Αντιμετώπιση προβλημάτων της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR308006
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το άρθρο αυτό παριέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης και χρήσης της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing - ICS) σε περιβάλλον Microsoft Windows XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Κατά τη χρήση της Κοινόχρηστης σύνδεσης, μια σύνδεση στο Internet είναι δυνατό να χρησιμοποιείται ως κοινόχρηστη από δύο ή περισσότερους υπολογιστές.. Πριν να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση, πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σας παροχής Internet ή να διαβάσετε την πολιτική για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας παροχής Internet, για να εξακριβώσετε αν επιτρέπεται να θέσετε σε κοινή χρήση τη σύνδεσή σας.

Ρύθμιση παραμέτρων κεντρικού υπολογιστή

Για να εγκαταστήσετε την Κοινόχρηστη Σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τον Οδηγό Εγκατάστασης Δικτύου (Network Setup Wizard) είτε να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις παραμέτρους της κοινόχρηστης σύνδεσης.

Για να εκτελέσετε τον Οδηγό Εγκατάστασης Δικτύου (Network Setup Wizard), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Επικοινωνίες (Communications) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός εγκατάστασης δικτύου (Network Setup Wizard).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) ώσπου να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογή μιας μεθόδου σύνδεσης (Select a connection method step).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτός ο υπολογιστής συνδέεται απευθείας στο Internet (This computer connects directly to the Internet) και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τον οδηγό για εγκαταστήσετε με επιτυχία την Κοινόχρηστη σύνδεση.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων της Κοινόχρηστης σύνδεσης (Connection Sharing), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306126 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) στα Windows XP
Η χρήση του Οδηγού Εγκατάστασης Δικτύου (Network Setup Wizard) για τη ρύθμιση των παραμέτρων της Κοινόχρηστης Σύνδεσης (Connection Sharing) έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
 • Επιχειρεί αυτόματα να εντοπίσει τη σύνδεση στο Internet.
 • Έχει τη δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων του Τείχους προστασίας σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Firewall - ICF).
 • Έχει τη δυνατότητα να γεφυρώσει πολλαπλούς προσαρμογείς δικτύου οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο οικιακό σας δίκτυο.
 • Καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων που πραγματοποιείται από τον οδηγό στο αρχείο %SystemRoot%\Nsw.log.
Εάν η εγκατάσταση της Κοινόχρηστης σύνδεσης δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, ελέγξτε τα εξής:
 • Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση στο Internet λειτουργεί στον κεντρικό υπολογιστή CS, πριν να θέσετε σε κοινή χρήση τη σύνδεση.
 • Βεβαιωθείτε αν η διασύνδεση που πρόκειται να τεθεί σε κοινή χρήση είναι συμβατή με την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS). Οι συνδέσεις μονής κατεύθυνσης, όπως μια δορυφορική σύνδεση που χρησιμοποιεί τόσο δορυφορική διασύνδεση για λήψη δεδομένων όσο και σύνδεση μέσω τηλεφώνου για την αποστολή δεδομένων, δεν είναι συμβατές με την Κοινόχρηστη σύνδεση στα Windows XP.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή διασύνδεση ως κοινόχρηστη σύνδεση. Η κοινόχρηστη διασύνδεση θα πρέπει να είναι εκείνη μέσω της οποίας γίνεται η σύνδεση στο Internet.
 • Εάν προσπαθείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα την Κοινόχρηστη σύνδεση για μια σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι στον προσαρμογέα οικιακού δικτύου δεν είναι ενεργοποιημένο το Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet (ICF). Εάν το Τείχος Προστασίας Σύνδεσης στο Internet (ICF) είναι ενεργοποιημένο, πρέπει είτε να το απενεργοποιήσετε πριν να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Κοινόχρηστης Σύνδεσης για την εξωτερική σύνδεση είτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Εγκατάστασης Δικτύου (Network Setup Wizard) για να ενεργοποιήσετε την Κοινόχρηστη Σύνδεση στο Internet (ICS). Ο οδηγός απενεργοποιεί το Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet (ICF) στις διασυνδέσεις οικιακού δικτύου.
 • Επαληθεύστε τη διεύθυνση IP στην κοινόχρηστη σύνδεση, για να βεβαιωθείτε ότι προμηθεύεται μια διεύθυνση IP από την υπηρεσία σας παροχής Internet.
 • Επαληθεύστε τη διεύθυνση IP στον εσωτερικό προσαρμογέα, για να βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στη διεύθυνση 192.168.0.1. Εάν δεν αντιστοιχεί σε αυτήν τη διεύθυνση, απενεργοποιήστε την Κοινόχρηστη σύνδεση στην κοινόχρηστη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι ο εσωτερικός προσαρμογέας είναι ρυθμισμένος να λαμβάνει αυτόματα μια διεύθυνση IP και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) στον κοινόχρηστο προσαρμογέα.
 • Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συστήματος και το αρχείο Nsw.log για σφάλματα που σχετίζονται με τις παραμέτρους της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS). Για να προβάλετε τα περιεχόμενα του αρχείου Nsw.log, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε nsw.log και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Αφού επιλυθεί το θέμα εγκατάστασης και ενεργοποιηθεί η Κοινόχρηστη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση στο Internet λειτουργεί ακόμα στον κεντρικό υπολογιστή της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS), πριν να ελέγξετε τους υπολογιστές-πελάτες ICS.

Σημείωση: Εγκαταστήστε την Κοινόχρηστη σύνδεση μόνο στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για σύνδεση στο Internet. Αυτός ο υπολογιστής αναφέρεται ως "κεντρικός υπολογιστής" (host). Οι άλλοι υπολογιστές στο τοπικό δίκτυο (LAN) που χρησιμοποιούν τον κεντρικό υπολογιστή για να συνδεθούν στο Internet αναφέρονται ως "υπολογιστές-πελάτες" (client). Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Κοινόχρηστης σύνδεσης σε πολλούς υπολογιστές στο δίκτυό σας, ενδέχεται να λάβετε μηνύματα λάθους που θα δηλώνουν ότι κάποιοι υπολογιστές έχουν διπλές διευθύνσεις IP.

Ρύθμιση παραμέτρων και συνδεσιμότητα των υπολογιστών-πελατών

Αφού βεβαιωθείτε για τη συνδεσιμότητα του κεντρικού υπολογιστή και τη δυνατότητά του να λειτουργεί σωστά με τον Microsoft Internet Explorer, προχωρήστε στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων και τη συνδεσιμότητα των υπολογιστών-πελατών. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer και ανοίξτε δοκιμαστικά μια ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που ο Internet Explorer δεν ξεκινά σωστά, προχωρήστε στα ακόλουθα βήματα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμάσει τον Internet Explorer έπειτα από κάθε βήμα, για να διαπιστώσετε αν το ζήτημα έχει επιλυθεί.
 2. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP που αντιστοιχεί στον υπολογιστή-πελάτη, μεταβαίνοντας στο φάκελο Συνδέσεις Δικτύου (Network Connections) και κάνοντας διπλό κλικ στον προσαρμογέα που είναι συνδεδεμένος στο οικιακό δίκτυο. Με αυτήν την ενέργεια θα εμφανιστεί το παράθυρο της διασύνδεσης κατάστασης. Στην καρτέλα Υποστήριξη (Support), βεβαιωθείτε ότι η εκχωρημένη διεύθυνση IP βρίσκεται στην περιοχή 192.168.0.x (όπουx είναι ένας αριθμός μεταξύ του 2 και του 254.) Εάν δεν έχει αυτήν τη μορφή, αντιμετωπίστε το θέμα της φυσικής σύνδεσης μεταξύ κεντρικού υπολογιστή και υπολογιστή-πελάτη και βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής-πελάτης είναι ρυθμισμένος να λαμβάνει μια διεύθυνση μέσω του πρωτοκόλλου DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Για να ελέγξετε αυτές τις ρυθμίσεις DHCP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου των ιδιοτήτων του προσαρμογέα στον υπολογιστή-πελάτη.
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο Πρωτόκολλο Internet TCP/IP (Internet Protocol -TCP/IP) για να το επιλέξετε από τη λίστα με τους υπολογιστές-πελάτες και τα πρωτόκολλα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  • Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP) Properties), στην καρτέλα Γενικά (General), βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί τα πλαίσια ελέγχου Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP (Οbtain an IP address automatically) και Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης διακομιστή DNS (Obtain DNS server address automatically).
  • Εάν, μετά τον έλεγχο αυτών των ρυθμίσεων, συνεχίζετε να μην έχετε αντιστοιχισμένη μια έγκυρη διεύθυνση IP, δοκιμάστε να ρυθμίσετε τις ιδιότητες TCP/IP με μη αυτόματο τρόπο. Ορίστε τη διεύθυνση IP σε μια διεύθυνση IP που δεν χρησιμοποιείται, 192.168.0.x, όπουx είναι ένας αριθμός μεταξύ του 2 και του 254 ο οποίος δεν χρησιμοποιείται ήδη στο οικιακό δίκτυο. Ορίστε τη μάσκα υποδικτύου στην τιμή 255.255.255.0, την προεπιλεγμένη πύλη στην τιμή 192.168.0.1 και τις ρυθμίσεις του προτιμώμενου και του εναλλακτικού διακομιστή DNS στην τιμή 192.168.0.1.
 3. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ping στη διεύθυνση 192.168.0.1 του κεντρικού υπολογιστή κοινόχρηστης σύνδεσης, για να δοκιμάσετε τη δυνατότητα σύνδεσης με τον κεντρικό διακομιστή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε την εντολή cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ping στον κεντρικό υπολογιστή:
   ping 192.168.0.1
   Θα δείτε μια σειρά απαντήσεων, όπως οι παρακάτω, οι οποίες δηλώνουν ότι η σύνδεση με τον κεντρικό υπολογιστή λειτουργεί:
     Απάντηση από 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Εάν η ενέργεια αυτή δεν φέρει αποτέλεσμα, πιθανόν υπάρχει ζήτημα συνδεσιμότητας ή ζήτημα με το πρωτόκολλο TCP/IP στον υπολογιστή-πελάτη. Για να αποκλείσετε αυτό το ενδεχόμενο, εκτελέστε την εντολή ping για τη διεύθυνση IP του υπολογιστή-πελάτη. Εάν η ενέργεια αυτή ήταν επιτυχημένη αλλά η εντολή ping στον κεντρικό υπολογιστή απέτυχε, πιθανώς να υπάρχει κάποιο ζήτημα στη φυσική σύνδεση μεταξύ των δύο υπολογιστών.
 4. Χρησιμοποιήστε τον Internet Explorer, για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP. Μπορείτε να αποκτήσετε τη διεύθυνση IP μιας ιστοσελίδας στο Internet χρησιμοποιώντας την εντολή ping από τον κεντρικό υπολογιστή Κοινόχρηστης σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός υπολογιστής λαμβάνει μια σωστή απάντηση από το διακομιστή Web, επειδή ορισμένοι διακομιστές δεν αποκρίνονται στις αιτήσεις ping.

  Εάν δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ιστοσελίδων στον Internet Explorer χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP αλλά τα προηγούμενα βήματα ήταν επιτυχημένα, δοκιμάστε να ανοίξετε ένα τοπικό αρχείο .html. Εάν μπορείτε να το ανοίξετε, τότε πιθανώς να υπάρχει κάποιο ζήτημα συνδεσιμότητας ή ζήτημα με το Winsock στον υπολογιστή-πελάτη. Αντιμετωπίστε αυτήν τη συμπεριφορά σαν να μην υπάρχει η Κοινόχρηστη σύνδεση στις ρυθμίσεις παραμέτρων. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προβολή των περιεχομένων του αρχείου καταγραφής συστήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  308427 Τρόπος προβολής και διαχείρισης αρχείων καταγραφής συμβάντων στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) των Windows XP
 5. Εάν μπορείτε να ανοίξετε την τοποθεσία Web με χρήση της διεύθυνσης IP, δοκιμάστε να ανοίξετε τις σελίδες χρησιμοποιώντας το έγκυρο όνομα τομέα (FQDN), όπως http://www.microsoft.com. Εάν παρουσιαστούν σφάλματα σε αυτό το σημείο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα με την επίλυση ονομάτων. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής-πελάτης είναι ρυθμισμένος ώστε να χρησιμοποιεί ως διακομιστή DNS τη διεύθυνση 192.168.0.1. Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε κάνοντας κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details) στην καρτέλα Υποστήριξη (Support) του παραθύρου κατάστασης του προσαρμογέα. Εάν η ένδειξη 192.168.0.1 δεν εμφανίζεται ως διακομιστής DNS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου των ιδιοτήτων του προσαρμογέα στον υπολογιστή-πελάτη.
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο Πρωτόκολλο Internet TCP/IP (Internet Protocol -TCP/IP) από τη λίστα με τους υπολογιστές-πελάτες και τα πρωτόκολλα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  • Στην καρτέλα Γενικά (General), βεβαιωθείτε ότι στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP) Properties) έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης διακομιστή DNS (Obtain DNS server address automatically).
  Αφού το ελέγξετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή 192.168.0.1 εμφανίζεται τώρα ως η διεύθυνση του διακομιστή DNS για τον υπολογιστή-πελάτη και στη συνέχεια ελέγξτε πάλι τη δυνατότητα σύνδεσης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308006 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:40:31 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfirewall kbtshoot kbenv kbinfo kbnetwork KB308006
Σχόλια