Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση σε ένα διακομιστή τοποθεσίας που εκτελεί το Configuration Manager 2007 SP2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3084061
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση σε ένα διακομιστή τοποθεσίας που εκτελεί το Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2), η επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι εγκατεστημένη. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Μήνυμα λάθους

Αυτό το ζήτημα προκύπτει για τις επείγουσες επιδιορθώσεις που πρέπει να ισχύουν για την τρέχουσα εγκατάσταση.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Επείγουσα επιδιόρθωση 2676776 έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή τοποθεσίας.
 • Εκτέλεση της συντήρησης της τοποθεσίας ή να επαναφέρετε το διακομιστή τοποθεσίας μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης 2676776. Για παράδειγμα, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Μπορείτε να τα προεπιλεγμένα δικαιώματα αρχείων και μητρώου στο διακομιστή τοποθεσίας, επανάληψη της εφαρμογής
  • Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων του Microsoft SQL Server.
  • Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής SMS.
  Σημείωση Αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζεται αν επιλέξετε μία από αυτές τις ενέργειες, αλλά η επείγουσα επιδιόρθωση 2676776 δεν έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή τοποθεσίας.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή η τιμή μητρώου SMS\Setup "Πλήρη έκδοση" άλλαξε σωστά όταν την επείγουσα επιδιόρθωση 2676776 έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή τοποθεσίας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αλλάξτε με μη αυτόματο τρόπο την τιμή μητρώου SMS\Setup "Πλήρη έκδοση" για να 4.0.6487.2000.

Μπορείτε να βρείτε την τιμή του μητρώου SMS\Setup "Πλήρη έκδοση" σε μία από τις ακόλουθες θέσεις, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα:

Για λειτουργικά συστήματα 64-bit:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\SMS\Setup

Για λειτουργικά συστήματα 32-bit:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SMS\Setup
Σημαντικό Πρέπει να αλλάξετε αυτήν την τιμή μητρώου, εάν η επείγουσα επιδιόρθωση 2676776έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή τοποθεσίας. Να έχετε υπόψη σας ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη ενημερωμένη έκδοση κώδικα. Πρέπει να ακολουθήσετε αυτήν την ενέργεια κάθε φορά που εκτελεί συντήρηση της τοποθεσίας ή επαναφορά του διακομιστή τοποθεσίας.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3084061 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/31/2015 16:58:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

 • kbsurveynew kbprb kbexpertiseinter kbmt KB3084061 KbMtel
Σχόλια