Σεπτεμβρίου 2015 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5.0.8308.927 για στοιχεία πυρήνα 2013 διακομιστή Lync

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3080356
Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει μια λίστα θεμάτων στο Microsoft Lync διακομιστή 2013 βασικά στοιχεία. Ο αριθμός έκδοσης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης είναι 5.0.8308.927.
Ζητήματα που επιλύει η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση
Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει τα ζητήματα που προηγουμένως είχαν καταχωρηθεί στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
Πώς να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση
Για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις για το 2013 διακομιστή Lync σε ένα σύστημα που έχει κάποια από τις ακόλουθες προηγούμενες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες στα βήματα 1 και 2. (Σε αυτήν την ενότητα ακολουθήστε αυτά τα βήματα.)
 • Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Ιουλίου 2015 (5.0.8308.920)
 • Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Μαΐου 2015 (5.0.8308.887)
 • Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Φεβρουαρίου 2015 (5.0.8308.871)
 • Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση (5.0.8308.866)
 • Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Δεκεμβρίου 2014 (5.0.8308.857)
 • Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Νοεμβρίου 2014 (5.0.8308.834)
 • Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Οκτωβρίου 2014 (5.0.8308.831)
 • Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Σεπτεμβρίου 2014 (5.0.8308.815)
 • Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Αυγούστου 2014 (5.0.8308.738)
 • Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Ιανουαρίου 2014 (5.0.8308.577)
 • Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Οκτωβρίου 2013 (5.0.8308.556)
 • Αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις Ιουλίου 2013 (5.0.8308.420)
 • Φεβρουαρίου 2013 αθροιστικές ενημερώσεις (5.0.8308.291)

Για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις για RTM 2013 του Lync διακομιστή (5.0.8308.0), ακολουθήστε τις οδηγίες στα βήματα 1-5. (Σε αυτήν την ενότητα ακολουθήστε αυτά τα βήματα.)

Σημαντικό Δεν τερματισμού ή της επανεκκίνησης όλους τους διακομιστές ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά την εκκίνηση των υπηρεσιών.

Βήμα 1: Εγκατάσταση των αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων

Σημαντικό Για να διατηρήσετε ένα λειτουργικό σύνολο Lync Server 2013 Enterprise Edition, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η τιμή του μέλους του χώρου συγκέντρωσης είναι έτοιμο κατά την εκτέλεση του cmdlet Get CsPoolUpgradeReadinessState και ότι έχετε 2013 διακομιστή Lync διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη εκτελεί τον κατάλληλο αριθμό. Ανατρέξτε στις "Αναβάθμιση ή ενημέρωση εμπρός διακομιστές υποστήριξης" και "Σχεδιασμός για το διαχείρισης του εμπρόσθιου τέλος σύνολα" ενότητες από τα παρακάτω θέματα Microsoft TechNet για να προσδιορίσετε την τιμή του μέλους του χώρου συγκέντρωσης πριν να εφαρμόσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.Η αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή εφαρμόζει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις για το ρόλο του κατάλληλου διακομιστή με μία λειτουργία. Για να χρησιμοποιήσετε το αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Εάν ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ξεκινήσετε το αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένης έκδοσης διακομιστή χρησιμοποιώντας αυξημένα δικαιώματα για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Λήψη του Πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων αθροιστική διακομιστή.

A. Lync Server 2013 Enterprise Edition σύνολα

Διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη σε ένα σύνολο Enterprise Edition είναι οργανωμένα σε τομείς αναβάθμισης. Αυτούς τους τομείς αναβάθμισης είναι υποσύνολα διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη στο χώρο συγκέντρωσης. Αναβάθμισης τομέων δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα δημιουργίας τοπολογίας.

Πρέπει να κάνετε αναβάθμιση ενός τομέα αναβάθμισης κάθε φορά, και θα πρέπει να αναβαθμίσετε σε κάθε διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη σε κάθε τομέα της αναβάθμισης. Για να γίνει αυτό, λαμβάνει ένα διακομιστή σε μια αναβάθμιση τομέα χωρίς σύνδεση, αναβάθμιση στο διακομιστή και έπειτα το ξεκινήσετε ξανά. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε διακομιστή του τομέα της αναβάθμισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να καταγράψετε ποιο αναβάθμισης τομέα και οι διακομιστές έχουν αναβαθμιστεί.
Αναβάθμιση ή να ενημερώσετε τους διακομιστές-πελάτες
Για να αναβαθμίσετε τους διακομιστές-πελάτες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σε ένα διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη σε ένα σύνολο, εκτελέστε την ακόλουθη cmdlet:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  Εάν η τιμή του μέλους του χώρου συγκέντρωσης είναι απασχολημένη, περιμένετε 10 λεπτά και στη συνέχεια προσπαθήστε να εκτελέσετε ξανά το cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState . Εάν βλέπετε απασχολημένος για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες φορές μετά περιμένετε 10 λεπτά μεταξύ κάθε φορά που θα προσπαθήσετε ή εάν μπορείτε να δείτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα της InsufficientActiveFrontEnds για την τιμή της κατάστασης του χώρου συγκέντρωσης, υπάρχει ένα ζήτημα με το χώρο συγκέντρωσης. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με Υποστήριξη της Microsoft. Εάν αυτό το σύνολο είναι συνδεδεμένη με ένα άλλο σύνολο περιβάλλοντος χρήστη σε μια τοπολογία αποκατάστασης αποτυχία, πρέπει να ανακατευθύνει το χώρο συγκέντρωσης στο σύνολο των αντιγράφων ασφαλείας και στη συνέχεια να ενημερώσετε αυτούς τους διακομιστές σε αυτό το σύνολο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο να ανακατευθύνει ένα χώρο συγκέντρωσης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Εάν η τιμή του μέλους του χώρου συγκέντρωσης είναι έτοιμη, προχωρήστε στο βήμα 2 αυτής της ενότητας.
 2. Το cmdlet Get CsPoolUpgradeReadinessStateεπιστρέφει επίσης πληροφορίες σχετικά με τους τομείς της αναβάθμισης στο χώρο συγκέντρωσης και σχετικά με τους διακομιστές-πελάτες έχουν σε κάθε τομέα της αναβάθμισης. Εάνισχύειη τιμήReadyforUpgradeγια την αναβάθμιση τομέα που περιέχει το διακομιστή που θέλετε να αναβαθμίσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε το διακομιστή. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
  1. Διακοπή νέων συνδέσεων σε διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη, χρησιμοποιώντας το Stop CsWindowsServices-φυσιολογική cmdlet.
  2. Εκτέλεση της αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας χρήστη ή μια εντολή για να αναβαθμίσετε τους διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη που σχετίζονται με έναν τομέα της αναβάθμισης.

   Σημείωση Αν κάνετε αναβάθμιση ή να ενημερώσετε τους διακομιστές-πελάτες κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακομιστή χρόνου διακοπής λειτουργίας, μπορείτε να εκτελέσετε το cmdlet στο βήμα 2 του παρόντος τμήματος, χωρίς την παράμετροGraceful . Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να εκτελέσετε το cmdlet ως Διακοπής CsWindowsService. Αυτή η ενέργεια τερματίζει αμέσως υπηρεσίες και ο διακομιστής δεν αναμένουν έως ότου κάθε υπάρχουσα υπηρεσία του αιτήματος.

   Σημείωση Το περιβάλλον εργασίας Χρήστη παρέχει μια σαφή ένδειξη των οποίων είναι εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων.

   Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   Σημειώσεις Το ακόλουθο κείμενο περιγράφει τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με την εντολήLyncServerUpdateInstaller.exe :
   • Ο διακόπτης /silentmode εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο.
   • Ο διακόπτηςsilentmode /forcereboot/εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο και, στη συνέχεια, κάνει αυτόματη επανεκκίνηση του διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης εάν αυτό είναι απαραίτητο.
   • Ο διακόπτης /extractallεξάγει τις ενημερωμένες εκδόσεις από το πρόγραμμα εγκατάστασης και αποθηκεύει τις ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Εικόνας που εξήχθη". Ο υποφάκελος αυτός βρίσκεται στο φάκελο από τον οποίο εκτελέστηκε η εντολή.
  3. Κάντε επανεκκίνηση των διακομιστών και βεβαιωθείτε ότι αυτοί αποδέχονται νέες συνδέσεις.

B. Lync διακομιστή 2013 Standard Edition και άλλους ρόλους

 1. Εκτέλεση της αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας Χρήστη ή εκτελώντας μια εντολή για να αναβαθμίσετε τους διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη που σχετίζονται με έναν τομέα της αναβάθμισης.

  Σημείωση Το περιβάλλον εργασίας Χρήστη παρέχει μια σαφή ένδειξη των οποίων είναι εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων.

  Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  LyncServerUpdateInstaller.exe

  Σημειώσεις Το ακόλουθο κείμενο περιγράφει τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με την εντολή LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • Ο διακόπτης /silentmode εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο.
  • Ο διακόπτης /silentmode /forcerebootεφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο και, στη συνέχεια, κάνει αυτόματη επανεκκίνηση του διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης εάν αυτό είναι απαραίτητο.
  • Ο διακόπτης /extractallεξάγει τις ενημερωμένες εκδόσεις από το πρόγραμμα εγκατάστασης και αποθηκεύει τις ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Εικόνας που εξήχθη". Ο υποφάκελος αυτός βρίσκεται στο φάκελο στον οποίο εκτελέσατε την εντολή.
 2. Εάν απαιτείται από τον Οδηγό εγκατάστασης, κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή.

Βήμα 2: Εφαρμόστε τις ενημερώσεις της βάσης δεδομένων προσκηνίου

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης για το ρόλο διακομιστή βασικά στοιχεία σε ένα διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη Lync Server 2013 Enterprise Edition ή σε ένα διακομιστή Lync διακομιστή 2013 Standard Edition, απορρίπτονται τα ενημερωμένα αρχεία της βάσης δεδομένων SQL σε υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο ρόλος διακομιστή βασικά στοιχεία. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές της βάσης δεδομένων, πρέπει να εκτελέσετε την περίπτωση cmdlets που περιγράφονται στο βήμα 2 της προηγούμενης ενότητας.

Σημείωση Η Ενημέρωση παράμετρος δεν απαιτείται όταν εκτελείτε την Εγκατάσταση CsDatabase cmdlet για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του Lync διακομιστή 2013.

Lync διακομιστή 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn<SE.FQDN>-Verbose
Σημειώσεις
 • Σε αυτήν την εντολή, το σύμβολο κράτησης θέσης <SE.FQDN>αντιπροσωπεύει την κατάλληλη τιμή.</SE.FQDN>
 • Πρέπει να εκτελέσετε το cmdlet στο διακομιστή Lync διακομιστή 2013 Standard Edition.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

Πρέπει να εκτελέσετε πολλές εργασίες ρύθμισης παραμέτρων, ανάλογα με το είδος του Lync Server 2013 Enterprise Edition παρασκηνιακούς διακομιστές που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση Εάν η μόνιμη συνομιλίας είναι collocated (δηλαδή, εάν συνομιλίας μόνιμη υπηρεσία περιβάλλοντος χρήστη και της βάσης δεδομένων προσκηνίου εκτελούνται στον ίδιο διακομιστή), πρέπει να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή σε συνδυασμό με την παράμετροExcludeCollocatedStores .

Σημείωση Εάν είναι ενεργοποιημένη η δημιουργία ειδώλου βάσης δεδομένων για τις βάσεις δεδομένων παρασκηνίου, συνιστούμε ιδιαίτερα που χρησιμοποιείτε την εντολή Πρωτεύοντος Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal και στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι ο πρωτεύων διακομιστής είναι κύρια για όλες τις βάσεις δεδομένων, πριν να εκτελέσετε τηνΕγκατάσταση CsDatabase cmdlet.

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <FEBE.FQDN>-Verbose
Σε αυτήν την εντολή, το σύμβολο κράτησης θέσης <FEBE.FQDN>αντιπροσωπεύει την κατάλληλη τιμή.<b00> </b00> </FEBE.FQDN>

Βάσεις δεδομένων Lync διακομιστή 2013 μόνιμο συνομιλίας

Όταν μόνιμες υπηρεσίες συνομιλίας είναι collocated με το να βάσεις δεδομένων SQL, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn <PChatBE.FQDN> -SqlInstanceName<DBInstance>-Verbose
Σε αυτήν την εντολή, τα σύμβολα κράτησης θέσης <PChatBE.FQDN>και <DBInstance>αντιπροσωπεύουν τις κατάλληλες τιμές.<b00> </b00> </DBInstance> </PChatBE.FQDN>

Παρακολούθηση 2013 διακομιστή Lync/αρχειοθέτηση μόνιμο συνομιλίας βάσεις δεδομένων

Κατά την παρακολούθηση 2013 διακομιστή Lync/αρχειοθέτηση μόνιμο συνομιλίας βάσεις δεδομένων έχουν αναπτυχθεί σε αυτόνομη βάσεις δεδομένων SQL, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQLServer.FQDN>-Verbose
Σε αυτήν την εντολή, το σύμβολο κράτησης θέσης <SQLServer.FQDN>αντιπροσωπεύει την κατάλληλη τιμή.<b00> </b00> </SQLServer.FQDN>

Βήμα 3:Εφαρμογή της κεντρικής βάσης δεδομένων διαχείρισης ενημέρωση

Σημείωση Δεν χρειάζεται να ενημερώσετε την κεντρική βάση δεδομένων διαχείρισης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Αν ο χώρος αποθήκευσης του κεντρικής διαχείρισης είναι συνδέονται σε πολλά δίκτυα σε Lync Server 2010 τυπική έκδοση διακομιστή ή συγκέντρωσης εταιρικών, μην εκτελέσετε την εντολή Εγκατάστασης-CsDatabase-CentralManagementDatabase .
 • Αν ο χώρος αποθήκευσης του κεντρικής διαχείρισης είναι συνδέονται σε πολλά δίκτυα σε Lync διακομιστή 2013 τυπική έκδοση διακομιστή ή συγκέντρωσης εταιρικών που είχε προηγουμένως ενημερωθεί με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις του Lync διακομιστή 2013 Φεβρουαρίου 2013, μην εκτελέσετε την εντολή Εγκατάστασης-CsDatabase-CentralManagementDatabase .
Αφού ενημερωθούν διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη του Lync Server 2013 Enterprise Edition ή τα άκρα πίσω Lync διακομιστή 2013 τυπική έκδοση διακομιστή, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να ενημερώσετε το χώρο αποθήκευσης του κεντρικής διαχείρισης:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn <CMS.FQDN>-SqlInstanceName <DBInstanceName>-Verbose
Σημειώσεις
 • Σε αυτήν την εντολή, τα σύμβολα κράτησης θέσης <CMS.FQDN>και <DBInstanceName>αντιπροσωπεύουν τις κατάλληλες τιμές.</DBInstanceName> </CMS.FQDN>
 • Σε ένα περιβάλλον συνύπαρξης που περιέχει Lync Server 2010 και 2013 διακομιστή Lync και στο οποίο βρίσκεται η κεντρική υπηρεσία διαχείρισης σε ένα σύνολο Lync Server 2010, μην εκτελέσετε την εντολή Εγκατάστασης-CsDatabase-CentralManagementDatabase . Αν μετακινήσετε αργότερα την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης σε ένα σύνολο Lync διακομιστή 2013, πρέπει να εκτελέσετε την εντολή Εγκατάστασης-CsDatabase-CentralManagementDatabase για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Βήμα 4: Ενεργοποιήστε την υπηρεσία φορητότητας

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία φορητότητας, εκτελέστε την ακόλουθη cmdlet:
Ενεργοποίηση CsTopology

Βήμα 5: Ενεργοποίηση Web ενοποιημένες επικοινωνίες API

Για να ενεργοποιήσετε τις ενοποιημένες επικοινωνίες Web API (UCWA), πρέπει να εκτελέσετε ξανά το εργαλείο Bootstrapper.exe σε όλους διακομιστές Lync διακομιστή 2013 διευθυντή, διακομιστές Standard Edition και Enterprise Edition διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη κατά την οποία τα στοιχεία web του εγκατασταθεί και ενημερωθεί. Η εντολή για να εκτελέσετε το εργαλείο είναι ως εξής:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις αυτού του πακέτου, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Ιουλίου 2015, 5.0.8308.920 για τα βασικά στοιχεία Lync διακομιστή 2013.

Πληροφορίες εγκατάστασης πακέτου ενημερώσεων

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, εκτελέστε το αρχείο OcsCore.msp σε υπολογιστές που εκτελούν ένα από τους ακόλουθους ρόλους διακομιστή:
 • 2013 διακομιστή Lync - Server Standard Edition
 • Lync διακομιστή 2013 - Enterprise Edition - διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη
 • 2013 διακομιστή Lync - διευθυντής
 • 2013 διακομιστή Lync - πλευρά διακομιστή
 • 2013 διακομιστή Lync - διαμεσολάβησης αυτόνομο διακομιστή
 • 2013 διακομιστή Lync - παρακολούθηση διακομιστή
 • 2013 διακομιστή Lync - αρχειοθέτηση διακομιστή
 • 2013 διακομιστή Lync - Εργαλεία διαχείρισης
 • Lync 2013 διακομιστή - διακομιστής Chat μόνιμες
 • 2013 διακομιστή Lync - αξιόπιστο διακομιστή εφαρμογών

Πληροφορίες αρχείων

Η καθολική έκδοση αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, η καθολική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείων ή νεότερη έκδοση από τις ιδιότητες αρχείου, που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Cdrdb.SQLΔεν ισχύει1,295,27406-Ιουν-201502:32Δεν ισχύει
Component_gac_microsoft.RTC.Internal.Storage.dll5.0.8308.420781,49631-Μαΐου-201312:06x86
Dbcommon.SQLΔεν ισχύει27,21513-Μαρ-201309:26Δεν ισχύει
Dbrtc.SQLΔεν ισχύει2,010,47706-Ιουν-201502:37Δεν ισχύει
File_bootstrapper.resources.dll.de_de5.0.8308.021,28020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_bootstrapper.resources.dll.es_es5.0.8308.021,28020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr5.0.8308.021,28020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_bootstrapper.resources.dll.it_it5.0.8308.021,28020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp5.0.8308.021,28020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr5.0.8308.021,28020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_bootstrapper.resources.dll.pt_br5.0.8308.021,28020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru5.0.8308.021,79220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn5.0.8308.021,28020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw5.0.8308.021,28020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_clsagent.exe5.0.8308.733361,96011-Ιουλ-201414:22x86
File_clsagentperf.dll5.0.8308.73353,75211-Ιουλ-201414:23x64
File_clscontroller.exe5.0.8308.733264,18411-Ιουλ-201414:17x86
File_clscontroller.resources.dll.de_de5.0.8308.73326,91220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_clscontroller.resources.dll.es_es5.0.8308.73326,91220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_clscontroller.resources.dll.fr_fr5.0.8308.73327,42420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_clscontroller.resources.dll.it_it5.0.8308.73326,91220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_clscontroller.resources.dll.ja_jp5.0.8308.73327,42420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_clscontroller.resources.dll.ko_kr5.0.8308.73326,91220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_clscontroller.resources.dll.pt_br5.0.8308.73326,91220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_clscontroller.resources.dll.ru_ru5.0.8308.73329,47220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_clscontroller.resources.dll.zh_cn5.0.8308.73325,37620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_clscontroller.resources.dll.zh_tw5.0.8308.73325,37620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_clseventres.dll.de_de5.0.8308.73343,50411-Ιουλ-201414:23Δεν ισχύει
File_clseventres.dll.en_us5.0.8308.73338,38411-Ιουλ-201414:17Δεν ισχύει
File_clseventres.dll.es_es5.0.8308.73341,45611-Ιουλ-201414:23Δεν ισχύει
File_clseventres.dll.fr_fr5.0.8308.73342,99211-Ιουλ-201414:23Δεν ισχύει
File_clseventres.dll.it_it5.0.8308.73343,51211-Ιουλ-201414:24Δεν ισχύει
File_clseventres.dll.ja_jp5.0.8308.73332,24011-Ιουλ-201414:24Δεν ισχύει
File_clseventres.dll.ko_kr5.0.8308.73330,71211-Ιουλ-201414:24Δεν ισχύει
File_clseventres.dll.pt_br5.0.8308.73340,43211-Ιουλ-201414:24Δεν ισχύει
File_clseventres.dll.ru_ru5.0.8308.73340,43211-Ιουλ-201414:24Δεν ισχύει
File_clseventres.dll.zh_cn5.0.8308.73327,63211-Ιουλ-201414:25Δεν ισχύει
File_clseventres.dll.zh_tw5.0.8308.73327,63211-Ιουλ-201414:25Δεν ισχύει
File_clsformat.dll5.0.8308.733696,29611-Ιουλ-201414:25x64
File_cpsdyn.SQLΔεν ισχύει19,38831-Μαΐου-201308:02Δεν ισχύει
File_csadditional.Format.ps1xmlΔεν ισχύει54,31906-Ιουν-201406:08Δεν ισχύει
File_default.tmxΔεν ισχύει28,336,30820-Jul-201519:39Δεν ισχύει
File_default.XMLΔεν ισχύει2,433,27120-Jul-201519:39Δεν ισχύει
File_deploy.exe5.0.8308.872739,59209-Φεβ-201516:19x86
File_deploy.resources.dll.de_de5.0.8308.872254,75220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_deploy.resources.dll.es_es5.0.8308.872254,24020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_deploy.resources.dll.fr_fr5.0.8308.872255,77620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_deploy.resources.dll.it_it5.0.8308.872254,24020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_deploy.resources.dll.ja_jp5.0.8308.872258,33620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_deploy.resources.dll.ko_kr5.0.8308.872254,24020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_deploy.resources.dll.pt_br5.0.8308.872254,24020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_deploy.resources.dll.ru_ru5.0.8308.872269,60020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_deploy.resources.dll.zh_cn5.0.8308.872249,63220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_deploy.resources.dll.zh_tw5.0.8308.872249,63220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de5.0.8308.031,52020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es5.0.8308.031,52020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr5.0.8308.031,52020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it5.0.8308.031,52020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp5.0.8308.031,52020-Jul-201520:13Δεν ισχύει
File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr5.0.8308.031,52020-Jul-201520:13Δεν ισχύει
File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br5.0.8308.031,52020-Jul-201520:13Δεν ισχύει
File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru5.0.8308.031,52020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn5.0.8308.031,00820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw5.0.8308.031,00820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.ACD.Common.dll5.0.8308.803283,40014-Aug-201405:58x86
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll5.0.8308.420177,37631-Μαΐου-201312:26x86
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.de_de5.0.8308.42023,84020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.es_es5.0.8308.42023,84820-Jul-201520:18Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.fr_fr5.0.8308.42023,84820-Jul-201520:19Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.it_it5.0.8308.42023,32820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.ja_jp5.0.8308.42023,84020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.ko_kr5.0.8308.42023,32820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.pt_br5.0.8308.42023,32820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.ru_ru5.0.8308.42024,35220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.zh_cn5.0.8308.42022,81620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.zh_tw5.0.8308.42022,81620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Chat.Endpoint.dll5.0.8308.5561,203,88015-Sep-201320:23x86
File_gac_microsoft.RTC.clsagent.IISLog.dll5.0.8308.733240,19211-Ιουλ-201414:25x86
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.de_de5.0.8308.73327,93620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.es_es5.0.8308.73327,93620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr5.0.8308.73328,44820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.it_it5.0.8308.73327,93620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp5.0.8308.73329,47220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr5.0.8308.73328,44820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br5.0.8308.73327,93620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru5.0.8308.73329,98420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn5.0.8308.73326,91220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw5.0.8308.73326,91220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll5.0.8308.556374,00015-Sep-201320:23x86
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.de_de5.0.8308.55625,37620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.es_es5.0.8308.55625,37620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.fr_fr5.0.8308.55625,88820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.it_it5.0.8308.55624,86420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ja_jp5.0.8308.55625,88820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ko_kr5.0.8308.55625,37620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.pt_br5.0.8308.55624,86420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ru_ru5.0.8308.55626,91220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.zh_cn5.0.8308.55624,35220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.zh_tw5.0.8308.55624,35220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.collaborationnet.dll5.0.8308.4204,666,04031-Μαΐου-201312:23x86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.clscommon.dll5.0.8308.733436,29611-Ιουλ-201414:25x86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.clscontrollerlib.dll5.0.8308.733364,60811-Ιουλ-201414:26x86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.resources.dll.de_de5.0.8308.0145,69620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.resources.dll.es_es5.0.8308.0145,69620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr5.0.8308.0145,69620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.resources.dll.it_it5.0.8308.0145,69620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp5.0.8308.0145,69620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr5.0.8308.0145,69620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.resources.dll.pt_br5.0.8308.0145,69620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru5.0.8308.0145,69620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn5.0.8308.0145,69620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw5.0.8308.0145,69620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Internal.ucwa.clientmodel.dll5.0.8308.577636,72003-Dec-201319:35x86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.ucwa.resourcecontract.dll5.0.8308.834393,48028-Oct-201411:04x86
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.de_de5.0.8308.048,92820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.es_es5.0.8308.047,90420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.fr_fr5.0.8308.050,97620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.it_it5.0.8308.047,90420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.ja_jp5.0.8308.051,48820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.ko_kr5.0.8308.049,44020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.pt_br5.0.8308.047,91220-Jul-201520:18Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.ru_ru5.0.8308.056,61620-Jul-201520:18Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.zh_cn5.0.8308.044,84020-Jul-201520:19Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.zh_tw5.0.8308.044,32020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.de_de5.0.8308.024,35220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.es_es5.0.8308.024,35220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.fr_fr5.0.8308.024,86420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.it_it5.0.8308.024,35220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.ja_jp5.0.8308.024,86420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.ko_kr5.0.8308.024,86420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.pt_br5.0.8308.024,35220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.ru_ru5.0.8308.025,37620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.zh_cn5.0.8308.023,84020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.zh_tw5.0.8308.023,84020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.dll5.0.8308.420378,04031-Μαΐου-201312:06x86
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.resources.dll.de_de5.0.8308.42049,44020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.resources.dll.es_es5.0.8308.42047,90420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.resources.dll.fr_fr5.0.8308.42049,95220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.resources.dll.it_it5.0.8308.42047,90420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.resources.dll.ja_jp5.0.8308.42052,00020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.resources.dll.ko_kr5.0.8308.42048,41620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.resources.dll.pt_br5.0.8308.42047,39220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.resources.dll.ru_ru5.0.8308.42057,63220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.resources.dll.zh_cn5.0.8308.42043,80820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.resources.dll.zh_tw5.0.8308.42043,80820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.de_de5.0.8308.920850,20820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.es_es5.0.8308.920850,20820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.fr_fr5.0.8308.920853,28020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.it_it5.0.8308.920849,18420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ja_jp5.0.8308.920858,91220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ko_kr5.0.8308.920852,25620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.pt_br5.0.8308.920849,18420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ru_ru5.0.8308.920871,71220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.zh_cn5.0.8308.920842,52820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.zh_tw5.0.8308.920842,52820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.dll5.0.8308.920151,84806-Ιουν-201504:19x86
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.de_de5.0.8308.92043,80820-Jul-201520:13Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.es_es5.0.8308.92043,29620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.fr_fr5.0.8308.92047,39220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.it_it5.0.8308.92043,80820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.ja_jp5.0.8308.92047,39220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.ko_kr5.0.8308.92045,34420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.pt_br5.0.8308.92042,78420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.ru_ru5.0.8308.92050,46420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.zh_cn5.0.8308.92041,24820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.zh_tw5.0.8308.92040,73620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.de_de5.0.8308.920444,70420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.dll5.0.8308.9202,323,23206-Ιουν-201504:19x86
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.es_es5.0.8308.920442,14420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.fr_fr5.0.8308.920450,33620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.it_it5.0.8308.920440,09620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ja_jp5.0.8308.920458,52820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ko_kr5.0.8308.920446,24020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.powershellhost.dll5.0.8308.420241.93631-Μαΐου-201312:29x86
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.pt_br5.0.8308.920439,58420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ru_ru5.0.8308.920483,61620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.zh_cn5.0.8308.920422,69620-Jul-201520:18Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.zh_tw5.0.8308.920422,17620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.dll5.0.8308.9207,100,19206-Ιουν-201504:15x86
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll5.0.8308.42040,18431-Μαΐου-201312:29x86
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.de_de5.0.8308.42020,25620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.es_es5.0.8308.42020,25620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.fr_fr5.0.8308.42020,76820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.it_it5.0.8308.42020,25620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ja_jp5.0.8308.42020,25620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ko_kr5.0.8308.42020,25620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.pt_br5.0.8308.42020,25620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ru_ru5.0.8308.42020,77620-Jul-201520:18Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.zh_cn5.0.8308.42020,25620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.zh_tw5.0.8308.42020,25620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.de_de5.0.8308.920588,57620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.es_es5.0.8308.920580,90420-Jul-201520:18Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.fr_fr5.0.8308.920618,28020-Jul-201520:18Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.it_it5.0.8308.920570,14420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.ja_jp5.0.8308.920636,19220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.ko_kr5.0.8308.920587,55220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.pt_br5.0.8308.920572,19220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.ru_ru5.0.8308.920730,40020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.zh_cn5.0.8308.920512,28820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.zh_tw5.0.8308.920512,28820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.de_de5.0.8308.92036,12820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.es_es5.0.8308.92036,12820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.fr_fr5.0.8308.92037,15220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.it_it5.0.8308.92035,61620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ja_jp5.0.8308.92038,17620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ko_kr5.0.8308.92036,64020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.pt_br5.0.8308.92035,10420-Jul-201520:17Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ru_ru5.0.8308.92042,27220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.zh_cn5.0.8308.92034,08020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.zh_tw5.0.8308.92034,08020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.dll5.0.8308.420407,70431-Μαΐου-201312:19x86
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.de_de5.0.8308.42029,47220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.es_es5.0.8308.42029,47220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.fr_fr5.0.8308.42029,98420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.it_it5.0.8308.42029,47220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.ja_jp5.0.8308.42030,49620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.ko_kr5.0.8308.42029,98420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.pt_br5.0.8308.42029,47220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.ru_ru5.0.8308.42032,54420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.zh_cn5.0.8308.42028,44820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.zh_tw5.0.8308.42028,44820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.dll5.0.8308.920517,92806-Ιουν-201504:16x86
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.de_de5.0.8308.92068,38420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.es_es5.0.8308.92067,36020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.fr_fr5.0.8308.92071,45620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.it_it5.0.8308.92066,33620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.ja_jp5.0.8308.92074,01620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.ko_kr5.0.8308.92067,87220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.pt_br5.0.8308.92066,84820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.ru_ru5.0.8308.92081,69620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.zh_cn5.0.8308.92060,70420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.zh_tw5.0.8308.92060,70420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Server.Infrastructure.dll5.0.8308.884391,43203-Apr-201514:03x86
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll5.0.8308.5772,581,80803-Dec-201318:17x86
File_gac_microsoft.RTC.Server.udclib.dll5.0.8308.884483,08803-Apr-201514:03x86
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.de_de5.0.8308.023,32820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.es_es5.0.8308.023,32820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr5.0.8308.023,32820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.it_it5.0.8308.022,81620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp5.0.8308.023,32820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr5.0.8308.023,32820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.pt_br5.0.8308.023,32820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru5.0.8308.023,84020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn5.0.8308.022,81620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw5.0.8308.022,81620-Jul-201520:13Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.dll5.0.8308.4201,828,56031-Μαΐου-201312:22x86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.de_de5.0.8308.420438,04820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.es_es5.0.8308.420438,56020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr5.0.8308.420445,72820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.it_it5.0.8308.420438,04820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp5.0.8308.420449,31220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr5.0.8308.420439,07220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.pt_br5.0.8308.420434,97620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru5.0.8308.420469,28020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn5.0.8308.420423,71220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw5.0.8308.420423,71220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_installcsdatabase.exe5.0.8308.872233,22409-Φεβ-201516:19x86
File_localocscmdlets.Format.ps1xmlΔεν ισχύει358,09506-Ιουν-201504:16Δεν ισχύει
File_lync.psd1Δεν ισχύει10,56531-Μαΐου-201312:26Δεν ισχύει
File_lynconlineconnector.psd1Δεν ισχύει10,25506-Ιουν-201504:16Δεν ισχύει
File_lynconlineconnectorstartup.psm1Δεν ισχύει10,14906-Ιουν-201504:16Δεν ισχύει
File_lync_b8499a8b_4b90_43b8_a27e_3c4e7b292c44_helpinfo.XMLΔεν ισχύει1,79103-Sep-201414:21Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.de_de5.0.8308.420143,64820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.es_es5.0.8308.420138,01620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.fr_fr5.0.8308.420145,18420-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.it_it5.0.8308.420138,01620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.ja_jp5.0.8308.420154,91220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.ko_kr5.0.8308.420141,60020-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.pt_br5.0.8308.420138,52820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.ru_ru5.0.8308.420177,95220-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.zh_cn5.0.8308.420120,09620-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.zh_tw5.0.8308.420120,60820-Jul-201520:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.Core.dll5.0.8308.9201,967,90406-Ιουν-201504:14x86
File_microsoft.RTC.Management.dbsetup.dll5.0.8308.920151,84806-Ιουν-201504:19x86
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.de_de5.0.8308.92027,42420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.dll5.0.8308.920326,94406-Ιουν-201504:19x64
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.es_es5.0.8308.92027,42420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.fr_fr5.0.8308.92027,93620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.it_it5.0.8308.92027,42420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.ja_jp5.0.8308.92028,44820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.ko_kr5.0.8308.92027,42420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.pt_br5.0.8308.92027,42420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.ru_ru5.0.8308.92029,98420-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.zh_cn5.0.8308.92026,40020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.zh_tw5.0.8308.92026,40020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XMLΔεν ισχύει10,837,19003-Apr-201510:48Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.de_deΔεν ισχύει11,459,76805-Mar-201504:19Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.en_usΔεν ισχύει10,837,19003-Apr-201510:48Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.es_esΔεν ισχύει11,300,84605-Mar-201504:19Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.fr_frΔεν ισχύει11,555,68505-Mar-201504:19Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.it_itΔεν ισχύει11,335,30005-Mar-201504:20Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ja_jpΔεν ισχύει12,069,84405-Mar-201504:20Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ko_krΔεν ισχύει11,235,27505-Mar-201504:20Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.pt_brΔεν ισχύει11,192,50505-Mar-201504:20Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ru_ruΔεν ισχύει13,612,85505-Mar-201504:20Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.zh_cnΔεν ισχύει10,356,20205-Mar-201504:21Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.zh_twΔεν ισχύει10,328,25705-Mar-201504:21Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.writableconfig.dll5.0.8308.9201,842,97606-Ιουν-201504:19x86
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XMLΔεν ισχύει470,17007-Οκτ-201406:12Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.de_deΔεν ισχύει497,34330-Apr-201504:24Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.en_usΔεν ισχύει470,17007-Οκτ-201406:12Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.es_esΔεν ισχύει489,67530-Apr-201504:24Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.fr_frΔεν ισχύει499,81730-Apr-201504:24Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.it_itΔεν ισχύει492,96430-Apr-201504:24Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ja_jpΔεν ισχύει537,06530-Apr-201504:24Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ko_krΔεν ισχύει489,92130-Apr-201504:24Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.pt_brΔεν ισχύει494,58030-Apr-201504:24Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ru_ruΔεν ισχύει589,53430-Apr-201504:24Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.zh_cnΔεν ισχύει446,22230-Apr-201504:24Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.zh_twΔεν ισχύει444,62730-Apr-201504:24Δεν ισχύει
File_ocsumutil.resources.dll.de_de5.0.8308.0129,31220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_ocsumutil.resources.dll.es_es5.0.8308.0129,31220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr5.0.8308.0130,33620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_ocsumutil.resources.dll.it_it5.0.8308.0129,31220-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp5.0.8308.0130,84820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr5.0.8308.0128,80020-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_ocsumutil.resources.dll.pt_br5.0.8308.0128,28820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru5.0.8308.0136,48020-Jul-201520:13Δεν ισχύει
File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn5.0.8308.0126,24020-Jul-201520:13Δεν ισχύει
File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw5.0.8308.0126,75220-Jul-201520:13Δεν ισχύει
File_remoteocscmdlets.Format.ps1xmlΔεν ισχύει362,60706-Ιουν-201504:16Δεν ισχύει
File_replicareplicatoragent.exe5.0.8308.556454,29615-Sep-201320:24x86
File_reportdata.de_de.XMLΔεν ισχύει11,399,30320-Jul-201520:28Δεν ισχύει
File_reportdata.en_us.XMLΔεν ισχύει11,364,02913-Μαρ-201309:06Δεν ισχύει
File_reportdata.es_es.XMLΔεν ισχύει11,399,70620-Jul-201520:33Δεν ισχύει
File_reportdata.fr_fr.XMLΔεν ισχύει11,414,63020-Jul-201520:35Δεν ισχύει
File_reportdata.it_it.XMLΔεν ισχύει11,395,79620-Jul-201520:38Δεν ισχύει
File_reportdata.ja_jp.XMLΔεν ισχύει11,414,37220-Jul-201520:41Δεν ισχύει
File_reportdata.ko_kr.XMLΔεν ισχύει11,386,41120-Jul-201520:17Δεν ισχύει
File_reportdata.pt_br.XMLΔεν ισχύει11,395,04320-Jul-201520:20Δεν ισχύει
File_reportdata.ru_ru.XMLΔεν ισχύει11,516,45020-Jul-201520:22Δεν ισχύει
File_reportdata.zh_cn.XMLΔεν ισχύει11,348,95120-Jul-201520:31Δεν ισχύει
File_reportdata.zh_tw.XMLΔεν ισχύει11,351,81920-Jul-201520:25Δεν ισχύει
File_reportsetup.exe5.0.8308.301498,25613-Μαρ-201311:17x86
File_reportsetup.resources.dll.de_de5.0.8308.30120,76820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_reportsetup.resources.dll.es_es5.0.8308.30120,76820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_reportsetup.resources.dll.fr_fr5.0.8308.30120,76820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_reportsetup.resources.dll.it_it5.0.8308.30120,76820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_reportsetup.resources.dll.ja_jp5.0.8308.30120,76820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_reportsetup.resources.dll.ko_kr5.0.8308.30120,76820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_reportsetup.resources.dll.pt_br5.0.8308.30120,76820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_reportsetup.resources.dll.ru_ru5.0.8308.30120,76820-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_reportsetup.resources.dll.zh_cn5.0.8308.30120,25620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_reportsetup.resources.dll.zh_tw5.0.8308.30120,25620-Jul-201520:15Δεν ισχύει
File_rgsconfig_schema.SQLΔεν ισχύει25,78731-Μαΐου-201310:08Δεν ισχύει
File_rgsdyn.SQLΔεν ισχύει19,28631-Μαΐου-201310:54Δεν ισχύει
File_rtcsres.dll.de_de5.0.8308.8841,545,48803-Apr-201514:03Δεν ισχύει
File_rtcsres.dll.en_us5.0.8308.8841,297,68003-Apr-201514:00Δεν ισχύει
File_rtcsres.dll.es_es5.0.8308.8841,543,95203-Apr-201514:02Δεν ισχύει
File_rtcsres.dll.fr_fr5.0.8308.8841,589,00003-Apr-201514:03Δεν ισχύει
File_rtcsres.dll.it_it5.0.8308.8841,515,28003-Apr-201514:03Δεν ισχύει
File_rtcsres.dll.ja_jp5.0.8308.884783,63203-Apr-201514:03Δεν ισχύει
File_rtcsres.dll.ko_kr5.0.8308.884755,47203-Apr-201514:02Δεν ισχύει
File_rtcsres.dll.pt_br5.0.8308.8841,461,00003-Apr-201514:03Δεν ισχύει
File_rtcsres.dll.ru_ru5.0.8308.8841,429,25603-Apr-201514:03Δεν ισχύει
File_rtcsres.dll.zh_cn5.0.8308.884535,31203-Apr-201514:03Δεν ισχύει
File_rtcsres.dll.zh_tw5.0.8308.884549,64803-Apr-201514:03Δεν ισχύει
File_xds.SQLΔεν ισχύει147,71909-Φεβ-201514:21Δεν ισχύει
File_xds_replica_1_to_2.SQLΔεν ισχύει2,26213-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_xds_replica_2_to_1.SQLΔεν ισχύει2,21313-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
Mgcschema.SQLΔεν ισχύει18,71231-Μαΐου-201310:13Δεν ισχύει
Mgcsprocs.SQLΔεν ισχύει187,57706-Ιουν-201404:14Δεν ισχύει
Mgcupgrade.SQLΔεν ισχύει7,08631-Μαΐου-201310:13Δεν ισχύει
Qoedb.SQLΔεν ισχύει785,08509-Φεβ-201514:35Δεν ισχύει
Rtcabdb.SQLΔεν ισχύει145,14006-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
Rtcdb.SQLΔεν ισχύει154,23916-Αυγ-201406:30Δεν ισχύει
Αναφορές
Δείτε το Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.

Λήψη του πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή Lync.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3080356 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/18/2015 07:47:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Lync Server 2013

 • kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbfix kbmt KB3080356 KbMtel
Σχόλια