Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του ελέγχου ταυτότητας Web των υπηρεσιών πληροφοριών Internet στα Windows 2000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:308160
Συνιστούμε ότι όλοι οι χρήστες αναβάθμιση σε υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) έκδοση 7.0 εκτελείται σε Microsoft Windows Server 2008. Το IIS 7.0 αυξάνουν σημαντικά την ασφάλεια της υποδομής Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των υπηρεσιών IIS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες IIS 7.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000. Υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου 2010. Το Κέντρο λύσεων τέλος της υποστήριξης των Windows 2000 είναι ένα σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό σας στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων ελέγχου ταυτότητας για αιτήσεις που βασίζονται στο Web στις υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0.

Τρόπος λειτουργίας του ελέγχου ταυτότητας Web

Έλεγχος ταυτότητας Web είναι μια επικοινωνία μεταξύ του προγράμματος περιήγησης Web και διακομιστή Web που αφορά ένα μικρό αριθμό κεφαλίδων Hyper κειμένου Transfer Protocol (HTTP) και μηνύματα λάθους.

Η ροή επικοινωνίας είναι:
 1. Το πρόγραμμα περιήγησης κάνει μια αίτηση, όπως HTTP GET.
 2. Ο διακομιστής Web εκτελεί έναν έλεγχο ταυτότητας. Εάν αυτό δεν είναι επιτυχής επειδή απαιτείται έλεγχος ταυτότητας, ο διακομιστής στέλνει πίσω ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το παρακάτω:
  Δεν έχετε εξουσιοδότηση για προβολή αυτής της σελίδας

  Δεν έχετε δικαίωμα προβολής του καταλόγου ή της σελίδας χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που δώσατε.
  Πληροφορίες περιλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να υποβάλετε ξανά την αίτηση ως μια αίτηση με έλεγχο ταυτότητας.
 3. Το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιεί την απόκριση του διακομιστή για να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση που περιέχει πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας.
 4. Ο διακομιστής Web εκτελεί έναν έλεγχο ταυτότητας. Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής, ο διακομιστής Web στέλνει τα δεδομένα που ζητήθηκε αρχικά σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Με ορισμένες από τις ακόλουθες μεθόδους ελέγχου ταυτότητας, πρέπει να χρησιμοποιούν μονάδες δίσκου που έχουν διαμορφωθεί με το σύστημα αρχείων NTFS επειδή μονάδες δίσκου με διαμόρφωση NTFS διατηρούν το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας.

Οι υπηρεσίες IIS υποστηρίζουν τις πέντε ακόλουθες μεθόδους ελέγχου ταυτότητας Web:

Ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας

Οι υπηρεσίες IIS δημιουργούν το IUSR_όνομα_υπολογιστή λογαριασμός (όπου όνομα_υπολογιστή είναι το όνομα του υπολογιστή) για τον έλεγχο ταυτότητας στους ανώνυμους χρήστες όταν που ζητούν περιεχομένου Web. Ο λογαριασμός αυτός δίνει στο χρήστη το δικαίωμα να συνδεθεί τοπικά. Μπορείτε να επαναφέρετε πρόσβασης ανώνυμου χρήστη για να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε έγκυρο λογαριασμό των Windows.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ανώνυμους λογαριασμούς για διαφορετικές τοποθεσίες Web, εικονικούς καταλόγους ή φυσικούς καταλόγους και αρχεία.

Εάν ο υπολογιστής που βασίζεται στα Windows 2000 είναι αυτόνομο διακομιστή, το IUSR_όνομα_υπολογιστή λογαριασμός βρίσκεται στον τοπικό διακομιστή. Εάν ο διακομιστής είναι ελεγκτής τομέα, το IUSR_όνομα_υπολογιστή λογαριασμός ορίζεται για τον τομέα.

Βασικός έλεγχος ταυτότητας

Χρησιμοποιήστε βασικό έλεγχο ταυτότητας, για να περιορίσετε την πρόσβαση σε αρχεία σε ένα διακομιστή Web με διαμόρφωση NTFS. Με βασικό έλεγχο ταυτότητας, ο χρήστης πρέπει να εισαγάγετε πιστοποιήσεις και πρόσβαση βασίζεται σε αναγνωριστικό του χρήστη.

Για να χρησιμοποιήσετε το βασικό έλεγχο ταυτότητας, παρέχουν κάθε χρήστη το δικαίωμα να συνδεθεί τοπικά και για ευκολότερη διαχείριση, προσθέτει μια ομάδα που έχει πρόσβαση σε τα απαραίτητα αρχεία.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Επειδή οι πιστοποιήσεις χρήστη είναι κωδικοποιημένα με κωδικοποίηση Base64, αλλά αυτά δεν κρυπτογραφούνται όταν μεταδίδονται μέσω του δικτύου, ο βασικός έλεγχος ταυτότητας θεωρούνται ασφαλή μορφή ελέγχου ταυτότητας.

Ο ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας των Windows

Ο ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας των Windows είναι πιο ασφαλή από το βασικό έλεγχο ταυτότητας και λειτουργεί σωστά σε περιβάλλον Intranet, όπου οι χρήστες έχουν λογαριασμούς τομέα των Windows. Στο ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας των Windows, το πρόγραμμα περιήγησης επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τις πιστοποιήσεις του τρέχοντα χρήστη από μια σύνδεση τομέα και εάν αυτό αποτύχει, ο χρήστης ειδοποιείται για να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Εάν χρησιμοποιείτε ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας των Windows, ο κωδικός πρόσβασης χρήστη δεν μεταδίδεται στο διακομιστή. Εάν ο χρήστης έχει συνδεθεί στον τοπικό υπολογιστή ως χρήστης τομέα, ο χρήστης δεν διαθέτει έλεγχο ταυτότητας ξανά όταν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε έναν υπολογιστή δικτύου σε αυτόν τον τομέα.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας των Windows μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης.

Ο συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας

Ο συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας αντιμετωπίζει πολλές αδυναμίες του βασικού ελέγχου ταυτότητας. Ο κωδικός πρόσβασης δεν αποστέλλεται σε απλό κείμενο όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας digest. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας digest μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης. Ο συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό πρόκλησης/απόκρισης (η οποία ενσωματωμένο χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας των Windows) όπου ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Για να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας digest:
 • Ο διακομιστής με Windows 2000 πρέπει να είναι σε έναν τομέα.
 • Πρέπει να εγκαταστήσετε το αρχείο IISSuba.dll στον ελεγκτή τομέα. Αυτό το αρχείο αντιγράφεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows 2000 Server.
 • Πρέπει να ρυθμίσετε όλους τους λογαριασμούς χρηστών με το Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης με χρήση μετακλητής κρυπτογράφησης ενεργοποιημένη επιλογή λογαριασμού. Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή λογαριασμού απαιτεί ότι ο κωδικός πρόσβασης να επαναφέρετε ή να εισαγάγετε πάλι.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Πρέπει να χρησιμοποιείτε Microsoft Internet Explorer 5.0 ή νεότερη έκδοση ως πρόγραμμα περιήγησης στο Web, εάν χρησιμοποιείτε έλεγχο ταυτότητας digest.

Η αντιστοίχιση πιστοποιητικών προγράμματος-πελάτη

Η αντιστοίχιση πιστοποιητικών προγράμματος-πελάτη είναι μια μέθοδος όπου "Αντιστοίχιση" δημιουργείται ένα πιστοποιητικό και ένα λογαριασμό χρήστη. Σε αυτό το μοντέλο χρήστη παρουσιάζει ένα πιστοποιητικό και το σύστημα εξετάζει την αντιστοίχιση για να προσδιορίσετε ποιος λογαριασμός χρήστη θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πιστοποιητικό με ένα λογαριασμό χρήστη των Windows με δύο τρόπους:
 • Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

  - ή -
 • Χρησιμοποιώντας τους κανόνες που ορίζονται στις υπηρεσίες IIS.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιστοίχισης πιστοποιητικών προγράμματος-πελάτη σε λογαριασμούς χρηστών, κάντε αναζήτηση για αντιστοίχιση πιστοποιητικών προγράμματος-πελάτη στην τεκμηρίωση των υπηρεσιών IIS. Εάν έχετε εγκαταστήσει τις υπηρεσίες IIS, μπορείτε να προβάλετε την τεκμηρίωση των υπηρεσιών IIS, πληκτρολογώντας την ακόλουθη διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης Web όπου localhost είναι το όνομα του τοπικού κεντρικού υπολογιστή:
http://localhost/iisHelp/iis/misc/default.asp
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πιστοποιητικών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
290625Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων SSL σε περιβάλλον Windows 2000 IIS 5 δοκιμή χρησιμοποιώντας πιστοποιητικό διακομιστή 2.0
Μπορείτε να ρυθμίσετε κάθε μέθοδος ελέγχου ταυτότητας για τον έλεγχο πρόσβασης στα ακόλουθα στοιχεία στο διακομιστή IIS:
 • Όλα τα περιεχόμενα Web που φιλοξενείται σε διακομιστή IIS.
 • Μεμονωμένες τοποθεσίες Web που φιλοξενούνται σε διακομιστή IIS.
 • Μεμονωμένες εικονικούς καταλόγους ή φυσικούς καταλόγους που βρίσκονται σε μια τοποθεσία Web.
 • Μεμονωμένες σελίδες ή αρχεία που βρίσκονται σε μια τοποθεσία Web.

Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων ελέγχου ταυτότητας της τοποθεσίας Web των υπηρεσιών IIS

 1. Χρησιμοποιήστε ένα λογαριασμό διαχειριστή για να συνδεθείτε με το διακομιστή Web.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Προγράμματα, έπειτα στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση υπηρεσιών Internet.

  Το συμπληρωματικό πρόγραμμα Υπηρεσίες Internet Information Services θα ξεκινήσει.
 3. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε κλικ στο κουμπί * όνομα υπολογιστή όπου όνομα υπολογιστή είναι το όνομα του υπολογιστή.
 4. Κάντε δεξιό κλικ σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες:
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ελέγχου ταυτότητας για όλο το περιεχόμενο Web που φιλοξενείται σε διακομιστή IIS, κάντε δεξιό κλικ * όνομα υπολογιστή.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ελέγχου ταυτότητας για μια μεμονωμένη τοποθεσία Web, κάντε δεξιό κλικ στην τοποθεσία Web που θέλετε.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ελέγχου ταυτότητας για τον εικονικό κατάλογο ή φυσικό κατάλογο σε μια τοποθεσία Web, κάντε κλικ στην τοποθεσία Web που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε δεξιό κλικ στον κατάλογο που θέλετε, όπως _vti_pvt.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ελέγχου ταυτότητας για μια μεμονωμένη σελίδα ή αρχείο σε μια τοποθεσία Web, κάντε κλικ στην τοποθεσία Web που θέλετε, κάντε κλικ στο φάκελο που περιέχει το αρχείο ή τη σελίδα που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο ή τη σελίδα που θέλετε.
 5. Από το Όνομα στοιχείου Ιδιότητες στο παράθυρο διαλόγου όπου Όνομα στοιχείου είναι το όνομα του στοιχείου που επιλέξατε, κάντε κλικ στην επιλογή του Ασφάλεια καταλόγου στην καρτέλα.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν το επιλεγμένο στοιχείο είναι ένα μεμονωμένο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή του Ασφάλεια αρχείου στην καρτέλα.
 6. Στην περιοχή Ανώνυμη πρόσβαση και έλεγχος ταυτότητας ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το Ανώνυμη πρόσβαση το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την ανώνυμη πρόσβαση. Για να απενεργοποιήσετε την ανώνυμη πρόσβαση, κάντε κλικ για να καταργήσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν απενεργοποιήσετε την ανώνυμη πρόσβαση, πρέπει να ρυθμίσετε κάποια μορφή πρόσβαση με έλεγχο ταυτότητας.
  1. Για να αλλάξετε το λογαριασμό που χρησιμοποιείται για ανώνυμη πρόσβαση σε αυτόν τον πόρο, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα στο Λογαριασμός που χρησιμοποιείται για ανώνυμη πρόσβαση.
  2. Με το Ανώνυμος λογαριασμός χρήστη παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο λογαριασμό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ανώνυμη πρόσβαση.
  3. Καταργήστε την επιλογή του Να επιτρέπεται IIS έλεγχος κωδικού πρόσβασης το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Windows API LogonUser() για έλεγχο ταυτότητας.

   ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή κωδικού πρόσβασης ελέγχου απενεργοποίηση, επιβάλλει IIS για να χρησιμοποιήσετε κανονικές ελέγχου ταυτότητας και να συνδεθείτε στο λογαριασμό τοπικά. Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή εάν οι χρήστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πόρους όπως αρχεία ή βάσεις δεδομένων Microsoft Access σε έναν υπολογιστή δικτύου.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Στην περιοχή Πρόσβαση με έλεγχο ταυτότητας, κάντε κλικ για να επιλέξετε το Βασικός έλεγχος ταυτότητας (κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται σε απλό κείμενο) το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το βασικό έλεγχο ταυτότητας. Όταν λάβετε το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι:
  Η επιλογή ελέγχου ταυτότητας που έχετε επιλέξει τα αποτελέσματα των κωδικών πρόσβασης που μεταδίδονται μέσω δικτύου χωρίς κρυπτογράφηση δεδομένων. Κάποιος προσπαθήσει να παραβιάσει την ασφάλεια του συστήματός σας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν αναλυτή πρωτοκόλλων για να εξετάσει τους κωδικούς κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη, συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια. Αυτή η προειδοποίηση δεν ισχύει για συνδέσεις HTTPS (ή SSL).

  Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να συνεχίσετε;
  1. Για να επιλέξετε έναν τομέα με τον οποίο ο έλεγχος ταυτότητας χρηστών που χρησιμοποιούν το βασικό έλεγχο ταυτότητας, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα στο Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο τομέα.
  2. Πληκτρολογήστε τον τομέα που θέλετε από το Όνομα τομέα πλαίσιο και στη συνέχεια κάντε κλικ OK.

   Σημείωση Εάν ανησυχείτε σχετικά με την ασφάλεια στο intranet σας επειδή ο βασικός έλεγχος ταυτότητας μεταδίδει πληροφορίες ονόματος και κωδικού πρόσβασης χρήστη σε μορφή απλού κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βασικό έλεγχο ταυτότητας μαζί με πρωτοκόλλου Secure Sockets Layer (SSL).
 9. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το Ο συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας για διακομιστές τομέα των Windows το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας digest. Όταν λάβετε το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι:
  Ο συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας λειτουργεί με μόνο των λογαριασμών τομέα Windows 2000 και απαιτεί λογαριασμών για την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης με κρυπτογραφημένο απλού κειμένου.

  Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να συνεχίσετε;
  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Πρέπει να μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λογαριασμών χρήστη με το Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης με χρήση μετακλητής κρυπτογράφησης Επιλογή λογαριασμού ενεργοποιημένη.
 10. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το Ο ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας των Windows το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε ενοποιημένο έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας παλαιότερα ήταν γνωστή ως Microsoft Windows NT Challenge/Response ή NT LAN Manager (NTLM).
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, και στη συνέχεια το Όνομα στοιχείου Ιδιότητες στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν το Υπερίσχυση μεταβιβαζόμενων ιδιοτήτων Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων Για να εφαρμόσετε τις νέες ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας σε όλα τα αρχεία ή τους φακέλους που βρίσκονται μέσα στο στοιχείο που αλλάξατε.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 12. Τερματίστε τις υπηρεσίες Internet Information Services.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
297954Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του διακομιστή Web στα Windows 2000
299970 Πώς να χρησιμοποιήσετε δικαιώματα NTFS για να προστατεύσετε μια σελίδα Web που εκτελεί τις υπηρεσίες IIS 4.0 ή 5
216705 Τρόπος ορισμού δικαιωμάτων σε ένα περιεχόμενο Web του FrontPage σε διακομιστή IIS
222028 Ρύθμιση του ελέγχου ταυτότητας Digest για χρήση με τις υπηρεσίες Internet Information Services 5.0

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308160 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2011 13:26:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbmt KB308160 KbMtel
Σχόλια