ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Προσαρμογή προβολών της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR307856
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο χρήσης των διακοπτών γραμμής εντολών της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer) στα Windows XP.

Περισσότερες πληροφορίεςΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους διακόπτες γραμμής εντολών για να προσαρμόσετε την προεπιλεγμένη προβολή που θα χρησιμοποιείται από την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) όταν ξεκινά ή για να καθορίσετε την προβολή όταν ξεκινάτε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) από μια γραμμή εντολών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω διακόπτες με την εντολή Explorer.exe.

/nΑνοίγει ένα νέο παράθυρο με ένα μόνο τμήμα για την προεπιλεγμένη επιλογή.
Συνήθως πρόκειται για τη ρίζα της μονάδας δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows.
/eΞεκινά την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) με χρήση της προεπιλεγμένης προβολής.
/ρίζα, <αντικείμενο>Ανοίγει μια προβολή παραθύρου για το καθορισμένο αντικείμενο.
/select, <αντικείμενο>Ανοίγει μια προβολή παραθύρου με τον καθορισμένο φάκελο, αρχείο ή
επιλεγμένο πρόγραμμα.


Επιστροφή στην αρχή

Εκτέλεση της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer) από μια γραμμή εντολώνΓια να εκτελέσετε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) από μια γραμμή εντολών:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε Explorer και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Επιστροφή στην αρχή

Παραδείγματα

Τα ακόλουθα παραδείγματα περιγράφουν τη χρήση των διακοπτών της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer).
 • Explorer /n
  Αυτή η εντολή ανοίγει ένα παράθυρο της Εξερεύνησης (Explorer) χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Συνήθως πρόκειται για τη ρίζα της μονάδας δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows.
 • Explorer /e
  Αυτή η εντολή ξεκινά την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη προβολή.
 • Explorer /root, C:\Windows\Cursors
  Αυτή η εντολή ξεκινά την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) στο φάκελο C:\Windows\Cursors. Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη θέση C:\Windows\Cursors ως "ριζικό" (root) κατάλογο για την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώστε το κόμμα μετά το διακόπτη "/root" της εντολής.
 • Explorer /select, C:\Windows\Cursors\banana.ani
  Αυτή η εντολή ξεκινά την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) με επιλεγμένο το αρχείο "C:\Windows\Cursors\banana.ani".

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώστε το κόμμα μετά το διακόπτη "/select" της εντολής.
Οι διακόπτες στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) μπορούν να συνδυαστούν σε μία μόνο εντολή. Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει το συνδυασμό των διακοπτών γραμμής εντολών της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer).
 • Explorer /root, \\ διακομιστής \ κοινόχρηστο_στοιχείο , select, Program.exe
  Αυτή η εντολή ξεκινά την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) χρησιμοποιώντας το απομακρυσμένο κοινόχρηστο στοιχείο ως φάκελο "ρίζας" (root), μαζί με το επιλεγμένο αρχείο Program.exe.
Eπιστροφή στην αρχή

Αλλαγή του προεπιλεγμένου φακέλου εκκίνησης της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer)Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο φάκελο εκκίνησης για την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer):
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και έπειτα κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην επιλογή Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
 2. Από το μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στο πλαίσιο Προορισμός (Target), προσαρτήστε το διακόπτη "/root" της γραμμής εντολών στην εντολή "%SystemRoot%\Explorer.exe", χρησιμοποιώντας τη θέση εκκίνησης που θέλετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε η Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) να ξεκινά στη ρίζα της μονάδας δίσκου C, επεξεργαστείτε την εντολή ως εξής:
  %SystemRoot%\Explorer.exe /root, C:\
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307856 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:35:59 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster εκκίνηση εντολών διακόπτης προβολή επεξεργασία γραμμή προσαρμογή κατάλογος εξερεύνηση xp ριζικός windowsxp KB307856
Σχόλια