ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Επιβεβαίωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών χωρίς υπογραφή στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR308514
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο χρήσης του εργαλείου επιβεβαίωσης υπογραφών των Windows XP (Sigverif.exe), για τον εντοπισμό προγραμμάτων οδήγησης χωρίς υπογραφή και την επαλήθευση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών στα Windows XP. Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατό να είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν αστάθεια του συστήματος, μηνύματα λάθους, θέματα εκκίνησης κ.ο.κ.

Επιστροφή στην αρχή

Επιβεβαίωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών χωρίς υπογραφή 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sigverif και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Αναζήτηση για αρχεία που δεν έχουν υπογραφεί ψηφιακά (Look for other files that are not digitally signed).
 4. Στο πλαίσιο Αναζήτηση σε αυτόν το φάκελο (Look in this folder), πληκτρολογήστε x :\Windows\system32\drivers, όπου x είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows XP.
 5. Στην καρτέλα Σύνδεση (Logging), βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση των αποτελεσμάτων επιβεβαίωσης υπογραφής αρχείων σε ένα αρχείο καταγραφής (Save the file signature verification results to a log file) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο καταγραφής ονομάζεται Sigverif.txt και αποθηκεύεται στο φάκελο των Windows. Τα προγράμματα οδήγησης τρίτων κατασκευαστών χωρίς υπογραφή εμφανίζονται με την ένδειξη "Δεν υπογράφηκε" (Not signed.) Χρησιμοποιήστε τα προγράμματα οδήγησης σε αυτήν τη λίστα ως σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
Επιστροφή στην αρχή

Απενεργοποίηση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών χωρίς υπογραφήΈνα συνηθισμένο θέμα είναι οι δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας και η Microsoft απαιτεί την υποστήριξη διαχείρισης ενέργειας για την πιστοποίηση των προγραμμάτων οδήγησης. Πολλά προγράμματα οδήγησης τρίτων κατασκευαστών χωρίς υπογραφή δεν διαθέτουν αυτήν την υποστήριξη, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ζητήματα διαχείρισης ενέργειας (όπως ζητήματα που αφορούν την είσοδο ή την έξοδο από την κατάσταση αδρανοποίησης ή αναμονής).

Αφού εντοπίσετε τα προγράμματα οδήγησης χωρίς υπογραφή, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Απενεργοποιήστε τη συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) (μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κλικ στην εντολή Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices) στο μενού Προβολή (View) και στη συνέχεια να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κάτω από τον κλάδο Προγράμματα οδήγησης χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Non-Plug and Play Drivers)).
 • Απεγκαταστήστε το λογισμικό μέσω του οποίου εγκαταστάθηκε το πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
 • Μετονομάστε το πρόγραμμα οδήγησης στο φάκελο Winnt\System32\Drivers.
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτωνΕάν έχετε πολλά προγράμματα οδήγησης χωρίς υπογραφή, απενεργοποιήστε τα ένα προς ένα. Εάν η απενεργοποίηση επιλύσει το θέμα, επικοινωνήστε με τον τρίτο κατασκευαστή του προγράμματος οδήγησης συστήματος για μια ενημερωμένη έκδοση η οποία έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τα Windows XP.

Επιστροφή στην αρχήΙδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308514 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 05:54:54 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv kbhw KB308514
Σχόλια