ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εφαρμογή μιας διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης σε ένα σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης του Office XP με λήψη αρχείων ενημέρωσης

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR307783
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Όταν κυκλοφορεί ένα Service Release του Microsoft Office, διατίθενται δύο ξεχωριστές εκδόσεις αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Η μία έκδοση αφορά την ενημέρωση των σημείων διαχειριστικής εγκατάστασης και η άλλη την ενημέρωση μεμονωμένων υπολογιστών. Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής μιας ενημερωμένης έκδοσης σε ένα σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης.

Επιστροφή στην αρχή

Ανάπτυξη μιας διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσηςΌταν αναπτύσσετε μια διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση, το Microsoft Windows Installer αποθηκεύει πάλι προσωρινά και επανεγκαθιστά την αρχική έκδοση του Office. Η διαδικασία αυτή αντικαθιστά το προηγούμενο, προσωρινά αποθηκευμένο αρχείο MSI, καθώς επίσης και οποιαδήποτε παλαιότερα αρχεία, με τις νεότερες εκδόσεις. Εγκαθιστώντας πλήρη αντί ενημερωμένα αρχεία, η διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση είναι δυνατό να αντικαταστήσει σωστά τυχόν αρχεία στο διακομιστή, τα οποία έχουν τροποποιηθεί με την υπηρεσία ενημερωμένων εκδόσεων quick fix engineering (QFE) της Microsoft.

Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί, ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι δυνατότητές σας παραμένουν στην υπάρχουσα κατάσταση κατά την εγκατάστασή τους και ότι τα αρχεία υποστήριξης, όπως οι μετασχηματισμοί, συνεχίζουν να λειτουργούν όπως πριν. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους υπάρχοντες μετασχηματισμούς (αρχεία MST) σε μια ενημερωμένη διαχειριστική εικόνα, για την αναπαραγωγή των ίδιων προσαρμογών σε νέες εγκαταστάσεις προγραμμάτων-πελατών.

Επιστροφή στην αρχή

Εγκατάσταση μιας διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης από τη γραμμή εντολώνΑν και τα βασικά πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) με παράθυρα διαλόγου και άλλα στοιχεία υποστήριξης διασύνδεσης, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση από τη γραμμή εντολών. Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε τον Windows Installer, σε συνδυασμό με επιλογές για τον καθορισμό της διαδρομής προς το ενημερωμένο αρχείο MSI και το όνομα του ενημερωμένου αρχείου MSP.
 • Το αρχείο MSI είναι το αρχείο του πακέτου του Windows Installer της αρχικής διαχειριστικής εικόνας.
 • Το αρχείο MSP είναι το αρχείο διαχειριστικής εγκατάστασης του Office, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην ενημερωμένη έκδοση.
Η ενημερωμένη έκδοση δίνει εντολή στον Windows Installer να προσθέσει, να ενημερώσει ή να καταργήσει αρχεία στη διαχειριστική εικόνα. Τα αρχεία της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης του Office XP διατίθενται στην τοποθεσία Microsoft Office Resource Kit στο Web.

Επιστροφή στην αρχή

Εφαρμογή μιας ενημερωμένης έκδοσης σε σημείο της διαχειριστικής εγκατάστασης του Office 1. Κάντε λήψη του εκτελέσιμου αρχείου αυτόματης εξαγωγής από την τοποθεσία Microsoft Office Resource Kit στο Web και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο όνομα αρχείου, για να κάνετε εξαγωγή του αρχείου MSP.
 2. Συνδεθείτε με τον κοινόχρηστο διακομιστή για το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα εγγραφής σε αυτό το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης του διακομιστή καθώς και τα κατάλληλα δικαιώματα για την εκτέλεση αυτής της εργασίας.
 3. Από το μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και κατόπιν πληκτρολογήστε τη γραμμή εντολών για τον Windows Installer με τις κατάλληλες επιλογές για την εγκατάσταση.

  Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη:
  <start> msiexec /p διαδρομή\όνομα_ενημερωμένου_αρχείου_MSP /a διαδρομή\όνομα_αρχείου_MSI SHORTFILENAMES=TRUE /qb /L* διαδρομή\όνομα_αρχείου_καταγραφής
  Εάν μια ενημερωμένη έκδοση περιέχει περισσότερα από ένα αρχεία MSP, θα πρέπει να εκτελέσετε χωριστά τη γραμμή εντολών για κάθε αρχείο MSP, το οποίο εφαρμόζετε στο σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης. Η παραπομπή πολλών αρχείων MSP στην ίδια γραμμή εντολών δεν είναι δυνατή.

Επιστροφή στην αρχή

Περιγραφή της επιλογής γραμμής εντολών • <start> - Απαιτείται μόνο για συστήματα των Microsoft Windows 98, όπου το αρχείο Msiexec δεν βρίσκεται απευθείας στη διαδρομή.
 • Msiexec - Όνομα εκτελέσιμου αρχείου για τον Microsoft Windows Installer.
 • /p - Επιτρέπει στον Windows Installer την εφαρμογή μιας ενημερωμένης έκδοσης σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση.
 • διαδρομή\όνομα_ενημερωμένου_αρχείου_MSP - Διαδρομή και όνομα του αρχείου MSP για την ενημερωμένη έκδοση.
 • /a - Επιτρέπει στον Windows Installer να εκτελεί τη διαχειριστική εγκατάσταση ενός προϊόντος σε ένα κοινόχρηστο δίκτυο.
 • διαδρομή\όνομα_αρχείου_MSI - Διαδρομή και όνομα αρχείου του πακέτου του Windows Installer για την αρχική διαχειριστική εικόνα.
 • SHORTFILENAMES=TRUE - Καθοδηγεί τον Windows Installer στη δημιουργία όλων των ονομάτων αρχείων και φακέλων με συμβατά ονόματα αρχείων του MS-DOS. Απαιτείται όταν εκτελείτε τον Windows Installer από τη γραμμή εντολών.
 • /qb - Καθορίζει το περιβάλλον εργασίας χρήστη στο βασικό επίπεδο (βασικός χειρισμός προόδου και σφαλμάτων).
 • /L* - Ενεργοποίηση σύνδεσης και καθορισμός της διαδρομής για το αρχείο καταγραφής. Η σημαία* καθοδηγεί το διακόπτη να καταγράψεις όλες της πληροφορίες.
 • διαδρομή\όνομα_αρχείου_καταγραφής - Διαδρομή και όνομα του αρχείου καταγραφής του Windows Installer.

Επιστροφή στην αρχή


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307783 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/24/2014 12:52:02 - Αναθεώρηση: 2.0

 • Microsoft Office XP (Setup)
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB307783
Σχόλια