microsoft Update έχει εγκαταστήσει αυτόματα αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια για την ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος των Windows.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος απόκτησης αυτής της ενημέρωσης

Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server R2 2012 (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=38ec2560-4095-4785-b49c-a8c36572ddca

Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6ef12310-8e02-46f7-8386-a64eb65c2cd9

Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64 (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=e5342da3-9ad1-4e40-ad58-948f67d9b675

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2012 (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=ba6ce7b5-34b6-4589-b0d0-592ca24bb91d

Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c7cc82b6-5bf7-4858-a4aa-9a419c52a627

Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 για συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64 (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=ad264c06-9fb1-4ae0-a348-ba07622fd5cb

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64 (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f5624b84-edb8-4c4d-a451-de43752dff32

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε Itanium (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b5099878-0e5c-45ca-9f76-7c56668098e3

Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 7 (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9b488c0d-fdb0-46e8-a811-7c5ca35f05ec

Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64 (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1afe4831-76ad-4aad-8cbf-c89f82f4186a

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=677b3ed1-f0b9-4068-862d-6e45e62b1132

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε Itanium (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f7ac3d40-f224-4bf9-a5c1-0224a05e14a5

Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows Vista (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=959ebaab-dbec-40b0-b3e4-09b287263b3f

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Vista για συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64 (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=ccc689da-e06a-48ed-a950-6a576bd72a9d

Ενημερωμένη έκδοση για WEPOS και POSReady 2009 (KB3077715)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=45f2d756-15fa-4c15-be58-c1b553fe5f73

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Απαίτηση ανίχνευση για ιούς
Microsoft εξέτασε αυτά τα αρχεία για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που καταχωρήθηκαν τα αρχεία. Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στα αρχεία.

Προϋποθέσεις

Τα Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε 2919355 που έχουν εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Τα Windows 8 και Windows Server 2012

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Windows 7 και Windows Server 2008 R2

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Το ίδιο πακέτο εγκαθιστά τόσο για την έκδοση RTM, καθώς και τις εκδόσεις Service Pack 1 των Windows 7 και Windows Server 2008 R2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός Windows 7 ή Windows Server 2008 R2 service pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:Windows Server 2008

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να χρησιμοποιείτε Windows Vista Service Pack 2 (SP2) ή Windows Server 2008 SP2.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός service pack του Windows Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Πληροφορίες μητρώου

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αφού εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

Γενικές αλλαγές που έγιναν από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Οι ακόλουθες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί μετά την προηγούμενη ενημερωμένη έκδοση αθροιστικής ζώνης ώρας των Windows:

 • Χειμερινή ώρα Ειρηνικού Ν.Α.
  Για 2015 και μετάβαση προς τα εμπρός, Χιλή θα παραμείνει στη θερινή ΏΡΑ. (Χωρίς αλλαγή της θερινής ΏΡΑΣ θα διατηρηθούν.) Επομένως, το UTC μετατόπιση για Χιλή ενημερώνεται σε UTC-3:00 και το εμφανιζόμενο όνομα του το "SA Χειμερινή ώρα Ειρηνικού" ζώνη ώρας έχει ενημερωθεί ώστε να "(UTC-3:00) Santiago." (3039024)
 • Χειμερινή ώρα Ιράν
  Ιράν ακολουθεί το περσικό ημερολόγιο. Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τα δεδομένα θερινής ΏΡΑΣ για "Χειμερινή ώρα Ιράν" στα Windows για το έτος 2015 έως 2024. (3049874)
 • Ανατολική χειμερινή ώρα (Μεξικό)
  Μεξικού κράτους Quintana Roo έχει μετακινηθεί από UTC-6:00 έως ώρα UTC-5:00 "(UTC-05:00) Chetumal." Αυτή η ζώνη ώρας είναι προσφάτως θεσπισθέντα και δεν θα παρατηρήσετε θερινής ΏΡΑΣ. (3049874)
 • Χειμερινή ώρα Μοντεβιδέο
  Στις 30 Ιουνίου 2015, την Uruguayan κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει την τήρηση της θερινής ώρας. Αυτό να τεθεί η χώρα σε UTC-03:00 ζώνης ώρας όλα έτη διαδρομή.
 • Χειμερινή ώρα Ουλάν Μπατόρ
  Μογγολία θα παρατηρήσετε θερινής ΏΡΑΣ έναρξης στο 2015. Θερινή ΏΡΑ για Μογγολία ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 02:00 και τελειώνει του τελευταίου Σαββάτου του Σεπτεμβρίου στις 00:00. Οι ακόλουθοι κανόνες θερινής ΏΡΑΣ θα διατηρηθούν. (3049874)

  Όνομα κλειδιού ζώνης ώραςΕμφανιζόμενο όνομαΈναρξη θερινής ΏΡΑΣΛήξη θερινής ΏΡΑΣ
  Χειμερινή ώρα Μογγολία (UTC + 8:00) Ουλάν ΜπατόρΤελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 02:00:00.000Τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 00:00:00.000

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3077715 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/29/2015 23:47:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Foundation, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Windows Embedded POSReady 2009

 • kbsurveynew atdownload kbmt KB3077715 KbMtel
Σχόλια