Τρόπος κατάργησης των αρχείων απεγκατάστασης των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο κατάργησης των αρχείων απεγκατάστασης που δημιουργούνται όταν αναβαθμίζετε έναν υπολογιστή από ένα προηγούμενο λειτουργικό σύστημα στα Microsoft Windows XP. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν θέλετε να δημιουργήσετε περισσότερο ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο σας.
Περισσότερες πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τη χρήση της ακόλουθης διαδικασίας, δεν θα είστε σε θέση να απεγκαταστήσετε τα Windows XP και να επανέλθετε στο λειτουργικό σύστημα που ήταν προηγουμένως εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Για να καταργήσετε τα αρχεία απεγκατάστασης που δημιουργούνται όταν αναβαθμίζετε έναν υπολογιστή από ένα προηγούμενο λειτουργικό σύστημα στα Microsoft Windows XP:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
  2. Στο πλαίσιο Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs), κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης των Windows XP (Windows XP Uninstall) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή/Κατάργηση (Change/Remove).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση του αντιγράφου ασφαλείας του προηγούμενου λειτουργικού μου συστήματος (Remove the backup of my previous operating system) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Εάν καταργήσετε τα αντίγραφα ασφαλείας του προηγούμενου λειτουργικού σας συστήματος, δεν θα μπορείτε πλέον να καταργήσετε την εγκατάσταση των Windows XP. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε τα αντίγραφα ασφαλείας;" (If you remove the backup of your previous operating system, you will no longer be able to uninstall Windows XP. Are you sure you want to remove the backup?).
c:\undo
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308008 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:40:54 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB308008
Σχόλια