Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εισαγωγή "Επαφών" (Contacts) στο Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR308670
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) παρέχει έναν εξυπηρετικό χώρο για να αποθηκεύσετε πληροφορίες επαφών, ώστε να τις ανακαλείτε εύκολα από προγράμματα, όπως το Outlook, το Outlook Express, ο Internet Explorer, το NetMeeting και το Microsoft Phone System. Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εισάγετε ονόματα από άλλα Βιβλία διευθύνσεων στο Βιβλίο διευθύνσεων των Windows XP.

Επιστροφή στην αρχή

Άνοιγμα του Βιβλίου διευθύνσεων (Address Book)
 1. Από το μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs)
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories)
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book).
Άνοιγμα του Βιβλίου διευθύνσεων (Address Book) από το Outlook Express:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools)
 2. Κάντε κλικ στην εντολή Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book).
Επιστροφή στην αρχή

Εισαγωγή "Επαφών" Βιβλίου διευθύνσεων από άλλο Βιβλίο διευθύνσεων των WindowsΜπορείτε να εισαγάγετε επαφές του Βιβλίου διευθύνσεων από τα αρχεία ενός άλλου Βιβλίου διευθύνσεων των Windows (αρχεία .wab), καθώς και από το Netscape Communicator, το Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων (Personal Address Book) του Microsoft Exchange ή από οποιοδήποτε αρχείο κειμένου (αρχείο .csv).

Για να εισαγάγετε αρχεία Βιβλίου διευθύνσεων των Windows:
 1. Στο Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book), στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή (Import) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Βιβλίο διευθύνσεων (WAB) (Address Book (WAB)).
 2. Εντοπίστε και επιλέξτε το Βιβλίο διευθύνσεων που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
Επιστροφή στην αρχή

Εισαγωγή "Επαφών" Βιβλίου διευθύνσεων από άλλες μορφές Βιβλίου διευθύνσεων 1. Στο Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book), στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή (Import) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Άλλο Βιβλίο διευθύνσεων (Other Address Book).
 2. Κάντε κλικ στο Βιβλίο διευθύνσεων ή στον τύπο αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή (Import).
 3. Εάν το Βιβλίο διευθύνσεων δεν είναι στη λίστα, μπορείτε να το εξαγάγετε είτε σε ένα αρχείο κειμένου (.csv) είτε σε ένα αρχείο LDIF (LDAP Directory Interchange Format) και μετά να το εισαγάγετε χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο αρχείου.
Επιστροφή στην αρχή

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308670 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 06:00:31 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster ldif βιβλίο εισαγωγή μορφή επαφές αρχείο εξαγωγή κειμένου διευθύνσεων xp windowsxp KB308670
Σχόλια