Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων αποτυχίας συστήματος και επιλογών αποκατάστασης στα Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR307973
Περίληψη
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ενέργειες που εκτελούν τα Windows, όταν συμβεί ένα σφάλμα συστήματος (που αποκαλείται επίσης έλεγχος σφάλματος, διακοπή συστήματος, ανεπανόρθωτο σφάλμα συστήματος ή σφάλμα διακοπής). Μπορείτε να ρυθμίσετε τις εξής ενέργειες:
 • Καταγραφή συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συστήματος.
 • Ειδοποίηση διαχειριστών (εάν έχετε εγκαταστήσει ειδοποιήσεις διαχειριστή)
 • Αποτύπωση της μνήμης συστήματος σε αρχείο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμπειροι χρήστες για τον εντοπισμό σφαλμάτων.
 • Επανεκκινήστε αυτόματα τον υπολογιστή.
Πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να μην σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία.
Περισσότερες πληροφορίες

Ρύθμιση παραμέτρων αποτυχίας συστήματος και επιλογών αποκατάστασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Πίνακα Ελέγχου του συστήματος, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αποτυχίας συστήματος και τις επιλογές αποκατάστασης. Οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής μπορούν επίσης να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις αποτυχίας συστήματος και αποκατάστασης σε τοπικούς ή απομακρυσμένους υπολογιστές, τροποποιώντας τις τιμές στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
Στα παρακάτω βήματα, η τιμή μητρώου παρέχεται σε κάθε επιλογή μαζί με ένα δείγμα γραμμής εντολών για την τροποποίηση της επιλογής στον τοπικό σας υπολογιστή με χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών (Wmic.exe) για πρόσβαση στην υπηρεσία "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation - WMI). Ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσθετες πληροφορίες για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής αυτού του άρθρου για περισσότερες πληροφορίες. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αποτυχίας συστήματος και επιλογών αποκατάστασης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους χρήστες (Advanced) και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings)Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery)).
 3. Στην περιοχή Αποτυχία συστήματος (System Failure), επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου που αντιστοιχούν στις ενέργειες τις οποίες θέλετε να εκτελέσουν τα Windows σε περίπτωση που παρουσιαστεί σφάλμα συστήματος:
  • Η επιλογή Εγγραφή του συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συστήματος (Write an event to the System log) προσδιορίζει ότι οι πληροφορίες για ένα συμβάν θα καταγραφούν στο αρχείο καταγραφής συστήματος. Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή. Σε υπολογιστές που εκτελούν λειτουργικά συστήματα της οικογένειας προγραμμάτων του Windows 2000 Server ή του Windows Server 2003, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Τα Windows καταγράφουν πάντα τις πληροφορίες για ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής συστήματος. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή τροποποιώντας το μητρώο σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP ή στα Windows 2000 Professional, ορίστε την τιμή DWORD του LogEvent στο 0. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την εξής πληροφορία σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:

   wmic recoveros set WriteToSystemLog = False
  • Η επιλογή Αποστολή ειδοποίησης διαχειριστή (Send an administrative alert) προσδιορίζει ότι ειδοποιούνται οι διαχειριστές συστήματος για το σφάλμα συστήματος, εάν έχετε ρυθμίσει τις ειδοποιήσεις διαχειριστή. Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή τροποποιώντας το μητρώο, ορίστε την τιμή DWORD του SendAlert στο 0. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την εξής πληροφορία σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:

   wmic recoveros set SendAdminAlert = False

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ορισμού μιας ειδοποίησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   310490 Τρόπος ρύθμισης ειδοποιήσεων διαχειριστή στα Windows XP
  • Η επιλογή Αυτόματη επανεκκίνηση (Automatically restart) προσδιορίζει ότι τα Windows επανεκκινούν αυτόματα τον υπολογιστή σας. Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή τροποποιώντας το μητρώο, ορίστε την τιμή DWORD του AutoReboot στο 0. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την εξής πληροφορία σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:

   wmic recoveros set AutoReboot = False
 4. Στην περιοχή Εγγραφή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων (Write Debugging Information), επιλέξτε τον τύπο των πληροφοριών που θέλετε να καταγράψουν τα Windows σε ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης, σε περίπτωση που διακοπεί απροσδόκητα η λειτουργία του υπολογιστή:
  • Η επιλογή (καμία) δεν επιτρέπει την καταγραφή καμίας πληροφορίας σε ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης. Για να καθορίσετε ότι δεν θέλετε να καταγράψουν τα Windows πληροφορίες σε ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης τροποποιώντας το μητρώο, ορίστε την τιμή DWORD του CrashDumpEnabled στο 0. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την εξής πληροφορία σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 0
  • Η επιλογή Ένδειξη μειωμένης μνήμης (Small Memory Dump) καταγράφει την ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα πληροφοριών που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό του θέματος. Αυτή η επιλογή απαιτεί αρχείο σελιδοποίησης μεγέθους τουλάχιστον 2 MB στον τόμο εκκίνησης του υπολογιστή σας και καθορίζει ότι τα Windows θα δημιουργούν νέο αρχείο κάθε φορά που διακόπτεται απροσδόκητα η λειτουργία του συστήματος. Ένα ιστορικό αυτών των αρχείων αποθηκεύεται στο φάκελο που παρατίθεται στην ενότητα Κατάλογος μικρής ένδειξης (Small Dump Directory) (%SystemRoot%\Minidump). Στα Windows XP και στον Windows Server 2003, το αρχείο ένδειξης μειωμένης μνήμης χρησιμοποιείται με τη δυνατότητα "Αναφορά σφάλματος" (Error Reporting) των Windows. Για να καθορίσετε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο ένδειξης μειωμένης μνήμης τροποποιώντας το μητρώο, ορίστε την τιμή DWORD του CrashDumpEnabled στο 3. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την εξής πληροφορία σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 3

   Για να καθορίσετε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το φάκελο D:\Minidump ως "Κατάλογο μικρής ένδειξης" (Small Dump Directory) τροποποιώντας το μητρώο, ορίστε την επεκτάσιμη τιμή συμβολοσειράς του MinidumpDir σε D:\Minidump. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την εξής πληροφορία σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:

   wmic recoveros set MiniDumpDirectory = D:\Minidump
  • Η επιλογή Ένδειξη μνήμης Kernel (Kernel Memory Dump) καταγράφει μόνο τη μνήμη πυρήνα. Η επιλογή αυτή αποθηκεύει περισσότερες πληροφορίες από ένα αρχείο ένδειξης μειωμένης μνήμης, αλλά απαιτεί περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί σε σύγκριση με ένα αρχείο ένδειξης πλήρους μνήμης. Το αρχείο αποθηκεύεται στο πλαίσιο Αρχείο ένδειξης σφαλμάτων (Dump File) (%SystemRoot%\Memory.dmp από προεπιλογή) και όλα τα αρχεία ένδειξης μνήμης kernel ή ένδειξης πλήρους μνήμης αντικαθίστανται, εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κάθε αρχείου (Overwrite any existing file). Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να διαθέτετε ένα αρκετά μεγάλο αρχείο σελιδοποίησης στον τόμο εκκίνησης. Το απαιτούμενο μέγεθος εξαρτάται από την ποσότητα της μνήμης RAM του υπολογιστή σας (αν και ο μέγιστος χώρος που πρέπει να είναι διαθέσιμος για μια ένδειξη μνήμης kernel σε ένα σύστημα 32-bit είναι 2 GB συν 16 MB, ενώ σε ένα σύστημα 64-bit είναι το μέγεθος της μνήμης RAM συν 128 MB). Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με το μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης:
   μέγεθος μνήμης RAMΤο αρχείο σελιδοποίησης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από
   256 MB–1.373 MB1,5 φορά το μέγεθος της μνήμης RAM
   1.374 MB ή μεγαλύτερησύστημα 32-bit: 2 GB συν 16 MB
   σύστημα 64-bit: μέγεθος της μνήμης RAM συν 128 MB
   Για να καθορίσετε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο ένδειξης μνήμης kernel τροποποιώντας το μητρώο, ορίστε την τιμή DWORD του CrashDumpEnabled στο 2. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την εξής πληροφορία σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 2

   Για να καθορίσετε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο D:\Dump\Mem.dmp ως αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης τροποποιώντας το μητρώο, ορίστε την επεκτάσιμη τιμή συμβολοσειράς του DumpFile σε D:\Dump\Mem.dmp. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την εξής πληροφορία σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Για να καθορίσετε ότι δεν θέλετε να αντικαταστήσετε κάποιο από τα προηγούμενα αρχεία ένδειξης μνήμης kernel ή ένδειξης πλήρους μνήμης τροποποιώντας το μητρώο, ορίστε την τιμή DWORD του Overwrite στο 0. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την εξής πληροφορία σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0
  • Η επιλογή Ένδειξη πλήρους μνήμης (Complete Memory Dump) καταγράφει τα περιεχόμενα της μνήμης συστήματος, όταν διακόπτεται απροσδόκητα η λειτουργία του υπολογιστή. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε υπολογιστές με μνήμη RAM 2 ή περισσότερα GB. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   274598 Τα αρχεία ένδειξης πλήρους μνήμης δεν είναι διαθέσιμα σε υπολογιστές με μνήμη RAM δύο ή περισσοτέρων GB
   Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να έχετε ένα αρχείο σελιδοποίησης στον τόμο εκκίνησης που να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να μπορεί να αποθηκεύσει όλη τη φυσική μνήμη RAM συν 1 MB. Το αρχείο αποθηκεύεται όπως καθορίζεται στο πλαίσιο Αρχείο ένδειξης σφαλμάτων (Dump File) (%SystemRoot%\Memory.dmp από προεπιλογή).

   Το επιπλέον ΜΒ απαιτείται για το αρχείο ένδειξης πλήρους μνήμης, επειδή τα Windows εγγράφουν και μια κεφαλίδα, εκτός από την αποτύπωση των περιεχομένων της μνήμης. Η κεφαλίδα περιέχει υπογραφή ένδειξης σφαλμάτων και καθορίζει τις τιμές κάποιων μεταβλητών πυρήνα. Οι πληροφορίες κεφαλίδας δεν απαιτούν ολόκληρο ΜΒ αποθηκευτικού χώρου, αλλά τα Windows προσαρμόζουν το μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης ανά ΜΒ.

   Για να καθορίσετε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο ένδειξης πλήρους μνήμης τροποποιώντας το μητρώο, ορίστε την τιμή DWORD του CrashDumpEnabled στο 1. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την εξής πληροφορία σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 1

   Για να καθορίσετε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο D:\Dump\Mem.dmp ως αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης τροποποιώντας το μητρώο, ορίστε την επεκτάσιμη τιμή συμβολοσειράς του DumpFile σε D:\Dump\Mem.dmp. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την εξής πληροφορία σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Για να καθορίσετε ότι δεν θέλετε να αντικαταστήσετε κάποιο από τα προηγούμενα αρχεία ένδειξης μνήμης kernel ή ένδειξης πλήρους μνήμης τροποποιώντας το μητρώο, ορίστε την τιμή DWORD του Overwrite στο 0. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την εξής πληροφορία σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0.
  Σημείωση Εάν επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft σχετικά με κάποιο σφάλμα διακοπής, ενδέχεται να σας ζητηθεί το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης που δημιουργείται από την επιλογή Εγγραφή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων (Write Debugging Information). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης στα Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  254649 Επισκόπηση του αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης για Windows Server 2003, Windows XP και Windows 2000

Πρόσθετες πληροφορίες για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής

Τα δείγματα εντολών στις προηγούμενες διαδικασίες χρησιμοποιούν το βοηθητικό πρόγραμμα Wmic.exe για τη ρύθμιση των παραμέτρων αποτυχίας συστήματος και επιλογών αποκατάστασης στο μητρώο των Windows. Το βοηθητικό πρόγραμμα Wmic.exe περιλαμβάνεται στα Windows XP και στον Windows Server 2003. Δεν περιλαμβάνεται στα Windows 2000, αλλά μπορείτε να το εκτελέσετε σε έναν υπολογιστή με Windows XP ή Windows Server 2003 για να ορίσετε ορισμένες ρυθμίσεις αποτυχίας συστήματος ή αποκατάστασης σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή με Windows 2000. Η ιδιότητα DebugInfoType δεν υποστηρίζεται σε υπολογιστές με Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα Wmic.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290216 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation - WMI)
Για να προβάλετε τις ρυθμίσεις αποτυχίας συστήματος και αποκατάστασης για τον τοπικό σας υπολογιστή, πληκτρολογήστε wmic recoveros σε μια γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για να προβάλετε τις ρυθμίσεις αποτυχίας συστήματος και αποκατάστασης για έναν απομακρυσμένο υπολογιστή στο τοπικό σας δίκτυο, πληκτρολογήστε wmic /node:"όνομα_υπολογιστή" recoveros σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Σημειώστε ότι, για να χρησιμοποιήσετε με επιτυχία αυτά τα παραδείγματα γραμμής εντολών του Wmic.exe, πρέπει να έχετε συνδεθεί χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή. Εάν δεν έχετε συνδεθεί χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τους διακόπτες /user:όνομα_χρήστη και /password:κωδικός_πρόσβασης .

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή κάποιο άλλο βοηθητικό πρόγραμμα για να επεξεργαστείτε αυτές τις τιμές μητρώου σε έναν υπολογιστή με Windows XP, Windows 2000 ή Windows 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του μητρώου των Windows, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων που ακολουθούν, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασίας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP και στον Windows Server 2003
322755 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασίας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows 2000

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που παρέχει το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων, το αρχείο σελιδοποίησης πρέπει να βρίσκεται στον τόμο εκκίνησης. Εάν έχετε μετακινήσει το αρχείο σελιδοποίησης σε άλλον τόμο, θα πρέπει να το μετακινήσετε πάλι στον τόμο εκκίνησης πριν να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
 • Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Ένδειξη μνήμης Kernel (Kernel Memory Dump) ή Ένδειξη πλήρους μνήμης (Complete Memory Dump)και, κατόπιν, επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κάθε αρχείου (Overwrite any existing file), τα Windows κάνουν εγγραφή πάντα στο ίδιο όνομα αρχείου. Για να αποθηκεύσετε μεμονωμένα αρχεία ένδειξης σφαλμάτων, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αντικατάσταση κάθε αρχείου (Overwrite any existing file) και αλλάξτε το όνομα του αρχείου έπειτα από κάθε σφάλμα διακοπής.
 • Μπορείτε να εξοικονομήσετε ορισμένη ποσότητα μνήμης, εάν κάνετε κλικ για να καταργήσετε τις επιλογές των πλαισίων ελέγχου Εγγραφή του συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συστήματος (Write an event to the system log) και Αποστολή ειδοποίησης διαχειριστή (Send an administrative alert). Η ποσότητα μνήμης που εξοικονομείτε εξαρτάται από τον υπολογιστή, αλλά συνήθως απαιτούνται περίπου 60 με 70 KB μνήμης για αυτές τις δυνατότητες.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του υπολογιστή σας για τη δημιουργία ενός αρχείου ένδειξης σφαλμάτων για έλεγχο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  244139 Οι δυνατότητες των Windows επιτρέπουν τη δημιουργία ενός αρχείου Memory.dmp με πληκτρολόγιο
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαβάσετε τα περιεχόμενα μιας ένδειξης μειωμένης μνήμης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  315263 Ανάγνωση των μικρών αρχείων ένδειξης σφαλμάτων μνήμης που μπορούν να δημιουργήσουν τα Windows XP για εντοπισμό σφαλμάτων
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες προσδιορισμού της αιτίας των μηνυμάτων STOP πριν από την επικοινωνία με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  314103 Προετοιμασία πριν από την επικοινωνία με τη Microsoft μετά τη λήψη ενός μηνύματος διακοπής (STOP) σε μπλε οθόνη
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307973 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 04:20:00 - Αναθεώρηση: 6.4

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbenv KB307973
Σχόλια