Αναβάθμιση της "Πολιτικής ομάδας των Windows 2000" για τα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR307900
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Τα Windows XP Professional υποστηρίζουν ένα υπερσύνολο των δυνατοτήτων της Πολιτικής ομάδας που υποστηρίζεται από τα Windows 2000. Οι νέες δυνατότητες εφαρμόζονται μέσω ενημερωμένων επεκτάσεων του προγράμματος-πελάτη, αρχείων διαχειριστικού προτύπου (.adm) και ενός ενημερωμένου συμπληρωματικού προγράμματος της Πολιτικής ομάδας.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αναβάθμισης ενός αντικειμένου Πολιτικής ομάδας (GPO) της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory των Windows 2000 για την υποστήριξη των νέων δυνατοτήτων στα Windows XP, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης τέτοιων αντικειμένων.
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν αναβαθμίσετε ένα GPO της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για την υποστήριξη των νέων ρυθμίσεων πολιτικής των Windows XP, οι υπολογιστές-πελάτες που βασίζονται στα Windows 2000 αγνοούν οποιαδήποτε ρύθμιση ειδικά για τα Windows XP. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται ανάλογα με τη ρύθμιση. Εάν το αντικείμενο πολιτικής περιέχει μια ρύθμιση πολιτικής που δεν υποστηρίζεται, θα εφαρμοστούν όλες οι άλλες ρυθμίσεις πολιτικής που υποστηρίζονται από εκείνο το αντικείμενο πολιτικής.

Για να αναβαθμίσετε ένα GPO των Windows 2000, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα σε ένα μέλος τομέα που βασίζεται στα Windows XP:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε mmc και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μεμονωμένου συμπληρωματικού προγράμματος (Add Standalone Snap-in), κάντε κλικ στο στοιχείο Πολιτική ομάδας (Group Policy) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αντικειμένου πολιτικής ομάδας (Select Group Policy object), το στοιχείο Τοπικός υπολογιστής (Local Computer) εμφανίζεται ως αντικείμενο στόχος. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), επιλέξτε το GPO που θέλετε να αναβαθμίσετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση καθώς τα Windows θα αναζητούν τα αντικείμενα πολιτικής στον τομέα.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Μπορείτε τώρα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πολιτικής σε αυτό το αντικείμενο πολιτικής χρησιμοποιώντας την κονσόλα Πολιτικής ομάδας από τον υπολογιστή-πελάτη που βασίζεται στα Windows XP.

Σημαντικό Όταν εφαρμόζετε το Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), τα πρότυπα ασφαλείας πολιτικής ομάδας επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφαλείας των Windows 2000. Εξαιτίας αυτής της αλλαγής, πρέπει να επαναλάβετε αυτά τα επτά βήματα μετά την εφαρμογή του Windows 2000 SP4.

Τα αρχεία .adm ενημερώνονται αυτόματα όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Το αρχείο .adm του τοπικού υπολογιστή έχει μια νεότερη σήμανσης χρόνου από αυτήν που βρίσκεται στο φάκελο \Adm του ελεγκτή τομέα.
 • Τα αρχεία .adm έχουν διαφορετικά μεγέθη αρχείου.
 • Η πολιτική ομάδας “Η απενεργοποίηση των αυτόματων ενημέρωσεων για αρχείων ADM είναι απενεργοποιημένη" δεν είναι ενεργοποιημένη για το χρήστη.
Για περισσότερες πληροφορίες για ένα σχετικό θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
316977 Συμπεριφορά προτύπου πολιτικής ομάδας για το Windows Server 2003

Σημειώσεις

 • Το GPO ουσιαστικά ενημερώνεται με τα νέα αρχεία .adm όταν κάνετε κλικ ή αναπτύσσετε τα στοιχεία Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration) ή Ρυθμίσεις χρήστη (User Configuration) κάτω από τον τίτλο του αντικειμένου πολιτικής. Μπορείτε να αναβαθμίσετε ένα μόνο αντικείμενο πολιτικής κάθε φορά χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο.
 • Το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτικής ομάδας των Windows XP λειτουργεί μόνο στα Windows XP Professional.
 • Το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτικής ομάδας των Windows XP εφαρμόζει μια νέα δυνατότητα που εμφανίζει μια έκδοση του λειτουργικού συστήματος η οποία απαιτείται από μια ρύθμιση πολιτικής προτύπου διαχείρισης στο πλαϊνό παράθυρο σε εκτεταμένη προβολή. Το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτικής ομάδας των Windows 2000 δεν είναι δυνατόν να εμφανίσει αυτήν την πληροφορία για την έκδοση, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή των ρυθμίσεων προτύπων διαχείρισης μετά την αναβάθμιση.
 • Οι νέες ρυθμίσεις ασφαλείας υποστηρίζονται επίσης στα Windows XP. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες με τη χρήση του συμπληρωματικού προγράμματος Πολιτικής ομάδας των Windows XP. Δεν εμφανίζονται με τη χρήση του συμπληρωματικού προγράμματος Πολιτικής ομάδας των Windows 2000 είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι. Η επεξεργασία των ρυθμίσεων ασφαλείας με τη χρήση του συμπληρωματικού προγράμματος των Windows 2000 διατηρεί τις ρυθμίσεις ασφαλείας των Windows XP.
Συνιστούμε να επεξεργάζεστε τα αναβαθμισμένα GPO από υπολογιστές-πελάτες που βασίζονται στα Windows XP. Στη συνέχεια, μπορείτε να διαχειριστείτε αυτά τα GPO από τα εργαλεία διαχείρισης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory των Windows 2000, όπως να πραγματοποιήσετε σύνδεσή τους με τομείς ή εταιρικές μονάδες.
editor gpe
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307900 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:37:58 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB307900
Σχόλια