Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ρύθμιση δυνατοτήτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, τυφλούς ή άτομα με αδύναμη όραση στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR308978
Περίληψη
Τα Windows XP προσφέρουν διάφορες δυνατότητες για να διευκολύνουν τους χρήστες με αδύναμη όραση στο χειρισμό των υπολογιστών τους. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες και να τις ενεργοποιήσετε από το μενούΈναρξη (Start), τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) ή τον "Οδηγό για άτομα με ειδικές ανάγκες" (Accessibility Wizard). Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τις δυνατότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες στα Windows XP για άτομα με αδύναμη όραση.

Επιστροφή στην αρχή

Προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες (Accessibility) του μενού Έναρξη (Start)Το μενού Έναρξη (Start) περιέχει βοηθητικά προγράμματα οπτικής βελτίωσης, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε.

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα "Για άτομα με ειδικές ανάγκες" (Accessibility):
 1. κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Για άτομα με ειδικές ανάγκες (Accessibility).
 2. Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες δυνατότητες:
  • Μεγεθυντικός φακός (Magnifier): Με αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να μεγεθύνετε την εμφάνιση της οθόνης.
  • Αφηγητής (Narrator): Αυτή η δυνατότητα παρέχει φωνητική βοήθεια για τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη.
Επιστροφή στην αρχή

Χρήση του Μεγεθυντικού φακού (Magnifier) για μεγέθυνση της εμφάνισης οθόνης

Ο Μεγεθυντικός φακός (Magnifier) είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα οθόνης, που διευκολύνει την ανάγνωση της οθόνης για χρήστες με αδύναμη όραση. Ο Μεγεθυντικός φακός (Magnifier) δημιουργεί ένα ξεχωριστό παράθυρο στο οποίο εμφανίζεται ένα μεγεθυμένο τμήμα της οθόνης. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το συνδυασμό χρωμάτων του παραθύρου μεγέθυνσης για καλύτερη ορατότητα. Μπορείτε να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου "Μεγεθυντικός φακός" (Magnifier) ή να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης, για να το μετακινήσετε στην άκρη της οθόνης και να το σταθεροποιήσετε εκεί. Ο Μεγεθυντικός φακός (Magnifier) προορίζεται να παρέχει ένα ελάχιστο επίπεδο λειτουργικότητας για χρήστες με ελαφρά προβλήματα όρασης. Όταν ο Μεγεθυντικός φακός (Magnifier) είναι ανοικτός, μπορείτε να τακτοποιήσετε το παράθυρο "Μεγεθυντικός φακός" (Magnifier) και να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις του Μεγεθυντικού φακού (Magnifier Settings), για να ρυθμίσετε τις επιλογές του Μεγεθυντικού φακού (Magnifier).

Για να ενημερώσετε τις επιλογές του Μεγεθυντικού φακού (Magnifier):
 • Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αλλαγής θέσης του παραθύρου "Μεγεθυντικός φακός" (Magnifier), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού μέσα στο παράθυρο μεγέθυνσης. Το σημείο παρεμβολής μετατρέπεται σε χέρι. Χρησιμοποιήστε μια λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης, για να μετακινήσετε το παράθυρο στην επιθυμητή περιοχή της επιφάνειας εργασίας σας.
 • Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αλλαγής μεγέθους του παραθύρου "Μεγεθυντικός φακός" (Magnifier), μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην άκρη του παραθύρου μεγέθυνσης. Το σημείο παρεμβολής μετατρέπεται σε διπλό βέλος. Χρησιμοποιήστε μια λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης, για να μετακινήσετε το περίγραμμα παραθύρου μεγέθυνσης, προκειμένου να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.
 • Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αρνητικών χρωμάτων του παραθύρου "Μεγεθυντικός φακός" (Magnifier), στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις του Μεγεθυντικού φακού (Magnifier Settings), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αρνητικά χρώματα (Invert colors).
 • Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ρύθμισης του επιπέδου μεγέθυνσης, στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις του Μεγεθυντικού φακού (Magnifier Settings), επιλέξτε ένα επίπεδο μεγέθυνσης. Το προεπιλεγμένο επίπεδο μεγέθυνσης είναι 2.
 • Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ρύθμισης επιλογών παρακολούθησης του Μεγεθυντικού φακού (Magnifier), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα σε κάθε επιλογή παρακολούθησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:
  • Για να μεγεθύνετε την περιοχή γύρω από το δείκτη του ποντικιού καθώς αυτός μετακινείται στην οθόνη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση δείκτη ποντικιού (Follow mouse cursor).
  • Για να μεγεθύνετε την περιοχή στο σημείο παρεμβολής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση εστίασης πληκτρολογίου (Follow keyboard focus). Όταν πιέζετε το πλήκτρο TAB ή χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους, η εστίαση μετακινείται, για να απεικονίσει την τρέχουσα θέση της οθόνης.
  • Για να εμφανίζετε τη μεγεθυμένη περιοχή που βρίσκεται γύρω από το σημείο παρεμβολής κατά την πληκτρολόγηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση επεξεργασίας κειμένου (Follow text editing).
Επιστροφή στην αρχή

Χρήση του Αφηγητή (Narrator) για την παροχή φωνητικής βοήθειας για την εμφάνιση οθόνης

Ο Αφηγητής (Narrator) είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα ανάγνωσης κειμένου για τυφλούς ή χρήστες με αδύναμη όραση. Ο Αφηγητής (Narrator) είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το Σημειωματάριο (Notepad), το WordPad, τα προγράμματα του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), τον Microsoft Internet Explorer, την επιφάνεια εργασίας των Windows και το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows. Ο Αφηγητής (Narrator) ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε άλλα προγράμματα. Ο Αφηγητής (Narrator) εκφωνεί τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη σας: τα περιεχόμενα του ενεργού παραθύρου, τις επιλογές των μενού ή το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει. Πρέπει να έχετε δυνατότητες ανάγνωσης κειμένου εγκατεστημένες στον υπολογιστή, για να χρησιμοποιήσετε τον Αφηγητή (Narrator). Ο Αφηγητής (Narrator) δεν είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες και αυτήν τη στιγμή υποστηρίζεται μόνο στην αγγλική έκδοση των Windows XP. Ο Αφηγητής (Narrator) έχει διάφορες επιλογές με τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο εκφώνησης των στοιχείων της οθόνης.

Κάντε κλικ στις επιλογές που χρειάζεστε στο παράθυρο διαλόγου Αφηγητής (Narrator):
 • Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ανακοίνωση των συμβάντων στην οθόνη (Announce events on screen), για να γίνεται εκφώνηση νέων παραθύρων, μενού ή μενού συντόμευσης, όταν εμφανίζονται.
 • Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ανάγνωση πληκτρολογημένων χαρακτήρων (Read typed characters), για την εκφώνηση των πληκτρολογημένων χαρακτήρων.
 • Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση του δείκτη ποντικιού στο ενεργό στοιχείο (Move mouse pointer to the active item), για να ακολουθεί ο δείκτης του ποντικιού το ενεργό στοιχείο στην οθόνη.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Φωνή (Voice), για να προσαρμόσετε την ταχύτητα, την ένταση ή τον τόνο της φωνής.
Επιστροφή στην αρχή

Το πρόγραμμα "Για άτομα με ειδικές ανάγκες" (Accessibility) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα "Για άτομα με ειδικές ανάγκες" (Accessibility) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε δυνατότητες που βοηθούν τους χρήστες με αδύναμη όραση.

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Για άτομα με ειδικές ανάγκες (Accessibility):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Για άτομα με ειδικές ανάγκες (Accessibility Options).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Για άτομα με ειδικές ανάγκες (Accessibility Options), επιλέξτε την καρτέλα Οθόνη (Display), για να έχετε πρόσβαση στις επιλογές για χρήστες με προβλήματα όρασης.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έντονες αντιθέσεις (Use High Contrast), για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, ώστε να χρησιμοποιεί χρώματα και γραμματοσειρές που έχουν σχεδιαστεί για ευκολότερη ανάγνωση. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings), για να επιλέξετε ένα συνδυασμό χρωμάτων με έντονες αντιθέσεις για το σύστημα των Windows XP που χρησιμοποιείτε. Ο προεπιλεγμένος συνδυασμός έντονων αντιθέσεων είναι "Μαύρο με αντιθέσεις (μεγάλα)" (High Contrast Black (Large)). Επιλέξτε ένα συνδυασμό από την αναπτυσσόμενη λίστα στην οθόνη Εμφάνιση με αντιθέσεις (High contrast appearance). Συνήθως, το καλύτερο είναι να επιλέξετε ένα συνδυασμό με τη λέξη "μεγάλα" (large) ή "πολύ μεγάλα" (extra large) στο όνομα του συνδυασμού.
 4. Χρησιμοποιήστε την περιοχή Επιλογές δρομέα (Cursor Options) του παραθύρου διαλόγου, για να αλλάξετε την εμφάνιση του δρομέα, ώστε να είναι ευκολότερη η προβολή του:
  • Προσαρμόστε τη δυνατότηα Ρυθμός εναλλαγής φωτεινότητας (Blink Rate), για να αλλάξετε την ταχύτητα της εναλλαγής φωτεινότητας του δρομέα. Μετακινήστε το ρυθμιστικό ανάμεσα στις ενδείξεις Κανένας (None) και Υψηλός (Fast), μέχρι να βρείτε το ρυθμό εναλλαγής φωτεινότητας που διευκολύνει τον εντοπισμό του δρομέα στην οθόνη.
  • Προσαρμόστε το πλάτος του δρομέα, μετακινώντας το ρυθμιστικό Πλάτος (Width) μεταξύ των ενδείξεων Στενό (Narrow) και Ευρύ (Wide), μέχρι να βρείτε το πλάτος που είναι εύκολο στην προβολή.
Επιστροφή στην αρχή

Ο "Οδηγός για άτομα με ειδικές ανάγκες" (Accessibility Wizard)Εάν προτιμάτε τη διασύνδεση του οδηγού για την ενεργοποίηση δυνατοτήτων, ανοίξτε τον "Οδηγό για άτομα με ειδικές ανάγκες" (Accessibility Wizard).

Για να ανοίξετε τον "Οδηγό για άτομα με ειδικές ανάγκες" (Accessibility Wizard):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Για άτομα με ειδικές ανάγκες (Accessibility) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός για άτομα με ειδικές ανάγκες (Accessibility Wizard).
 2. Όταν ξεκινήσει ο οδηγός, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση των επιλογών για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 3. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές του οδηγού που ισχύουν για τις δυνατότητες για χρήστες με αδύναμη όραση. Οι ακόλουθες τρεις επιλογές εμφανίζονται στην οθόνη Μέγεθος κειμένου (Text size options):
  • Χρήση συνηθισμένου μεγέθους κειμένου των Windows (Use usual size text for Windows): Αυτή η επιλογή δεν πραγματοποιεί αλλαγές στον τυπικό συνδυασμό εμφάνισης των Windows.
  • Χρήση μεγάλων τίτλων παραθύρων και μενού (Use large window titles and menus): Αυτή η επιλογή είναι ίδια με την επιλογή Έντονες αντιθέσεις (High Contrast) στο πρόγραμμα "Για άτομα με ειδικές ανάγκες" (Accessibility) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  • Μεγεθυντικός φακός και μεγάλοι τίτλοι/μενού (Use Microsoft Magnifier, and large titles and menus): Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί τον Μεγεθυντικό φακό (Magnifier).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), αφού κάνετε την επιλογή σας. Στην επόμενη οθόνη, οι επιλογές που εμφανίζονται εξαρτώνται από τις επιλογές που κάνατε στην προηγούμενη οθόνη.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), για να συνεχίσετε.
Σημείωση: Όταν ολοκληρώσετε το πρώτο μέρος του "Οδηγού για άτομα με ειδικές ανάγκες" (Accessibility Wizard) και την ενότητα Ορισμός των επιλογών του οδηγού (Set Wizard Options), ολοκληρώστε τη διαδικασία για τη ρύθμιση των δυνατοτήτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Για να ορίσετε τις επιλογές του οδηγού:
 1. Για χρήστες με αδύναμη όραση, κάντε κλικ στην επιλογή Είμαι τυφλός ή βλέπω με δυσκολία τα στοιχεία στην οθόνη (I am blind or have difficulty seeing things on screen) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 2. Επιλέξτε τη γραμμή κύλισης και το μέγεθος περιγράμματος παραθύρου που σας εξυπηρετεί και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Επιλέξτε το μέγεθος εικονιδίου που σας εξυπηρετεί και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Επιλέξτε τον επιθυμητό συνδυασμό χρωμάτων με έντονες αντιθέσεις και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος και χρώμα του δείκτη του ποντικιού και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Προσαρμόστε το ρυθμό εναλλαγής φωτεινότητας δρομέα και το μέγεθος που σας εξυπηρετεί και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish), για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας.
Επιστροφή στην αρχή


Αναφορές
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη "Διαχείριση βοηθητικών προγραμμάτων" (Utility Manager), για να προβάλετε και να ελέγξετε την κατάσταση των δυνατοτήτων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι διαχειριστές και οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή μπορούν να ελέγχουν τις δυνατότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο:
307773 Τρόπος διαχείρισης και ελέγχου των δυνατοτήτων για άτομα με προβλήματα όρασης


Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308978 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 12:11:12 - Αναθεώρηση: 2.2

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbenv kbhowto kbhowtomaster kbtool KB308978
Σχόλια