ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Καθορισμός ρυθμίσεων του Exchange Server για προφίλ χρηστών του Outlook 2002 στον οδηγό Custom Installation Wizard του Office XP

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR308997
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Χρησιμοποιώντας τον οδηγό Custom Installation Wizard, μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του Microsoft Exchange Server για χρήση σε μια προσαρμοσμένη εγκατάσταση του Outlook 2002. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία, εάν εγκαθιστάτε το Outlook 2002 είτε ως αυτόνομο προϊόν είτε ως μέρος του Office XP.

Επιστροφή στην αρχή

Καθορισμός ρυθμίσεων του Exchange για προφίλ χρηστών του Outlook στον οδηγό Custom Installation WizardΈχετε αρκετές επιλογές για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των συνδέσεων χρηστών στον Microsoft Exchange Server (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής μη ρύθμισης πληροφοριών σύνδεσης). Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στη ρύθμιση παραμέτρων για νέους χρήστες του Exchange και για υπάρχοντες χρήστες.
 • Για χρήστες για τους οποίους δεν έχει ρυθμιστεί μια σύνδεση Exchange Server, μπορείτε να καθορίσετε ένα όνομα χρήστη και ένα όνομα διακομιστή, καθώς και ρυθμίσεις για εργασία χωρίς σύνδεση.
 • Για χρήστες που έχουν μια υπάρχουσα σύνδεση Exchange Server, μπορείτε να διατηρήσετε αυτήν τη σύνδεση ή μπορείτε να αντικαταστήσετε την τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων του Exchange Server με μια νέα.
Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του Exchange για προφίλ χρηστών του Outlook:
 1. Στον οδηγό Custom Installation Wizard, στη σελίδα Outlook: Specify Exchange Settings, κάντε κλικ στην επιλογή Configure an Exchange Server connection.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξατε το στοιχείο New Profile στην προηγούμενη σελίδα, αυτή η ρύθμιση παραμέτρων θα ισχύει για όλους τους χρήστες του Outlook.
 2. Χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μεταβλητής %UserName% για το όνομα σύνδεσης του χρήστη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό όνομα μεταβλητής του συστήματος. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό όνομα μεταβλητής του συστήματος, εάν έχετε ξεχωριστό όνομα χρήστη για πρόσβαση στο Outlook. Πρέπει να καθορίσετε το όνομα του Exchange Server. Στα Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me), η μεταβλητή UserName δεν καθορίζεται από προεπιλογή. Εάν αυτή η μεταβλητή δεν έχει οριστεί στους υπολογιστές των χρηστών, θα χρησιμοποιηθεί το όνομα σύνδεσης τομέα των Windows NT (εάν έχει καθοριστεί η μεταβλητή %UserName% για το όνομα σύνδεσης σε αυτήν τη σελίδα).
 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του Exchange Server στο δίκτυό σας. Αυτό το όνομα θα αντικατασταθεί με τον συγκεκριμένο Exchange Server για κάθε μεμονωμένο χρήστη, κατά την πρώτη εκκίνηση του Outlook.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί More Settings, για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις για εργασία χωρίς σύνδεση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Επιλέξτε το στοιχείο Overwrite existing Exchange settings, εάν υπάρχει κάποια σύνδεση Exchange, η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει την σύνδεση Exchange Server που καθορίσατε για όλους τους χρήστες. Αυτό το βήμα ισχύει μόνο όταν τροποποιείτε ένα προφίλ. Εάν τροποποιείτε νέα προεπιλεγμένα προφίλ, το προφίλ που θα ορίσετε θα χρησιμοποιηθεί για όλους τους χρήστες.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Next, για να συνεχίσετε με τον οδηγό Custom Installation Wizard.
Επιστροφή στην αρχή


Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Office XP Resource Kit στο Web: Επιστροφή στην αρχή
offxp OL2002
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308997 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 06:06:19 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Office XP (Setup), Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB308997
Σχόλια