Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ρύθμιση παραμέτρων συσκευών με χρήση της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR307970
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους διαφόρων συσκευών χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) στα Windows XP. Όταν εγκαθιστάτε μια συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play), τα Windows ρυθμίζουν αυτόματα τις παραμέτρους αυτής της συσκευής ώστε να λειτουργεί σωστά με τις άλλες συσκευές οι οποίες είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ρύθμισης παραμέτρων, τα Windows εκχωρούν ένα μοναδικό σύνολο πόρων συστήματος στη συσκευή την οποία εγκαθιστάτε. Οι πόροι αυτοί είναι δυνατό να περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους από τους εξής πόρους:
 • Αριθμούς γραμμής για Αιτήσεις διακοπής (IRQ).
 • Δίαυλους άμεσης προσπέλασης μνήμης (DMA).
 • Διευθύνσεις θύρας εισόδου/εξόδου (I/O).
 • Περιοχές διευθύνσεων μνήμης.
Κάθε πόρος που εκχωρείται στη συσκευή σας πρέπει να είναι μοναδικός, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής. Για συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play), τα Windows εξασφαλίζουν αυτόματα τη σωστή ρύθμιση παραμέτρων αυτών των πόρων.

Περιστασιακά, δύο συσκευές απαιτούν τους ίδιους πόρους, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει διένεξη συσκευών. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πόρων με μη αυτόματο τρόπο, για να βεβαιωθείτε ότι κάθε ρύθμιση είναι μοναδική. Μπορείτε, ωστόσο, να κάνετε κοινή χρήση ορισμένων από αυτούς τους πόρους (όπως οι διακοπές συσκευών PCI), ανάλογα με τα προγράμματα οδήγησης και τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

Επιστροφή στην αρχή

Mη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων συσκευών με χρήση της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager)Όταν εγκαθιστάτε μια συσκευή χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (non-Plug and Play), οι παράμετροι πόρων για τη συγκεκριμένη συσκευή δεν ρυθμίζονται αυτόματα. Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που εγκαθιστάτε, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε αυτές τις παραμέτρους με μη αυτόματο τρόπο. Οι σχετικές οδηγίες θα πρέπει να βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο συνοδεύει τη συσκευή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη αλλαγή των ρυθμίσεων πόρων ενδέχεται να απενεργοποιήσει το υλικό σας και να προκαλέσει στον υπολογιστή σας δυσλειτουργίες ή ακόμα και να τον θέσει εκτός λειτουργίας. Θα πρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις πόρων μόνον εάν είστε σίγουροι ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν έρχονται σε διένεξη με άλλο υλικό ή εάν ο κατασκευαστής υλικού σάς έχει εφοδιάσει με ειδικές ρυθμίσεις πόρων για μια συσκευή. Εφαρμόστε την ακόλουθη διαδικασία με μεγάλη προσοχή.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους συσκευών:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 2. Στην καρτέλα Υλικό (Hardware), κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Κάντε διπλό κλικ στον τύπο συσκευής που θέλετε να αλλάξετε.
 3. Κάντε διπλό κλικ στη συγκεκριμένη συσκευή που θέλετε να αλλάξετε. Εάν η συσκευή έχει ρυθμίσεις πόρων τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε, η καρτέλα Πόροι (Resources) είναι ορατή.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πόροι (Resources) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ρύθμιση (Use Automatic Settings), για να καταργήσετε την επιλογή του. Ενδέχεται το πλαίσιο ελέγχου να μην είναι διαθέσιμο, εάν έχετε επιλέξει μια συσκευή χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (non-Plug and Play).
 5. Στο πλαίσιο Ρύθμιση με βάση (Setting based on), κάντε κλικ στις παραμέτρους υλικού που θέλετε να αλλάξετε.
 6. Στο πλαίσιο Ρυθμίσεις πόρων (Resource settings), κάντε κλικ στον τύπο πόρου που θέλετε να αλλάξετε στη στήλη Τύπος πόρου (Resource type).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρύθμισης (Change Setting) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε μια νέα τιμή για τον τύπο πόρου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα, όπως απαιτείται.
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307970 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:39:45 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbhw KB307970
Σχόλια