Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Κρυπτογράφηση αρχείου στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR307877
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Σύστημα αρχείων κρυπτογράφησης" (EFS) των Windows XP, για την αποθήκευση αρχείων σε κρυπτογραφημένη μορφή στον σκληρό δίσκο.

Κρυπτογράφηση είναι η διαδικασία μετατροπής δεδομένων σε μια μορφή, η ανάγνωση της οποίας δεν είναι δυνατή από άλλους χρήστες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα αρχείων κρυπτογράφησης (EFS), για την αυτόματη κρυπτογράφηση των δεδομένων σας, όταν αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο. Σημειώστε ότι οι διαχειριστές μπορούν να ανακτήσουν δεδομένα, τα οποία έχουν κρυπτογραφηθεί από άλλο χρήστη.

Η δυνατότητα EFS δεν συμπεριλαμβάνεται στα Microsoft Windows XP Home Edition.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος κρυπτογράφησης αρχείουΗ κρυπτογράφηση αρχείων είναι δυνατή μόνο σε τόμους οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί με το σύστημα αρχείων NTFS. Για να κρυπτογραφήσετε ένα αρχείο:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
 2. Εντοπίστε το αρχείο που θέλετε, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε αυτό και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Στην ενότητα Χαρακτηριστικά συμπίεσης ή κρυπτογράφησης (Compress or Encrypt attributes), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων για διασφάλιση των δεδομένων (Encrypt Contents To Secure Data) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Εάν το αρχείο εντοπιστεί σε έναν μη κρυπτογραφημένο φάκελο, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Προειδοποίηση κρυπτογράφησης (Encryption Warning). Χρησιμοποιήστε ένα από τα ακόλουθα βήματα:
  • Εάν θέλετε να κρυπτογραφήσετε μόνο το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Κρυπτογράφηση μόνο του αρχείου (Encrypt the file only) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Εάν θέλετε να κρυπτογραφήσετε το αρχείο και το φάκελο στον οποίο βρίσκεται, κάντε κλικ στην επιλογή Κρυπτογράφηση του αρχείου και του γονικού φακέλου (Encrypt the file and the parent folder) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Εάν κάποιος άλλος χρήστης επιχειρήσει να ανοίξει ένα κρυπτογραφημένο αρχείο, δεν θα τα καταφέρει. Για παράδειγμα, εάν κάποιος άλλος χρήστης επιχειρήσει να ανοίξει ένα κρυπτογραφημένο έγγραφο του Microsoft Word, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα παρόμοιο με το εξής:
Το Word δεν είναι δυνατό να ανοίξει το έγγραφο: ο όνομα_χρήστη δεν έχει δικαιώματα πρόσβασης
(μονάδα_δίσκου:\ όνομα_αρχείου.doc)
(Word cannot open the document:username does not have access privileges
( drive :\ filename .doc)
Εάν κάποιος άλλος χρήστης επιχειρήσει να αντιγράψει ή να μετακινήσει ένα κρυπτογραφημένο έγγραφο σε μια άλλη θέση στον σκληρό δίσκο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αντιγραφή αρχείου ή φακέλου
Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή του όνομα_αρχείου: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.
Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι γεμάτος, ότι δεν έχει προστασία εγγραφής και ότι το αρχείο δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή.(Error Copying File or Folder
Cannot copy filename: Access is denied. Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use).
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων • Δεν μπορείτε να κρυπτογραφήσετε αρχεία ή φακέλους σε τόμο που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT.

  Θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να κρυπτογραφήσετε σε τόμους NTFS.
 • Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση κρυπτογραφημένων αρχείων ή φακέλων σε απομακρυσμένο διακομιστή, ο οποίος δεν έχει αξιόπιστη αντιπροσώπευση.

  Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, ρυθμίστε τις παραμέτρους του απομακρυσμένου διακομιστή ως διακομιστή αξιόπιστης αντιπροσώπευσης. Για να το κάνετε αυτό:
  1. Συνδεθείτε με έναν ελεγκτή τομέα χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή.
  2. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers).
  3. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, αναπτύξτε τον ελεγκτή τομέα: Εντοπίστε το διακομιστή που θέλετε, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού επάνω του και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  4. Στην καρτέλα Γενικά (General), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπολογιστής αξιοπιστίας για αντιπροσώπευση (Trust computer for delegation) (εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο). Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να ανταποκριθείτε στο μήνυμα της υπηρεσίας καταλόγου "Active Directory" που εμφανίζεται.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers).
 • Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα αρχεία από υπολογιστές-πελάτες Macintosh.
 • Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα εγγράφων, τα οποία έχουν αποθηκευτεί από άλλους χρήστες σε έναν κρυπτογραφημένο φάκελο που δημιουργήσατε.

  Εάν κάποιος άλλος χρήστης δημιουργήσει ένα έγγραφο σε έναν κρυπτογραφημένο φάκελο, το έγγραφο αυτό κρυπτογραφείται, επιτρέποντας (από προεπιλογή) την πρόσβαση μόνο σε αυτόν το χρήστη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία ενός φακέλου τον οποίο κρυπτογραφείτε. Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, ζητήστε να προστεθεί ο λογαριασμός χρήστη που έχετε στη λίστα των χρηστών οι οποίοι κάνουν κοινή χρήση των κρυπτογραφημένων αρχείων.
Επιστροφή στην αρχή

ΑΝΑΦΟΡΕΣΓια πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
223316 Βέλτιστες πρακτικές για το Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων
Επιστροφή στην αρχήΙδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307877 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:36:44 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB307877
Σχόλια